Objavljeno:
Ažurirano: 7. prosinca 2018

Transactions on Maritime Science (ToMS), znanstveni časopis koji obrađuje teme vezane uz pomorstvo, a koji od 2012. izlazi dva puta na godinu. Izdaje ga → Pomorski fakultet u Splitu.

Sljednik je Zbornika radova Visoke pomorske škole u Splitu (izlazio od 2000. do 2005). Časopis donosi znanstvene članke vezane uz različite aspekte pomorstva (pomorsko inženjerstvo i navigaciju, ekologiju, ribarstvo, transport, zakonske regulative i srodna područja) te prikaze važnijih radova, knjiga i događaja iz područja pomorskih znanosti. Potpomaže znanstvenu suradnju sa studentima, a njihovi stručno ocijenjeni radovi izlaze u zasebnoj rubrici. Časopis povremeno objavljuje dvojezičnu (na hrvatskom i engleskom jeziku) rubriku Umjetnički eksperimenti. Svi ostali članci objavljuju se isključivo na engleskom jeziku. Objavljuje se u tiskanom i u elektroničkom obliku (od 2012. dostupan je na portalu znanstvenih časopisa RH). Glavni urednik časopisa od 2012. je Ivica Kuzmanić.


Ostali podatci
Što pročitati?

I. Kuzmanić: Editor’s Word. Transactions on Maritime Science, 1(2012) 1, str. 4.

Transactions on Maritime Science
Naslovnica prvoga broja znanstvenog časopisa Transactions on Maritime Science (ToMS), 2012., Pomorski fakultet, Split

Znanstveni časopis koji obrađuje teme vezane uz pomorstvo, a koji od 2012. izlazi dva puta godišnje.

Opći podatci
Mjesto izdavanja
Split
Početak izlaženja
2012.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje