Najnoviji članci

Akademija poljoprivrednih znanosti (APZ), udruga znanstvenika poljoprivrednih, biotehničkih i srodnih znanosti osnovana 2017. u Zagrebu. Cilj je Akademije razvoj i prijenos znanstvenih i stručnih znanja važnih za poljoprivredu i gospodarstvo…

Objavljeno:

kemijsko inženjerstvo, tehnička znanost koja se bavi istraživanjem i razvojem postupaka pretvorbe tvari i energije, kao i dimenzioniranjem, izvedbom i radom uređaja kojima se provode te pretvorbe, uvažavajući pritom osnovna…

Objavljeno:
Kategorija: opći pojmovi

Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS), međunarodni znanstveni časopis → Agronomskoga fakulteta u Zagrebu. Sljednik je Viestnika za gospodarstvo i šumarstvo, najstarijega hrvatskog časopisa u području poljoprivrede i šumarstva koji je…

Objavljeno:
Kategorija: časopisi

šivanje, tehnika spajanja (povezivanja) dijelova tekstilnih i drugih plošnih materijala s pomoću igle i konca.

Šivanjem se ostvaruje niz prolazaka igle i konca kroz materijal u jednakim razmacima, čime nastaju…

Objavljeno:
Područje: tekstilstvo
Kategorija: opći pojmovi

Bilten znanstvenih istraživanja drvnotehnoloških institucija, znanstveno-stručni časopis Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji (ZIDI) → Šumarskoga fakulteta u Zagrebu. Izlazio je od 1971. kao Bilten ZIDI-ja (od 1985. pod…

Objavljeno:
Područje: šumarstvo
Kategorija: časopisi

Tekstil, znanstveno-stručni časopis za tekstilnu i odjevnu tehnologiju koji izdaje → Hrvatski inženjerski savez tekstilaca. Neprekidno izlazi od 1952., u početku s uredničkim odborima Hrvatske, Srbije i Slovenije,…

Autor: R. Čunko
Objavljeno:
Područje: tekstilstvo
Kategorija: časopisi

Agronomski glasnik, znanstveno-stručni časopis Hrvatskog agronomskog društva. Izlazi od 1930. kao službeno glasilo Saveza Udruženja jugoslavenskih agronoma. U razdoblju 1941–51. časopis nije izlazio, potom je više puta mijenjao izdavača i…

Objavljeno:
Kategorija: časopisi

Chemical and Biochemical Engineering Quarterly (CABEQ), međunarodni znanstveni časopis → Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKIT). Izlazi od 1987. kao dio europske inicijative Alpe-Adria za unapređenje regionalne suradnje,…

Objavljeno:
Kategorija: časopisi

Croatian Journal of Forest Engineering (CROJFE), znanstveni časopis → Šumarskoga fakulteta, → Hrvatskih šuma i → Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije. Sljednik je…

Objavljeno:
Područje: šumarstvo
Kategorija: časopisi

Drvna industrija, znanstveni časopis za pitanja drvne tehnologije → Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Pod istim nazivom izlazi od 1950. Pokrenula ga je Generalna direkcija drvne industrije Hrvatske, od 1952.…

Objavljeno:
Područje: šumarstvo
Kategorija: časopisi

Izdvojeni članci

ljevarstvo, djelatnost i znanstvena disciplina koja se bavi postupcima izvornog oblikovanja (praoblikovanja) pri kojima se proizvod izrađuje ulijevanjem rastaljenoga metala u kalup. Gotov proizvod, odljevak, nakon hlađenja poprima oblik…

Objavljeno:
Područje: metalurgija
Kategorija: opći pojmovi

Schwarz, David (Keszthely, Mađarska, 7. XII. 1850 − Beč, 13. I. 1897), izumitelj, idejni tvorac prvoga zračnog broda krute konstrukcije.

Od 1860-ih živio je u Županji,…

Objavljeno:
Područje: zrakoplovstvo
Kategorija: izumitelji

gajeta, tradicijska ribarska brodica zaobljena trupa, širega pramca i oštrije krme. Osim za ribarenje, služila je za prijevoz ljudi, stoke i različita tereta, čak i za ratovanje. Na Korčuli je…

Objavljeno:
Područje: brodogradnja
Kategorija: opći pojmovi

Salcher, Peter (Kreuzen, Austrija, 10. VIII. 1848 – Sušak, 4. X. 1928), fizičar, profesor na Mornaričkoj akademiji u Rijeci. Eksperimentalno je dokazao teoriju udarnoga vala.

Na…

Objavljeno:
Područje: zrakoplovstvo
Kategorija: osobe

Uljanik d. d., grupa društava brodograđevne industrije u Puli, sljednik brodogradilišta osnovanoga 1856. kao Pomorski arsenal (K. u. k. Kriegsmarine See Arsenal – Carski i kraljevski pomorski arsenal ratne…

Objavljeno:
Područje: brodogradnja
Kategorija: poduzeća

urarstvo, djelatnost i umijeće konstruiranja, izradbe, popravka i održavanja javnih, kućnih i osobnih satova (ura). U užem smislu uglavnom podrazumijeva obrtničku i manufakturnu proizvodnju mehaničkih satova, a u širem i…

Objavljeno:
Područje: strojarstvo
Kategorija: opći pojmovi

zračni promet, prijevoz putnika, tereta i pošte zračnim letjelicama. Kao posebna prometna grana, u užem smislu podrazumijeva samo prijevoz putnika i robe kao gospodarsku djelatnost, a u najširem smislu obuhvaća…

Objavljeno:
Područje: zrakoplovstvo
Kategorija: opći pojmovi

Penkala, Slavoljub Eduard (Liptovský Mikuláš, Slovačka, 20. IV. 1871 – Zagreb, 5. II. 1922), kemijski inženjer, konstruktor prvoga zrakoplova u Hrvatskoj i autor mnogih inovacija i…

Objavljeno:

robotika, interdisciplinarno znanstveno područje koje se bavi projektiranjem, konstruiranjem, upravljanjem i primjenom robota. Zasniva se na → mehatronici, te objedinjuje niz znanstvenih područja i disciplina, poput strojarstva, elektrotehnike,…

Objavljeno:
Područje: strojarstvo
Kategorija: opći pojmovi

trajekt, brod za linijski prijevoz putnika, cestovnih i željezničkih vozila preko mora, rijeka ili jezera. Razlikuju se trajekt za prijevoz cestovnih vozila (osobnih automobila, kamiona, autobusa) i trajekt za prijevoz…

Objavljeno:
Područje: brodogradnja
Kategorija: opći pojmovi

Jeste li znali?

Prvom tvornicom torpeda u svijetu postala je 1868. riječka tvornica Stabilimento tecnico fiumano, a u sljedećih stotinjak godina proizvela je oko 20 000 tih složenih naprava.
Prvi austrougarski hidroavion Marineaparat I izradio je konstruktor Josef Mickl 1912. u Puli.
Luksuzni brodovi Amorella i Isabella, koje je splitski Brodosplit izgradio za finski Viking Line 1988. i 1989., tih su godina proglašeni brodovima godine u svojoj klasi.
Hvaranin Ivan Vučetić izumio je 1891. daktiloskopiju, sustav identifikacije uz pomoć otiska prsta, koja se do danas rabi diljem svijeta.
Vučedolska kultura (III. tisućljeće pr. Kr.) smatra se europskom kolijevkom serijske proizvodnje uporabnih metalnih predmeta, te žarištem protoindustrijske revolucije.
Hrvatski konstruktor zrakoplova Rudolf Fizir konstruirao je 18 tipova zrakoplova i hidroaviona, među kojima su u najviše primjeraka proizvedeni Fizir F1 i Fizir FN.
Tvorac prvoga zračnog broda krute konstrukcije (1896) je Zagrepčanin David Schwarz, iako se to postignuće do danas nezasluženo pripisuje F. von Zeppelinu.
Hrvatska poduzeća Končar i Gredelj, koja proizvode niskopodni tramvaj tipa 2200, među pet su europskih proizvođača takvih tramvaja.
Prvim torpednim čamcem u svijetu smatra se austrougarska topovnjača Gemse, kojoj je 1867. u Rijeci ugrađena rampa za lansiranje Lupis-Whiteheadovih torpeda.
Prvi hrvatski tiskani pomorski rječnik objavio je 1870. Božo Babić u Trstu.
Drvena rebrasta kupola, podignuta iznad okrugla hidrodinamičkog bazena Brodarskog instituta u Zagrebu 1952., veličinom i izvedbom bila je u to doba jedinstvena u svijetu.
Splitska Mrdujska regata, izuzev razdoblja II. svj. rata, redovito se održava od 1927.
Od 2015., najveća maketa željeznice u jugoistočnoj Europi naziva Backo Mini Express, smještena je u središtu Zagreba.
Milojko Vucelić od 1962. sudjelovao je u razvoju svemirskoga broda Apollo, te je tijekom letova bio zadužen za rješavanje eventualnih problema s letjelicom.
Prve karte istočne obale Jadranskoga mora temeljene na hidrografskim istraživanjima izradio je Ch. F. Beautemps-Beaupré 1806−09.