Najnoviji članci

biotehnologija, disciplina koja primjenjuje znanstvene metode u radu sa živim organizmima ili njihovim dijelovima za dobivanje novih proizvoda ili organizama ili usluga. U sklopu toga → biokemijsko inženjerstvo podrazumijeva…

Objavljeno:
Područje: biotehnologija
Kategorija: opći pojmovi

Bućan, Boris (Zagreb, 15. III. 1947), slikar i grafički dizajner; jedan od najistaknutijih hrvatskih grafičkih dizajnera.

Diplomirao je slikarstvo 1972. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi…

Objavljeno:
Kategorija: osobe

Brčić, Josip (Varaždin, 4. XI. 1923 – Zagreb, 9. IX. 2006), agronom, stručnjak za mehanizaciju u poljoprivredi.

U Zagrebu je na Poljoprivredno-šumarskome fakultetu (→ Agronomski…

Objavljeno:
Kategorija: osobe

Papuk, drvnoindustrijsko poduzeće iz Pakraca osnovano 1892. Belgijci Leon G. Cosimo i Gaetano Somzze kupili su 1890. šumom bogato vlastelinstvo Pakrac-Buč-Kamensko. Sjeveroistočno od Pakraca izgradili su 1892. parnu pilanu sa…

Objavljeno:
Područje: šumarstvo
Kategorija: poduzeća

svila, tanko prirodno filamentno vlakno (vlakno velike duljine, više stotina metara) koje se dobiva odmatanjem s čahure (kokona) uzgojenoga leptira dudovoga svilca (Bombyx mori).

  

Leptir dudova…

Objavljeno:
Područje: tekstilstvo
Kategorija: opći pojmovi

tehnički tekstil, tekstilni materijal za izradbu zaštitne odjeće i mnogobrojnih drugih proizvoda koji se rabe u tehnici, poljoprivredi, ekologiji, medicini i dr., samostalno ili kao sastavni dio drugih kompozitnih materijala.…

Autor: E. Pezelj
Objavljeno:
Područje: tekstilstvo
Kategorija: opći pojmovi

pivo, pjenušavo piće s malim udjelom alkohola, karakterističnoga gorka okusa i arome po hmelju, dobiveno alkoholnim vrenjem pivske sladovine s pivskim kvascem.

  

Laboratorij Karlovačke pivovare, 1970-ih, Gradski…

Autor: B. Šantek
Objavljeno:
Kategorija: opći pojmovi

kemijska tehnologija, u općem značenju, skup načina ili postupaka pretvorbe sirovina u proizvode nizom operacija pri čemu barem jedna od njih uključuje kemijsku reakciju ili koji drugi proces na molekulskoj…

Objavljeno:
Kategorija: opći pojmovi

Baromić, Blaž (Vrbnik, nakon 1440 – Senj, nakon 1505), glagoljaški pisar i tiskar; osnivač prve poznate glagoljske tiskare na području Hrvatske.

Prvi se put spominje kao prepisivač u Mavrovu brevijaru…

Objavljeno:
Kategorija: gospodarstvenici

Gaj, drvnoindustrijsko poduzeće iz Slatine (prije Podravska Slatina) osnovano 1948. Prvotni je naziv bio Poduzeće za eksploataciju šuma i izradu finalnih proizvoda Gaj. Sjedište poduzeća bilo je u Ulici Nikole…

Objavljeno:
Područje: građevinarstvo
Kategorija: poduzeća

Izdvojeni članci

3. maj brodogradilište d. d., jedno od najvećih hrvatskih brodogradilišta, osnovano u Rijeci 1892.

Razdoblje do kraja I. svj. rata

Brodogradnja se na riječkom području osobito razvila potkraj…

Objavljeno:
Područje: brodogradnja
Kategorija: poduzeća

lebdjelica, vozilo koje se kreće lebdeći iznad površine tla ili vode na zračnome jastuku, tj. sloju stlačenoga zraka koji se s pomoću snažnoga puhala održava između trupa lebdjelice i podloge.…

Objavljeno:
Područje: zrakoplovstvo
Kategorija: opći pojmovi

astronautika, skup znanstvenih i tehničkih disciplina koje se bave problemima leta i navigacije u svemiru te konstrukcijom i uporabom svemirskih letjelica.

Svemirski letovi s ljudskom posadom odvijaju se uz pomoć…

Objavljeno:
Područje: zrakoplovstvo
Kategorija: opći pojmovi

Tićac, Erazmo (Ticac, Ben) (Žurkovo, Kostrena, 20. V. 1904 – Millburn, SAD, 22. VIII. 1968), brodograđevni inženjer, projektant prvoga trgovačkog broda na nuklearni pogon.

Maturirao je…

Objavljeno:
Područje: brodogradnja
Kategorija: iseljenici

Fizir, Rudolf (Ludbreg, 13. I. 1891 – Zagreb, 11. XI. 1960), zrakoplovni konstruktor, pionir hrvatskoga zrakoplovstva.

Nižu Obrtnu školu polazio je u Zagrebu (1898–1902), a Višu…

Objavljeno:
Područje: zrakoplovstvo

stanična kultura (kultura stanica), uzgoj živih stanica izvan organizma, u odgovarajućem hranjivom mediju. Isprva su se takvi postupci većinom provodili radi provođenja pokusa i istraživanja, dok se danas sve više…

Objavljeno:
Područje: biotehnologija
Kategorija: opći pojmovi

trajekt, brod za linijski prijevoz putnika, cestovnih i željezničkih vozila preko mora, rijeka ili jezera. Razlikuju se trajekt za prijevoz cestovnih vozila (osobnih automobila, kamiona, autobusa) i trajekt za prijevoz…

Objavljeno:
Područje: brodogradnja
Kategorija: opći pojmovi

luka, zaštićen morski, riječni, kanalski ili jezerski bazen, s izgrađenim ili neizgrađenim obalama, lukobranima, uređajima, postrojenjima i drugim objektima namijenjenima za pristajanje, sidrenje, popravak i zaštitu brodova (od izravnog utjecaja…

Objavljeno:
Područje: pomorstvo
Kategorija: opći pojmovi

dizajn tekstila i odjeće, dio industrijskoga dizajna koji obuhvaća širok raspon teorijskih i kritičkih pristupa kao i praktičnih djelatnosti u oblikovanju tekstilnih materijala, predmeta i odjevnih proizvoda. Veže se uz…

Objavljeno:
Područje: tekstilstvo
Kategorija: opći pojmovi

Puratić, Mario (Puretić) (Sumartin na Braču, 26. VI. 1904 – Santa Barbara, SAD, 6. I. 1993), izumitelj mehaničkoga koloturnika.

Iselio se u SAD 1929. Radio je…

Objavljeno:
Kategorija: osobe

Jeste li znali?

Lujzinska cesta, izgrađena 1803–11. između Karlovca i Rijeke, zahvaljujući dobrim tehničkim elementima i izvedbi, bila je uzor za gradnju novih cesta u Austro-Ugarskoj.
Prvi tramvaj u Hrvatskoj bio je osječki konjski tramvaj (1884), a prvi električni tramvaj uveden je u Rijeci 1899.
Vodeći inženjer programa istraživanja Marsa vozilima (roverima) Sojourner, Spirit, Opportunity i Curiosity bio je američki znanstvenik hrvatskoga podrijetla Jacob Matijevic.
Prvi hrvatski školski brod Margita, izgrađen 1880., bio je ujedno prvi školski brod u Austro-Ugarskoj te jedan od prvih takvih brodova na Sredozemlju.
Drvoprerađivačko poduzeće Našička d. d. (poslije DIK Đurđenovac), zahvaljujući kvalitetnoj sirovini slavonskog hrasta, u 1920-ima bilo je među najvećima u Europi.
Veli Jože, preinačen 1950. u plovnu dizalicu, bio je niz godina najveća takva dizalica u Sredozemlju te je imao odlučujuću ulogu u čišćenju Jadrana i Sueskoga kanala od olupina.
Preteču modernih aerodinamičnih tunela izgradili su Peter Salcher i John Whitehead 1888. u riječkoj tvornici torpeda, radi snimanja pojava oko objekta u nadzvučnoj zračnoj struji.
Tvornica Šestan-Busch iz Preloga najveći je europski proizvođač protubalističkih kaciga.
Hrvatski konstruktor zrakoplova Rudolf Fizir konstruirao je 18 tipova zrakoplova i hidroaviona, među kojima su u najviše primjeraka proizvedeni Fizir F1 i Fizir FN.
Prvi putnički brod na dizelski pogon u svijetu bio je motorni brod Brioni, izgrađen 1910. u Trstu za Upravu Brijunskog otočja iz Pule, a do 1968. plovio je za riječku Jadroliniju.

Modularni objekt proizveden 2004. u poduzeću Jedinstvo Krapina postavljen je na Antarktici za potrebe smještaja istraživačkoga centra.

Splitska luka bila je treća na Sredozemlju po putničkome prometu (nakon napuljske i pirejske) 2016., ostvarivši ukupan promet od 4,9 milijuna putnika i 733 000 vozila.
Teorija udarnoga vala Ernsta Macha potvrđena je 1886. pokusima Petera Salchera, profesora na riječkoj Mornaričkoj akademiji.
Hrvatska poduzeća Končar i Gredelj, koja proizvode niskopodni tramvaj tipa 2200, među pet su europskih proizvođača takvih tramvaja.
Drvena rebrasta kupola, podignuta iznad okrugla hidrodinamičkog bazena Brodarskog instituta u Zagrebu 1952., veličinom i izvedbom bila je u to doba jedinstvena u svijetu.