Objavljeno: .
Ažurirano: 25. listopada 2018.

brod posebne izvedbe, trgovački ili ratni brod koji se posebnom konstrukcijom trupa razlikuje od konvencionalnih brodova koritasta oblika (deplasmanski, poludeplasmanski, gliseri). Toj skupini brodova pripadaju → podmornica (vojna, civilna radna, teretna, turistička, istraživačka), → ronilica (radna, istraživačka, turistička), višetrupci (→ katamaran, trimaran), → hidrokrilac, kadšto i → lebdjelica.


Ostali podatci
brod posebne izvedbe
Trgovački ili ratni brod koji se posebnom konstrukcijom trupa razlikuje od konvencionalnih brodova koritasta oblika (deplasmanski, poludeplasmanski, gliseri).

Kategorije i područja
Kategorija
Područje