Objavljeno: .
Ažurirano: 24. svibnja 2022.

Seiwerth, Adolfo (Koprivnica, 17. VI. 1886 – Koprivnica, 26. I. 1928), kemijski inženjer, agronom i pedolog, stručnjak za kemijsku i mehaničku analizu tla.

Diplomirao je 1909. na kemijskom fakultetu visoke tehničke škole u Pragu, a u Pragu je i doktorirao 1911. iz područja tehničkih znanosti. Bio je profesor u gimnazijama u Sušaku i Osijeku. Od 1921. upravljao je Agrikulturno-kemijskim zavodom Gospodarskoga društva u Osijeku, a od 1922. bio je suplent (poslije i redoviti profesor) u Zavodu za tloznanstvo i hranidbu bilja Gospodarsko-šumarskoga fakulteta u Zagrebu (→ Agronomski fakultet; → Fakultet šumarstva i drvne tehnologije), na kojem je predavao tloznanstvo (1923–28) i agrikulturnu kemiju (1923–24), te uredio i opremio laboratorij za analizu tla kojega je bio predstojnik (1923–28).

Ustanovio je više pedološko-analitičkih metoda u pedološkim istraživanjima u Hrvatskoj. Istraživao je tla hrastovih šuma u Podravini, sušenje slavonskih hrastika i pedologiju krša. Zanimao ga je utjecaj elektrolita sadržanih u vodi na rezultate mehaničke analize tla te izbor načina pripreme izvatka tla sa solnom kiselinom i kalijevom lužinom za kemijsku analizu. Stručne i znanstvene radove objavljivao je u časopisima Prirodi, Glasniku za šumske pokuse i → Šumarskome listu.


Ostali podatci
Što pročitati?

A. Ugrenović: Prof. Dr. Adolfo Seiwerth (nekrolog). Šumarski list, 52(1928) 3, str. 156–157.

J. Biškup (ur): SEIWERTH, Adolf. Hrvatski šumarski životopisni leksikon, sv. 4, 1999., str. 254–255.

Mrežne poveznice

Hrvatsko šumarsko društvo – imenik šumara, Seiwerth, Adolf

Seiwerth, Adolfo
Kemičar, agronom i pedolog, stručnjak za kemijsku i mehaničku analizu tla.

Opći podatci
Ime
Adolf (Adolfo)
Prezime
Seiwerth
Mjesto i datum rođenja
Koprivnica, 17. 06. 1886.
Mjesto i datum smrti
Koprivnica, 26. 01. 1928.
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Uže područje