Tehnički leksikon 2007.

O projektu

Tehnički leksikon u nizu je strukovnih leksikona Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža, koji su slijedili kao nastavak rada na velikim strukovnim enciklopedijama. Nakon završetka Tehničke enciklopedije u 13 svezaka (1963 – 97), pod vodstvom glavnog urednika Zvonimira Jakobovića započeo je rad na Tehničkom leksikonu, u tiskanom izdanju predstavljenom javnosti 2007.

Tehnički leksikon nastoji sustavno okupiti hrvatsko strukovno nazivlje iz područja tehnike i povezati ga s nazivljem na nekoliko svjetskih jezika, leksikografski obraditi pojmove iz različitih grana tehnike i onih prirodoznanstvenih disciplina koje su osnova tehnike, te pokazati razvoj i stanje suvremene tehnike, međusobne veze pojedinih pojmova i tehničkih grana. Uz naziv članka na hrvatskome jeziku, donosi strukovne nazive na engleskome, njemačkome i ruskome jeziku.

Leksikon obrađuje pojmove u svjetlu suvremenih nastojanja tehničkoga normiranja kao jednoga od osnovnih uvjeta ujednačivanja proizvodnje i primjene tehničkih dostignuća i prijenosa informacija, te zaštite čovjeka i njegova okoliša u uvjetima održivoga razvoja. Zato je osobita pozornost posvećena međunarodnoj, europskoj i hrvatskoj normizaciji, ponajprije normizaciji strukovnoga nazivlja te naziva i znakova mjernih veličina i jedinica.

Obuhvaća više od osam tisuća natuknica, od kojih su mnoge složene od nekoliko značenja ili značenja u nekoliko struka, zatim šest stotina crteža, tri stotine fotografija te velik broj preglednih tablica. U Tehničkome leksikonu surađivalo je više od 140 suradnika koji su pisali ili dopunjavali priloge i 20 urednika pojedinih struka, sve stručnjaka pojedinih tehničkih područja.

Namijenjen je širokomu krugu korisnika. Stručnjacima bi trebao biti podsjetnikom i savjetnikom u hrvatskome strukovnome nazivlju i njegovu povezivanju sa svjetskim jezicima. Stručnjacima drugih struka daje leksikografsku definiciju tehničkih pojmova, često složenih i zamršenih. Korisniku bi trebao poslužiti za lakše razumijevanje tehničkih pojmova i tumačenje tehničkih naziva, od kojih su mnogi danas u uporabi i u svakodnevnome životu.

Više o povijesti i zasadama Tehničkoga leksikona:

Z. Jakobović: Tehnički leksikon i hrvatsko tehničko nazivlje. Studia lexicographica 12 (2018)23, str. 175–197.


 

Tehnički leksikon 2007.

 

Impresum, Suradnici, Predgovor, Kratice, akronimi i posebni znakovi