Najnoviji članci

Hraste, Marin (Sisak, 24. IX. 1938), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za inženjerstvo disperznih sustava.

Diplomirao je 1962. na Kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehnološkoga fakulteta (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije…

Objavljeno:
Kategorija: osobe

Janović, Zvonimir (Bogdašići u Boki kotorskoj, 29. X. 1933), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za naftnu i petrokemijsku tehnologiju.

Diplomirao je 1953. na Kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehnološkoga fakulteta (→ Fakultet…

Objavljeno:
Kategorija: osobe

Gomzi, Zoran (Karlovac, 25. III. 1940), kemijski inženjer, stručnjak za reakcijsko inženjerstvo.

Diplomirao je na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) u…

Objavljeno:
Kategorija: osobe

Unitas d. d., poduzeće za proizvodnju konca i predložaka za goblene, osnovano 1920. u Zagrebu.

Započelo je s radom pod nazivom Unitas, industrijsko-trgovačko dioničko društvo kao mala radionica za…

Objavljeno:
Područje: tekstilstvo
Kategorija: poduzeća

Abramović, Vladimir (Vrbovsko, 14. III. 1922 – Zagreb, 19. III. 2013), rudarski inženjer, stručnjak za sigurnost u rudnicima.

Diplomirao je 1948. na Rudarskom odsjeku Tehničkoga fakulteta…

Objavljeno:
Područje: rudarstvo

Vujec, Slavko (Vižanovec kraj Zlatara, 16. VI. 1934), rudarski inženjer, stručnjak za mehaniku stijena i metode otkopavanja u rudarstvu.

Diplomirao je 1959. na Rudarskom odjelu Tehnološkoga fakulteta u…

Objavljeno:
Područje: rudarstvo
Kategorija: osobe

Slovenec, Dragutin (Zagreb, 19. V. 1941), geološki inženjer, stručnjak za mineralogiju.

Diplomirao je 1968. na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu te doktorirao 1980. disertacijom Kristalografska svojstva tinjaca i produkata…

Objavljeno:
Područje: rudarstvo
Kategorija: osobe

Nakić, Zoran (Zagreb, 29. VI. 1971), geološki inženjer, stručnjak za hidrogeologiju i zaštitu podzemnih voda.

Diplomirao je 1995. te doktorirao 2003. disertacijom Uzroci i posljedice promjene kakvoće podzemne…

Objavljeno:
Područje: rudarstvo
Kategorija: osobe

Gaurina-Međimurec, Nediljka (Sinj, 10. II. 1957), inženjerka naftnoga rudarstva, stručnjakinja za tehnologiju izradbe bušotina i zaštite okoliša u naftnome rudarstvu.

Diplomirala je 1980. te doktorirala 1993. disertacijom Izrada…

Objavljeno:
Područje: rudarstvo
Kategorija: osobe

Durn, Goran (Zagreb, 25. V. 1962), geološki inženjer, stručnjak za mineralogiju i ležišta mineralnih sirovina.

Diplomirao je 1985. te doktorirao 1996. na Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu u Zagrebu disertacijom Podrijetlo,…

Objavljeno:
Područje: rudarstvo
Kategorija: osobe

Izdvojeni članci

Penkala, Slavoljub Eduard (Liptovský Mikuláš, Slovačka, 20. IV. 1871 – Zagreb, 5. II. 1922), kemijski inženjer, konstruktor prvoga zrakoplova u Hrvatskoj i autor mnogih inovacija i…

Objavljeno:

luka, zaštićen morski, riječni, kanalski ili jezerski bazen, s izgrađenim ili neizgrađenim obalama, lukobranima, uređajima, postrojenjima i drugim objektima namijenjenima za pristajanje, sidrenje, popravak i zaštitu brodova (od izravnog utjecaja…

Objavljeno:
Područje: pomorstvo
Kategorija: opći pojmovi

Mornarička akademija u Rijeci (K. u. k. Marine-Akademie, Carska i kraljevska mornarička akademija), pomorska škola za školovanje dočasničkoga i časničkoga kadra za potrebe austrougarske ratne mornarice. U Rijeci je neprekidno…

Autor: S. Jecić
Objavljeno:
Područje: pomorstvo
Kategorija: škole

parni stroj, toplinski stroj koji energiju vodene pare ekspanzijom pretvara u mehanički rad. Po konstrukcijskoj izvedbi pripada stapnim strojevima, a u širem smislu obuhvaća i sve strojeve pogonjene energijom vodene…

Objavljeno:
Područje: strojarstvo
Kategorija: opći pojmovi

astronautika, skup znanstvenih i tehničkih disciplina koje se bave problemima leta i navigacije u svemiru te konstrukcijom i uporabom svemirskih letjelica.

Svemirski letovi s ljudskom posadom odvijaju se uz pomoć…

Objavljeno:
Područje: zrakoplovstvo
Kategorija: opći pojmovi

ljevarstvo, djelatnost i znanstvena disciplina koja se bavi postupcima izvornog oblikovanja (praoblikovanja) pri kojima se proizvod izrađuje ulijevanjem rastaljenoga metala u kalup. Gotov proizvod, odljevak, nakon hlađenja poprima oblik…

Objavljeno:
Područje: strojarstvo
Kategorija: opći pojmovi

Mandl, Dragutin (Zagreb, 4. IV. 1892 – Zagreb, 27. IV. 1959), elektrotehnički i strojarski inženjer, konstruktor tramvaja, inovator i izumitelj.

  

Tramvajska motorna kola…

Objavljeno:
Područje: strojarstvo

robotika, interdisciplinarno znanstveno područje koje se bavi projektiranjem, konstruiranjem, upravljanjem i primjenom robota. Zasniva se na → mehatronici, te objedinjuje niz znanstvenih područja i disciplina, poput strojarstva, elektrotehnike,…

Objavljeno:
Područje: strojarstvo
Kategorija: opći pojmovi

Rimac Automobili d. o. o., poduzeće za proizvodnju električnih vozila i proizvoda te pružanje usluga u automobilskoj industriji, osnovano 2009. sa sjedištem u Svetoj Nedelji.

 …
Autor: Z. Sučić
Objavljeno:
Područje: strojarstvo
Kategorija: poduzeća

HS Produkt d. o. o., poduzeće za proizvodnju pješačkoga naoružanja osnovano 1991. pod nazivom Industrija metalnih proizvoda (IMP) u Ozlju. Tijekom 1990-ih promijenilo je naziv u IM Metal…

Objavljeno:
Područje: vojna tehnika
Kategorija: poduzeća

Jeste li znali?

Najveće zvono u Hrvatskoj je zvono Svetoga Trojstva zagrebačke katedrale, visine i promjera približno 2,2 m, a izlio ga je 1843. Henrik Degen.
Prvi čovjek koji je vozio Zemljinom površinom brže od 1000 km/h bio je američki automobilist hrvatskoga podrijetla Gary Gabelich 1970. u jurilici Blue Flame.
Ivan Visin svojim brodom Splendido oplovio je 1852–59. svijet, preplovivši 101 297 nautičkih milja. Nakon Ferdinanda Magellana bio je peti kojemu je to uspjelo.
Prvi austrougarski hidroavion Marineaparat I izradio je konstruktor Josef Mickl 1912. u Puli.
Prvi strojarski kolegiji na visokoškolskoj razini počeli su se predavati u Hrvatskoj 1866. na Mornaričkoj akademiji u Rijeci.
Splitska Mrdujska regata, izuzev razdoblja II. svj. rata, redovito se održava od 1927.
Na području Zagreba bravari su bili podijeljeni u dva ceha. Nalazili su se na sukobljenim stranama, Gradecu (od 1521) i Kaptolu (od 1632). Oba su ukinuta 1872. kada su ukinuti cehovi tada već ujedinjenoga Zagreba.
Hrvatski robot RONNA, namijenjen asistiranju pri neurokirurškim operacijama, dobio je 2018. nagradu za najbolju inovaciju u medicinskoj tehnici.
Veli Jože, preinačen 1950. u plovnu dizalicu, bio je niz godina najveća takva dizalica u Sredozemlju te je imao odlučujuću ulogu u čišćenju Jadrana i Sueskoga kanala od olupina.
Fregate Aurora i Stella mattutina, izgrađene 1765−67. u brodogradilištu u Kraljevici, bile su među prvim brodovima austrijske ratne mornarice.
Prvi hrvatski tiskani pomorski rječnik objavio je 1870. Božo Babić u Trstu.
Prvi suvremeni torpedo izrađen je 1866. u Rijeci prema zamisli Ivana Blaža Lupisa te unaprijeđenoj konstrukciji Roberta Whiteheada.
Prvu manufakturu željezne robe u Hrvatskoj, ljevaonicu i kovačnicu, osnovao je Petar IV. Zrinski u Čabru 1651.
Porinuću nave Imperatrice Elisabetta, tada najvećega drvenog broda ne samo u Austro-Ugarskoj Monarhiji nego i na cijelom Sredozemlju, nosivosti 2500 t, izgrađene 1875. u brodogradilištu Nikole Martinolića, bio je nazočan i austrougarski car Franjo Josip I.
Sándor Alexander Riegler i Peter Salcher u Rijeci su proučavali zračne pojave koje nastaju oko puščanoga zrna pri letu nadzvučnim brzinama te eksperimentalno dokazali i opisali pojave udarnoga vala i proboja zvučnoga zida, koje je teorijski postavio Ernst Mach.