Najnoviji članci

Vitić, Ivan (Šibenik, 21. II. 1917 – Zagreb, 21. XII. 1986), arhitekt, jedan od najznačajnijih predstavnika visoke moderne poslijeratnog razdoblja u Hrvatskoj.

Diplomirao je 1941. na…

Objavljeno: .
Područje: arhitektura
Kategorija: osobe

Čaušević, Mehmed (Brčko, BiH, 10. VIII. 1945), građevinski inženjer, stručnjak za dinamiku konstrukcija.

Na Građevinskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1969. Doktorski studij (1975–77) završio je na Imperial…

Objavljeno: .
Područje: građevinarstvo
Kategorija: osobe

Medvedgrad, jedna od najvećih hrvatskih plemićkih srednjovjekovnih utvrda, izgrađena u XIII. st. na južnim obroncima Medvednice.

Ima dvije jake obrambene kule, zgrade za stanovanje, romaničko-gotičku kapelu sv. Filipa i…

Objavljeno: .
Područje: arhitektura

Čabrian, Miroslav (Zagreb, 8. VIII. 1914 – Zagreb, 25. III. 1969), građevinski inženjer i stručnjak za željeznice.

Diplomirao je 1939. na Građevinskom otsjeku Tehničkog fakulteta (→…

Objavljeno: .
Područje: građevinarstvo
Kategorija: osobe

Pegan, Srečko (Zagreb, 15.  VIII. 1949), arhitekt, stručnjak za urbanizam i prostorno planiranje.

Diplomirao je 1972. na → Arhitektonskome fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1990.…

Objavljeno: .
Područje: arhitektura
Kategorija: osobe

Pulske fortifikacije, složen sustav mnogobrojnih utvrda na području Pule i šire okolice, izgrađen ili dograđen u XIX. st. i početkom XX. st. za obranu Pule kao glavne austrougarske…

Objavljeno: .
Područje: arhitektura

Hönigsberg i Deutsch, projektantsko-građevinsko poduzeće osnovano 1889. u Zagrebu. Tijekom posljednjega desetljeća XIX. st. bilo je najproduktivnije takvo poduzeće u Zagrebu. Osnovali su ga arhitekti Lavoslav (Lav) Hönigsberg (Henigsberg)…

Objavljeno: .
Područje: arhitektura
Kategorija: poduzeća

sportska arhitektura, građevine namijenjene sportu, tjelesnom vježbanju i rekreaciji. Mogu biti predviđene za samo jednu vrstu aktivnosti ili za više njih, s gledalištem ili bez njega, a kadšto više raznovrsnih…

Objavljeno: .
Područje: arhitektura
Kategorija: opći pojmovi

tornjevi, građevine kojih visina višestruko nadmašuje druge dvije dimenzije. Mogu biti samostalni objekti ili dio većega graditeljskog sklopa. Nekada su se gradili od drva, kamena ili opeke, a danas se…

Objavljeno: .
Područje: građevinarstvo
Kategorija: opći pojmovi

spomenička arhitektura, javni spomenici izvedeni u spomen neke osobe, ideje ili događaja, s naglašenom arhitektonskom i urbanističkom komponentom. Arhitektonski elementi određeni su svojom funkcijom unutar cjeline spomeničkog rješenja, a…

Objavljeno: .
Područje: arhitektura
Kategorija: opći pojmovi

Izdvojeni članci

trajekt, brod za linijski prijevoz putnika, cestovnih i željezničkih vozila preko mora, rijeka ili jezera. Razlikuju se trajekt za prijevoz cestovnih vozila (osobnih automobila, kamiona, autobusa) i trajekt za prijevoz…

Objavljeno: .
Područje: brodogradnja
Kategorija: opći pojmovi

keramika, anorganska nemetalna krutina dobivena visokotemperaturnim procesima. Keramika u užem smislu podrazumijeva proizvode izrađene od → glina i drugih anorganskih sirovina, koji su oblikovani u plastičnom stanju, a zatim…

Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

Mornarička akademija u Rijeci (K. u. k. Marine-Akademie, Carska i kraljevska mornarička akademija), pomorska škola za školovanje dočasničkoga i časničkoga kadra za potrebe austrougarske ratne mornarice. U Rijeci je neprekidno…

Autor: S. Jecić
Objavljeno: .
Područje: pomorstvo
Kategorija: škole

knjigoveštvo, završni dio grafičke proizvodnje koji obuhvaća izradbu knjižnoga bloka i korica te njihovo povezivanje u gotov grafički proizvod (knjiga, časopis, brošura, kalendar, bilježnica, mapa i sl.).

  …
Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

Drvna industrija Vrbovsko (DIV), drvnoindustrijsko poduzeće iz Vrbovskoga, osnovano 1950. kao Tvornica pokućstva od savijenog drva. Nastavljalo je dugogodišnju tradiciju preradbe drva u vrbovskome kraju.

Od početka XIX. st.…

Objavljeno: .
Područje: šumarstvo
Kategorija: poduzeća

Tićac, Erazmo (Ticac, Ben) (Žurkovo, Kostrena, 20. V. 1904 – Millburn, SAD, 22. VIII. 1968), brodograđevni inženjer, projektant prvoga trgovačkog broda na nuklearni pogon.

Maturirao je…

Objavljeno: .
Područje: brodogradnja
Kategorija: iseljenici

Rikard Benčić, tvornica motorne opreme i ljevaonica, koja je djelovala 1948–2005. u Rijeci. Bila je jedan od baštinika duge tradicije riječke industrije i ljevarstva. Ime je dobila po partizanskom borcu…

Objavljeno: .
Područje: strojarstvo
Kategorija: poduzeća

željeznica, kopneni prometni sustav u kojem se vozila kreću prisilno vođena po unaprijed pripremljenome putu. Glavni su tipovi željeznice adhezijska (gradska, prigradska, podzemna željeznica, tramvaj), specijalna (jednotračna željeznica, uspinjača, žičara),…

Objavljeno: .
Područje: promet
Kategorija: opći pojmovi

Fizir, Rudolf (Ludbreg, 13. I. 1891 – Zagreb, 11. XI. 1960), zrakoplovni konstruktor, pionir hrvatskoga zrakoplovstva.

Nižu Obrtnu školu polazio je u Zagrebu (1898–1902), a Višu…

Objavljeno: .
Područje: zrakoplovstvo

radna i zaštitna odjeća, dizajnerski uniformirana konvencionalna odjeća u svrhu naglašavanja pripadnosti određenoj organizacijskoj cjelini i statusa u njoj, odnosno odjeća oblikovana za radne procese s izrazitim opasnostima.

U radnu…

Autor: D. Rogale
Objavljeno: .
Područje: tekstilstvo
Kategorija: opći pojmovi

Jeste li znali?

Drvena rebrasta kupola, podignuta iznad okrugla hidrodinamičkog bazena Brodarskog instituta u Zagrebu 1952., veličinom i izvedbom bila je u to doba jedinstvena u svijetu.
Sándor Alexander Riegler i Peter Salcher u Rijeci su proučavali zračne pojave koje nastaju oko puščanoga zrna pri letu nadzvučnim brzinama te eksperimentalno dokazali i opisali pojave udarnoga vala i proboja zvučnoga zida, koje je teorijski postavio Ernst Mach.
Zagrebačka ljevaonica zvona djelovala je gotovo 500 godina, od 1456. do 1929.
Kolijevka hrvatskoga vatrogastva je Varaždin, gdje je 1864. osnovana prva dobrovoljna vatrogasna organizacija, samo 18 godina nakon Njemačke i svijeta.
Hrvatska poduzeća Končar i Gredelj, koja proizvode niskopodni tramvaj tipa 2200, među pet su europskih proizvođača takvih tramvaja.
Prvi putnički brod na dizelski pogon u svijetu bio je motorni brod Brioni, izgrađen 1910. u Trstu za Upravu Brijunskog otočja iz Pule, a do 1968. plovio je za riječku Jadroliniju.
Koncepciju svemirske orbitalne postaje nalik kotaču, opisanu u djelu Odiseja u svemiru 2001. A. Clarka, osmislio je 1929. Puljanin slovenskoga podrijetla Herman Potočnik Noordung.
Prvi hrvatski tiskani pomorski rječnik objavio je 1870. Božo Babić u Trstu.
Zagrebačka uspinjača (1890), s prugom duljine 66 m, najkraća je žična željeznica na svijetu namijenjena javnomu prijevozu putnika.
Vladimir Prelog, dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 1975., surađivao je s mnogim hrvatskim znanstvenicima te se smatra osnivačem Zagrebačke škole organske kemije.
Opatijski ACI upravlja najvećim lancem marina na Sredozemlju (22 marine s približno 7000 vezova).
Splitska luka bila je treća na Sredozemlju po putničkome prometu (nakon napuljske i pirejske) 2016., ostvarivši ukupan promet od 4,9 milijuna putnika i 733 000 vozila.
Ivan Krstitelj Rabljanin izlio je 1522. top ukrašen likom sv. Vlaha, koji je Pavle Karađorđević 1937. dobio na dar od Adolfa Hitlera, a tijekom II. svj. rata topu se izgubio trag.
Na američkim su trkalištima 1960-ih najbrojniji i među najtrofejnijima bili automobili američkoga konstruktora hrvatskoga podrijetla Franka Kurtisa.
Prvi tramvaj u Hrvatskoj bio je osječki konjski tramvaj (1884), a prvi električni tramvaj uveden je u Rijeci 1899.