Najnoviji članci

Akademija poljoprivrednih znanosti (APZ), udruga znanstvenika poljoprivrednih, biotehničkih i srodnih znanosti osnovana 2017. u Zagrebu. Cilj je Akademije razvoj i prijenos znanstvenih i stručnih znanja važnih za poljoprivredu i gospodarstvo…

Objavljeno:

kemijsko inženjerstvo, tehnička znanost koja se bavi istraživanjem i razvojem postupaka pretvorbe tvari i energije, kao i dimenzioniranjem, izvedbom i radom uređaja kojima se provode te pretvorbe, uvažavajući pritom osnovna…

Objavljeno:
Kategorija: opći pojmovi

Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS), međunarodni znanstveni časopis → Agronomskoga fakulteta u Zagrebu. Sljednik je Viestnika za gospodarstvo i šumarstvo, najstarijega hrvatskog časopisa u području poljoprivrede i šumarstva koji je…

Objavljeno:
Kategorija: časopisi

šivanje, tehnika spajanja (povezivanja) dijelova tekstilnih i drugih plošnih materijala s pomoću igle i konca.

Šivanjem se ostvaruje niz prolazaka igle i konca kroz materijal u jednakim razmacima, čime nastaju…

Objavljeno:
Područje: tekstilstvo
Kategorija: opći pojmovi

Bilten znanstvenih istraživanja drvnotehnoloških institucija, znanstveno-stručni časopis Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji (ZIDI) → Šumarskoga fakulteta u Zagrebu. Izlazio je od 1971. kao Bilten ZIDI-ja (od 1985. pod…

Objavljeno:
Područje: šumarstvo
Kategorija: časopisi

Tekstil, znanstveno-stručni časopis za tekstilnu i odjevnu tehnologiju koji izdaje → Hrvatski inženjerski savez tekstilaca. Neprekidno izlazi od 1952., u početku s uredničkim odborima Hrvatske, Srbije i Slovenije,…

Autor: R. Čunko
Objavljeno:
Područje: tekstilstvo
Kategorija: časopisi

Agronomski glasnik, znanstveno-stručni časopis Hrvatskog agronomskog društva. Izlazi od 1930. kao službeno glasilo Saveza Udruženja jugoslavenskih agronoma. U razdoblju 1941–51. časopis nije izlazio, potom je više puta mijenjao izdavača i…

Objavljeno:
Kategorija: časopisi

Chemical and Biochemical Engineering Quarterly (CABEQ), međunarodni znanstveni časopis → Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKIT). Izlazi od 1987. kao dio europske inicijative Alpe-Adria za unapređenje regionalne suradnje,…

Objavljeno:
Kategorija: časopisi

Croatian Journal of Forest Engineering (CROJFE), znanstveni časopis → Šumarskoga fakulteta, → Hrvatskih šuma i → Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije. Sljednik je…

Objavljeno:
Područje: šumarstvo
Kategorija: časopisi

Drvna industrija, znanstveni časopis za pitanja drvne tehnologije → Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Pod istim nazivom izlazi od 1950. Pokrenula ga je Generalna direkcija drvne industrije Hrvatske, od 1952.…

Objavljeno:
Područje: šumarstvo
Kategorija: časopisi

Izdvojeni članci

Hrvatski željeznički muzej (HŽM), specijalizirani tehnički muzej državnoga djelokruga koji se bavi prikupljanjem, čuvanjem, zaštitom, obnovom i prezentacijom željezničkih vozila, strojeva, uređaja, arhivskog i drugoga gradiva vezanoga uz nastanak i…

Objavljeno:
Područje: strojarstvo
Kategorija: muzeji

žičara, vrsta specijalne željeznice, prijevozni sustav u kojem se vozila (kabine ili sjedala za putnike, platforme ili košare za teret) kreću prisilno vođena duž trase određene čeličnim užetom razapetim među…

Autor: S. Jecić
Objavljeno:
Područje: strojarstvo
Kategorija: opći pojmovi

trajekt, brod za linijski prijevoz putnika, cestovnih i željezničkih vozila preko mora, rijeka ili jezera. Razlikuju se trajekt za prijevoz cestovnih vozila (osobnih automobila, kamiona, autobusa) i trajekt za prijevoz…

Objavljeno:
Područje: brodogradnja
Kategorija: opći pojmovi

gajeta, tradicijska ribarska brodica zaobljena trupa, širega pramca i oštrije krme. Osim za ribarenje, služila je za prijevoz ljudi, stoke i različita tereta, čak i za ratovanje. Na Korčuli je…

Objavljeno:
Područje: brodogradnja
Kategorija: opći pojmovi

željeznica, kopneni prometni sustav u kojem se vozila kreću prisilno vođena po unaprijed pripremljenome putu. Glavni su tipovi željeznice adhezijska (gradska, prigradska, podzemna željeznica, tramvaj), specijalna (jednotračna željeznica, uspinjača, žičara),…

Objavljeno:
Područje: promet
Kategorija: opći pojmovi

ljevarstvo, djelatnost i znanstvena disciplina koja se bavi postupcima izvornog oblikovanja (praoblikovanja) pri kojima se proizvod izrađuje ulijevanjem rastaljenoga metala u kalup. Gotov proizvod, odljevak, nakon hlađenja poprima oblik…

Objavljeno:
Područje: metalurgija
Kategorija: opći pojmovi

tradicijska brodogradnja, gradnja brodica i manjih obalnih brodova, kakvi su od davnina služili zadovoljavanju potreba lokalnoga stanovništva (ribolov, prijevoz ljudi, tereta, stoke). Takve su brodice i brodovi npr. → …

Objavljeno:
Područje: brodogradnja
Kategorija: opći pojmovi

bicikl, vozilo na dva kotača koje vozač pokreće vlastitom snagom; kroz povijest naziva i kotur, koturača, samovoz, trkalica, brzonoga, dvokolica. Preteču suvremenoga bicikla, velociped, izložili su na Svjetskoj izložbi…

Objavljeno:
Područje: strojarstvo
Kategorija: opći pojmovi

Đuro Đaković Grupa d. d., poduzeće za proizvodnju opreme za industrijska i energetska postrojenja, čeličnih konstrukcija, tračničkih i borbenih oklopnih vozila, poljoprivrednih i građevinskih strojeva i dr., osnovano 1921.…

Objavljeno:
Područje: strojarstvo
Kategorija: poduzeća

urarstvo, djelatnost i umijeće konstruiranja, izradbe, popravka i održavanja javnih, kućnih i osobnih satova (ura). U užem smislu uglavnom podrazumijeva obrtničku i manufakturnu proizvodnju mehaničkih satova, a u širem i…

Objavljeno:
Područje: strojarstvo
Kategorija: opći pojmovi

Jeste li znali?

Riječanin Ivan Blaž Lupis, kojega se smatra začetnikom ideje o torpedu, isprva ga je zamislio kao površinsku brodicu na jedra koju je nazvao spasiocem obale.
Prvi torpedni brod na svijetu bila je 1868. u riječkom brodogradilištu braće Schiavon adaptirana topovnjača Gemse, na koju je ugrađena torpedna lansirna cijev, nov originalni Whiteheadov izum.
Prvi suvremeni torpedo izrađen je 1866. u Rijeci prema zamisli Ivana Blaža Lupisa te unaprijeđenoj konstrukciji Roberta Whiteheada.
Hrvatski robot RONNA, namijenjen asistiranju pri neurokirurškim operacijama, dobio je 2018. nagradu za najbolju inovaciju u medicinskoj tehnici.
Najveći drveni brod izgrađen u Austro-Ugarskoj i na Sredozemlju bila je nava Imperatrice Elisabetta, izgrađena 1875. u brodogradilištu Martinolićevih u Malome Lošinju.
Prva dubrovačka ljevaonica topova i zvona osnovana je 1410., 14 godina prije nego u Pragu, 40 godina prije nego u Augsburgu, 62 godine prije nego u Beču.
Splitska luka bila je treća na Sredozemlju po putničkome prometu (nakon napuljske i pirejske) 2016., ostvarivši ukupan promet od 4,9 milijuna putnika i 733 000 vozila.
Ekranoplane Be-1 (1961-64) i VVA-14 (1972) konstruirao je Robert Ljudvigovič Bartini, rođen u Rijeci, te tako postao najzaslužniji za pojavu i razvoj te posebne vrste lebdjelica.
Josip Ressel, izumitelj brodskoga vijka i šumar, niz godina brinuo se za razvoj šumarstva u Istri i Primorju.
Prvi hrvatski automobilni klub osnovan je 1906. u Zagrebu, samo tri godine nakon prvoga njemačkog kluba i deset godina nakon francuskoga, austrijskoga i belgijskoga.
Viktor Klobučar bio je 1911. organizator i prvi zapovjednik austrougarskoga mornaričkog zrakoplovstva.
Ivan Dirnbacher još je 1895. osnovao Prvu zagrebačku tvornicu dvokolica Iliria.
Jedrilica za krstarenja Salona 44 solinskog brodogradilišta AD Boats osvojila je titulu krstaša godine 2015. časopisa Cruise World.
Prvi alatni stroj u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi proizveden je 1936. u zagrebačkoj radionici braće Ševčik, iz koje je nakon II. svj. rata izrasla tvornica Prvomajska.
Zagrebačka Prvomajska je 1984. proizvela numerički upravljanu, fleksibilnu transfer liniju, svrstavši se među malobrojne svjetske proizvođače te visokotehnološke opreme.