Najnoviji članci

cjepiva i serumi, specifična strana tijela čijim se unosom u organizam postiže imunizacija. Cjepivo (također vakcina) čine živi, dovoljno oslabljeni ili mrtvi uzročnici zaraznih bolesti ili njihove izlučevine (antigeni),…

Objavljeno:
Područje: biotehnologija
Kategorija: opći pojmovi

medicinski tekstil, tekstilni materijal dizajniran za neku od mnogobrojnih i raznovrsnih primjena u medicini, od zaštite, njege i higijene tijela, kurativne i implantatne medicine do izvantjelesne primjene. To je visokospecijalizirana…

Autor: E. Pezelj
Objavljeno:
Područje: tekstilstvo
Kategorija: opći pojmovi

kvasac, proizvod dobiven razmnožavanjem mikroskopskih gljiva (kvasci) s približno 1500 vrsta, kojima je tijelo u osnovnom obliku jednostanično.

Kvasci ne tvore jednu taksonomsku kategoriju (filogenetsku skupinu), već obuhvaćaju više…

Objavljeno:
Područje: biotehnologija
Kategorija: opći pojmovi

Vrkljan, Darko (Zagreb, 1. X. 1952), rudarski inženjer, stručnjak za eksploataciju nemetalnih mineralnih sirovina i rudarsku legislativu.

Diplomirao je 1978. na → Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu, gdje…

Objavljeno:
Kategorija: osobe

Karaman, Boris (Drvar, 15. X. 1931), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za područje organske kemije i proces bojenja tekstila.

Diplomirao je 1957. na Kemijsko-tehnološkom odsjeku Kemijsko-prehrambeno-rudarskoga fakulteta (od akademske godine…

Objavljeno:
Područje: tekstilstvo
Kategorija: osobe

Katović, Drago (Zagreb, 24. XII. 1941 – Zagreb, 28. III. 2020), tekstilno-tehnološki inženjer, stručnjak za tekstilnu kemiju.

Diplomirao je 1977. na odjelu tekstilnoga inženjerstva na Tehnološkom…

Objavljeno:
Područje: tekstilstvo
Kategorija: osobe

Mencl Bajs, Zlatka (Nova Gradiška, 11. I. 1944), slikarica i tekstilna dizajnerica, zaslužna za osnutak studija dizajna tekstila i odjeće u Zagrebu.

Na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu,…

Objavljeno:
Područje: tekstilstvo
Kategorija: osobe
školjkarstvoribarstvo
Objavljeno:
Kategorija: opći pojmovi
spužvarstvoribarstvo
Objavljeno:
Kategorija: opći pojmovi
koraljarstvoribarstvo
Objavljeno:
Kategorija: opći pojmovi

Izdvojeni članci

Zagrebački električni tramvaj (ZET), poduzeće za prijevoz putnika tramvajima, autobusima, uspinjačom i specijalnim vozilima na području Grada Zagreba i dijela Zagrebačke županije, utemeljeno 1909. u Zagrebu. Od 2007. podružnica…

Objavljeno:
Područje: promet
Kategorija: poduzeća

Mandl, Dragutin (Zagreb, 4. IV. 1892 – Zagreb, 27. IV. 1959), elektrotehnički i strojarski inženjer, konstruktor tramvaja, inovator i izumitelj.

  

Tramvajska motorna kola…

Objavljeno:
Područje: strojarstvo

Gabelich, Gary (Long Beach, 29. VIII. 1940 – San Pedro, 26. I. 1984), američki automobilist hrvatskoga podrijetla, prvi čovjek koji je vozio tlom brže od 1000…

Objavljeno:
Područje: strojarstvo
Kategorija: iseljenici

3. maj brodogradilište d. d., jedno od najvećih hrvatskih brodogradilišta, osnovano u Rijeci 1892.

Razdoblje do kraja I. svj. rata

Brodogradnja se na riječkom području osobito razvila potkraj…

Objavljeno:
Područje: brodogradnja
Kategorija: poduzeća

tradicijska brodogradnja, gradnja brodica i manjih obalnih brodova, kakvi su od davnina služili zadovoljavanju potreba lokalnoga stanovništva (ribolov, prijevoz ljudi, tereta, stoke). Takve su brodice i brodovi npr. → …

Objavljeno:
Područje: brodogradnja
Kategorija: opći pojmovi

Rikard Benčić, tvornica motorne opreme i ljevaonica, koja je djelovala 1948–2005. u Rijeci. Bila je jedan od baštinika duge tradicije riječke industrije i ljevarstva. Ime je dobila po partizanskom borcu…

Objavljeno:
Područje: strojarstvo
Kategorija: poduzeća

Brodarski institut, javna znanstvena ustanova za teorijska i eksperimentalna istraživanja, radove na razvoju brodograđevne industrije, brodarstvo i ratnu mornaricu, osnovana u Zagrebu 1948. kao Brodarski naučni institut. Danas je društvo…

Objavljeno:
Područje: brodogradnja
Kategorija: instituti

Lupis, Ivan Blaž (Vukić, Luppis, Ritter Luppis von Rammer; Giovanni Biagio, Johann) (Rijeka, 27. I. 1813 – Milano, Italija, 11. I. 1875), kapetan fregate austrougarske…

Objavljeno:
Područje: brodogradnja
Kategorija: izumitelji

Društvo južnih željeznica (K. k. privilegierte Südbahn-Gesellschaft, Carsko kraljevsko povlašteno društvo južnih željeznica), privatno željezničko društvo sa sjedištem u Beču, konstituirano 1858. na temelju nekoliko prethodnih društava. U početku…

Objavljeno:
Područje: promet
Kategorija: poduzeća

torpedo, podvodni projektil s vlastitim pogonom i uređajem za vođenje po smjeru i dubini. Do pojave raketnog oružja bio je važno oružje za uništavanje ciljeva na morskoj površini i ispod…

Objavljeno:
Područje: vojna tehnika
Kategorija: opći pojmovi

Jeste li znali?

Sablja i kaciga Nikole Šubića Zrinskoga čuvaju se u Muzeju povijesti umjetnosti u Beču.
Guido Prodam prvi je pilot u Austro-Ugarskoj koji je na javnome letu u Rijeci 1911. letio nad morem, a 1912. prvi je sletio, iako prisilno, na morsku površinu.
Borovo je 1980-ih godina bilo među deset najvećih proizvođača obuće na svijetu.
Luka Rijeka bila je 1913. među deset najprometnijih u Europi.
Predmet Nauk o parostroju među prvima je u našoj zemlji, na Nautičkoj školi u Bakru 1882. predavao Andrija Mohorovičić.
Hvaranin Ivan Vučetić izumio je 1891. daktiloskopiju, sustav identifikacije uz pomoć otiska prsta, koja se do danas rabi diljem svijeta.
Zagrebačka Prvomajska je 1984. proizvela numerički upravljanu, fleksibilnu transfer liniju, svrstavši se među malobrojne svjetske proizvođače te visokotehnološke opreme.
Pojava kotača na prostoru današnje Hrvatske gotovo je istodobna s izumom i početkom povijesnoga razvoja kotača u svijetu (prva polovica IV. tisućljeća pr. Kr.).
Najveći brod u povijesti hrvatske brodogradnje bio je tanker Kanchenjunga, nosivosti 277 120 t i duljine 335 m, izgrađen 1975. u pulskom brodogradilištu Uljanik.
Prva dubrovačka ljevaonica topova i zvona osnovana je 1410., 14 godina prije nego u Pragu, 40 godina prije nego u Augsburgu, 62 godine prije nego u Beču.
Među prvim žičarama u Hrvatskoj bila je ona za dopremu olovne rude od uvale Martinšćica do talionice u istočnome dijelu Sušaka, izgrađena je 1911–13.
Tvorac prvoga zračnog broda krute konstrukcije (1896) je Zagrepčanin David Schwarz, iako se to postignuće do danas nezasluženo pripisuje F. von Zeppelinu.
Prvi alatni stroj u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi proizveden je 1936. u zagrebačkoj radionici braće Ševčik, iz koje je nakon II. svj. rata izrasla tvornica Prvomajska.
Prvi čovjek koji je vozio Zemljinom površinom brže od 1000 km/h bio je američki automobilist hrvatskoga podrijetla Gary Gabelich 1970. u jurilici Blue Flame.
Prvim motornim koćarom na Jadranu i Sredozemlju smatra se motorna brodica Galeb, koju su 1908. nabavila braća Josip i Ivan Skomerža iz Crikvenice.