Najnoviji članci

Müller, Johann Christoph (Wöhrd kraj Nürnberga, 15. III. 1673 – Beč, 21. VI. 1721), vojni inženjer i kartograf.

Nakon završetka humanističkog studija, izučavao je matematiku i…

Objavljeno: .
Područje: geodezija
Kategorija: osobe

Glavač, Stjepan (Stephanus Glavach Varasdiensis) (Varaždin, 13. XII. 1627 – Trnava, Slovačka, 4. VIII. 1680), hrvatski kartograf i filozof, isusovac, autor karte Hrvatske iz 1673.

Školovao…

Objavljeno: .
Područje: geodezija
Kategorija: osobe

Tonković, Krunoslav (Kruno) (Novska, 7. VI. 1911 − Zagreb, 3. IV. 1989), građevinski inženjer, stručnjak za nosive konstrukcije, najistaknutiji hrvatski mostograditelj.

Diplomirao je 1935. na Građevinskom…

Objavljeno: .
Područje: građevinarstvo

Fabijanić, Nenad (Zagreb, 8. III. 1951), arhitekt i urbanist, predstavnik suvremenog arhitektonskog izraza, posebno se istaknuo oblikovanjem interijera i javnih prostora.

Diplomirao je 1974. na Arhitektonskom fakultetu u…

Objavljeno: .
Područje: arhitektura
Kategorija: osobe

Camocio, Giovanni Francesco (Camocius, Camotius, Camotio; Giovanni, Giovani, Gioan) (Venecija, XVI. st.), mletački kartograf i izdavač.

U Veneciji je posjedovao bakrorezačku i kartografsku radionicu u kojoj je izrađivao karte…

Objavljeno: .
Područje: geodezija
Kategorija: osobe

Zimsko plivalište Mladost, jedna od prvih suvremenih zatvorenih sportsko-rekreacijskih građevina u Hrvatskoj i dugo vrijeme jedini zagrebački bazen u zatvorenome.

Izgrađeno je 1958 (F. Bahovec, B. Tušek, V. Antolić).

Objavljeno: .
Područje: arhitektura
Kategorija: objekti

Sportsko-rekreacijski centar Šalata, jedan od prvih suvremenih sportsko-rekreacijskih centara u Hrvatskoj, izgrađen na uzvisini u blizini središta Zagreba.

Počeo se razvijati potkraj 1920-ih, teniski stadion izgrađen je 1939., plivalište 1946–47.,…

Objavljeno: .
Područje: arhitektura
Kategorija: objekti

Maksimirski stadion, središnji zagrebački nogometni stadion, jedno od najznačajnijih djela sportske arhitekture svoga doba.

Pokraj ulaza u Maksimirski perivoj izgrađen je 1912. stadion HAŠK-a, na mjestu kojega je 1953–55. izgrađen…

Objavljeno: .
Područje: arhitektura
Kategorija: objekti

Školski forum u Zagrebu, reprezentativni skup školskih zgrada na današnjem Rooseveltovu trgu.

Trokrilna zgrada Realne gimnazije i Trgovačke škole izgrađena je 1894–95 (projektanti: Ludwig i Hülssner), a gimnastička dvorana 1896…

Objavljeno: .
Područje: arhitektura
Kategorija: objekti

Coronelli, Vincenzo Maria (Corneille; Vicent, Vicenzo; Marc, Marco) (Ravenna, 16. VIII. 1650 – Venecija, 9. XII. 1718), mletački geograf, kartograf i teolog.

  

Zemljopisna…

Objavljeno: .
Područje: geodezija
Kategorija: osobe

Izdvojeni članci

razminiranje, otkrivanje, uklanjanje, deaktiviranje ili uništavanje mina, a u širem smislu i neeksplodiranoga streljiva te improviziranih eksplozivnih sredstava. Taktičko razminiranje uglavnom se provodi u ratu za omogućavanje prolaska vojnih snaga…

Autor: K. Kužić
Objavljeno: .
Područje: vojna tehnika
Kategorija: opći pojmovi

Društvo južnih željeznica (K. k. privilegierte Südbahn-Gesellschaft, Carsko kraljevsko povlašteno društvo južnih željeznica), privatno željezničko društvo sa sjedištem u Beču, konstituirano 1858. na temelju nekoliko prethodnih društava. U početku…

Objavljeno: .
Područje: promet
Kategorija: poduzeća

riba, hladnokrvna životinja iz skupine vodenih kralježnjaka, koja se kreće s pomoću peraja, a diše škrgama. Većina vrsta živi u slatkoj vodi ili u moru, a nekoliko ih se seli…

Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

Hrvatski željeznički muzej (HŽM), specijalizirani tehnički muzej državnoga djelokruga koji se bavi prikupljanjem, čuvanjem, zaštitom, obnovom i prezentacijom željezničkih vozila, strojeva, uređaja, arhivskog i drugoga gradiva vezanoga uz nastanak i…

Objavljeno: .
Područje: strojarstvo
Kategorija: muzeji

vitamini, organski spojevi raznovrsnih struktura i kemijskih svojstava, u malim količinama nužni za rast, razvoj i normalno djelovanje organizma.

Zbog iznimno male dnevne potrebe (između 3 μg i 60…

Objavljeno: .
Područje: biotehnologija
Kategorija: opći pojmovi

deterdženti (detergenti), industrijski proizvodi za odstranjivanje nečistoća, ponajprije za pranje rublja u vodi. U širem značenju se pod deterdžentima razumiju i različita sredstva za pranje i čišćenje (npr. posuđa, sagova…

Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

naftno rudarstvo (naftno inženjerstvo), stručna djelatnost i znanstvena disciplina koja se bavi istraživanjem i dobivanjem (eksploatacijom) energetskih mineralnih sirovina, odn. ugljikovodika (→ nafte i → prirodnoga plina)…

Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

tradicijska brodogradnja, gradnja brodica i manjih obalnih brodova, kakvi su od davnina služili zadovoljavanju potreba lokalnoga stanovništva (ribolov, prijevoz ljudi, tereta, stoke). Takve su brodice i brodovi npr. → …

Objavljeno: .
Područje: brodogradnja
Kategorija: opći pojmovi

Prelog, Vladimir (Vlado) (Sarajevo, 23. VII. 1906 – Zürich, 7. I. 1998), kemičar, stručnjak za organsku kemiju i stereokemiju, nobelovac.

Gimnaziju je polazio u Osijeku i…

Objavljeno: .
Kategorija: osobe

parni stroj, toplinski stroj koji energiju vodene pare ekspanzijom pretvara u mehanički rad. Po konstrukcijskoj izvedbi pripada stapnim strojevima, a u širem smislu obuhvaća i sve strojeve pogonjene energijom vodene…

Objavljeno: .
Područje: strojarstvo
Kategorija: opći pojmovi

Jeste li znali?

Električni automobil C Two Rimac Automobila, predstavljen na sajmu u Ženevi 2018., ima najbolje ubrzanje među tvornički proizvedenim automobilima na svijetu (1,97 s do 100 km/h).
Po brojnosti i kvaliteti mostova koji su izgrađeni prema njegovim projektima, te općem doprinosu domaćoj i svjetskoj mostogradnji, Krunoslava Tonkovića smatra se najvećim hrvatskim mostograditeljem.
Mokrom diverzantskom ronilicom R-2, koju je splitsko Brodogradilište specijalnih objekata izgradilo u 18 primjeraka, i danas se koristi Švedska ratna mornarica.
Lujzinska cesta, izgrađena 1803–11. između Karlovca i Rijeke, zahvaljujući dobrim tehničkim elementima i izvedbi, bila je uzor za gradnju novih cesta u Austro-Ugarskoj.
Stakleni dio baklje koja je korištena na Zimskim olimpijskim igrama u Salt Lake Cityu 2002. izgrađen je u tvornici Schott Boral (danas Duran) u Puli.
Prvi let balonom iznad Hrvatske izveo je Bokelj Krsto Mazarović 1789., šest godina nakon prvog uzleta balona braće Montgolfier.
Oslanjajući se na vlastitu pretpostavku o akumulaciji nafte uza solna tijela, Antun Lučić je kraj solne dome Spindletop u Teksasu 1901. otkrio tada daleko najproduktivnije naftno polje u svijetu. Zahvaljujući tom otkriću SAD su postale vodeći svjetski proizvođač nafte.
Najveći drveni brod izgrađen u Austro-Ugarskoj i na Sredozemlju bila je nava Imperatrice Elisabetta, izgrađena 1875. u brodogradilištu Martinolićevih u Malome Lošinju.
Vučedolska kultura (III. tisućljeće pr. Kr.) smatra se europskom kolijevkom serijske proizvodnje uporabnih metalnih predmeta, te žarištem protoindustrijske revolucije.
Ivan Dirnbacher još je 1895. osnovao Prvu zagrebačku tvornicu dvokolica Iliria.
Erazmo Tićac projektant je prvoga trgovačkog broda na nuklearni pogon Savannah.
Hrvatska spada među nekoliko pionirskih zemalja u svijetu u kojima se sredinom XIX. st. istraživala, vadila i prerađivala nafta. U Europi se ranije naftom zarađivalo jedino u Rusiji, Francuskoj, Rumunjskoj i Njemačkoj.
Koncepciju svemirske orbitalne postaje nalik kotaču, opisanu u djelu Odiseja u svemiru 2001. A. Clarka, osmislio je 1929. Puljanin slovenskoga podrijetla Herman Potočnik Noordung.
Slavonski Brod je 1930-ih s tvornicama Slavonija i Slavex (od 1946. Slavonija DI), bio najveće europsko središte za proizvodnju furnira, uglavnom od slavonskog hrasta.
Obitelj Kozulić, podrijetlom iz Maloga Lošinja, utemeljila je 1924. prvi talijanski zračni prijevoznik S.I.S.A., koji je 1926. uspostavio hidroavionsku liniju Trst−Zadar.