Najnoviji članci

sapuni, u vodi topljive alkalijske soli viših masnih kiselina dužine lanaca 10 do 18 ugljikovih atoma. Najstarije su površinski aktivne tvari (tenzidi) koje smanjuju površinsku napetost vode, čime…

Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

sjemenarstvo, znanstvena i stručna disciplina poljoprivrede koja se bavi proizvodnjom, doradbom, kontrolom, označavanjem, pakiranjem i trgovanjem sjemenom kojim se reproducira izvornost i gospodarska vrijednost kultivara (sorte, hibrida). Kvalitetnim sjemenom umanjuju…

Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

bilinogojstvo (ratarstvo), grana poljoprivrede i znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem i proizvodnjom kulturnog bilja na oranicama, pašnjacima i livadama namijenjenoga prehrani ljudi i životinja te industrijskoj preradbi. Temeljna biološka…

Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

Bilokalnik – IPA d. d., industrija papirne ambalaže, osnovana u Koprivnici 1957. kao Šumsko-industrijsko poduzeće Bilo-Kalnik. Od 1958. obuhvaćalo je pilanu u Koprivničkim Bregima (osnovana 1919. kao Prva podravska…

Objavljeno: .
Područje: šumarstvo
Kategorija: poduzeća

DIP Ogulin, drvnoindustrijsko poduzeće iz Ogulina, osnovano 1948. pod imenom Klek Ogulin. Zasnovano na drvoprerađivačkoj tradiciji, objedinilo je sve dotadašnje pogone drvne industrije ogulinskog kraja. Poduzeće je 1949. reorganizirano, te…

Objavljeno: .
Područje: šumarstvo
Kategorija: poduzeća

Dekanić, Ivo (Rokovci kraj Vinkovaca, 14. X. 1919 – Zagreb, 25. X. 1998), šumarski inženjer, stručnjak za uzgajanje šuma.

Diplomirao je 1943. na Šumarskom odsjeku Poljoprivredno-šumarskoga…

Objavljeno: .
Područje: šumarstvo
Kategorija: osobe

Bjelin d. o. o., drvno poduzeće za proizvodnju parketa i podnih obloga iz Ogulina, s pogonima u Ogulinu, Bjelovaru i Otoku. Nastalo je preuzimanjem dotadašnjega poduzeća Tehno-drvo 2016.,…

Objavljeno: .
Područje: šumarstvo
Kategorija: poduzeća

Armko d. d., tvornica za proizvodnju žice, armaturne mreže i proizvoda od žice osnovana 1963. u Konjščini. Pokrenuta je kao izdvojeni pogon tvornice Elektroda Zagreb, a od 1989. do…

Objavljeno: .
Područje: metalurgija
Kategorija: poduzeća

Pentek, Tibor (Zagreb, 24. II. 1972), šumarski inženjer, stručnjak za šumske prometnice.

Diplomirao je 1995. na Šumarskom odsjeku Šumarskoga fakulteta (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije)…

Objavljeno: .
Područje: šumarstvo
Kategorija: osobe

Horvat, Ivo (Zadar, 5. V. 1911 – Zagreb, 19. VIII. 1988), drvni tehnolog.

Diplomirao je 1936. na Poljoprivredno-šumarskome fakultetu (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije…

Objavljeno: .
Područje: šumarstvo
Kategorija: osobe

Izdvojeni članci

zračni promet, prijevoz putnika, tereta i pošte zračnim letjelicama. Kao posebna prometna grana, u užem smislu podrazumijeva samo prijevoz putnika i robe kao gospodarsku djelatnost, a u najširem smislu obuhvaća…

Objavljeno: .
Područje: zrakoplovstvo
Kategorija: opći pojmovi

razminiranje, otkrivanje, uklanjanje, deaktiviranje ili uništavanje mina, a u širem smislu i neeksplodiranoga streljiva te improviziranih eksplozivnih sredstava. Taktičko razminiranje uglavnom se provodi u ratu za omogućavanje prolaska vojnih snaga…

Autor: K. Kužić
Objavljeno: .
Područje: vojna tehnika
Kategorija: opći pojmovi

robotika, interdisciplinarno znanstveno područje koje se bavi projektiranjem, konstruiranjem, upravljanjem i primjenom robota. Zasniva se na → mehatronici, te objedinjuje niz znanstvenih područja i disciplina, poput strojarstva, elektrotehnike,…

Objavljeno: .
Područje: strojarstvo
Kategorija: opći pojmovi

žičara, vrsta specijalne željeznice, prijevozni sustav u kojem se vozila (kabine ili sjedala za putnike, platforme ili košare za teret) kreću prisilno vođena duž trase određene čeličnim užetom razapetim među…

Autor: S. Jecić
Objavljeno: .
Područje: strojarstvo
Kategorija: opći pojmovi

Vucelić, Milojko (Vucelic, Mike) (Garešnica, 11. VI. 1930 – La Jolla, SAD, 8. IX. 2012), strojarski inženjer, sudionik znanstvenih istraživanja te konstruiranja, ispitivanja i izgradnje projekta…

Objavljeno: .
Područje: zrakoplovstvo

površinska obradba drva, skupina različitih postupaka kojima se površini drvenih proizvoda mijenjaju i poboljšavaju estetska i tehnička svojstva. Površinskom obradbom se ovisno o vrsti drvenih proizvoda zaštićuje površina od štetnih…

Objavljeno: .
Područje: šumarstvo
Kategorija: opći pojmovi

vojna odora, posebno, strogo i točno propisano odijelo (određena oblika, tkanine, boje, kroja i svih pojedinosti) koje javno pokazuje pripadnost nekoj vojnoj formaciji i činove unutar te formacije.

Hrvatske vojne…

Objavljeno: .
Područje: tekstilstvo
Kategorija: opći pojmovi

rudnik, rudarski objekt namijenjen eksploataciji (dobivanju) → mineralnih sirovina iz njihovih rudnih ležišta u Zemljinoj kori. Prostor rudnika, osim otkopnih radilišta, obuhvaća i druge sadržaje potrebne za izvođenje rudarskih…

Autor: D. Vrkljan
Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

urarstvo, djelatnost i umijeće konstruiranja, izradbe, popravka i održavanja javnih, kućnih i osobnih satova (ura). U užem smislu uglavnom podrazumijeva obrtničku i manufakturnu proizvodnju mehaničkih satova, a u širem i…

Objavljeno: .
Područje: strojarstvo
Kategorija: opći pojmovi

agronomija, znanost o poljoprivredi; skup znanstvenih i strukovnih spoznaja (znanja i vještina) u primjeni sredstava, postupaka i zahvata u temeljnoj ekološkoj jedinici poljoprivrede – agroekosustavu. Gospodarska djelatnost kojom se…

Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

Jeste li znali?

Prvi hrvatski školski brod Margita, izgrađen 1880., bio je ujedno prvi školski brod u Austro-Ugarskoj te jedan od prvih takvih brodova na Sredozemlju.
Hvaranin Ivan Vučetić izumio je 1891. daktiloskopiju, sustav identifikacije uz pomoć otiska prsta, koja se do danas rabi diljem svijeta.
Tvornica Šestan-Busch iz Preloga najveći je europski proizvođač protubalističkih kaciga.
Oslanjajući se na vlastitu pretpostavku o akumulaciji nafte uza solna tijela, Antun Lučić je kraj solne dome Spindletop u Teksasu 1901. otkrio tada daleko najproduktivnije naftno polje u svijetu. Zahvaljujući tom otkriću SAD su postale vodeći svjetski proizvođač nafte.
Jedan od prvih brodskih dizelskih motora na svijetu, ugrađen na drveni jedrenjak Neviđane, izradio je 1905. splitski obrtnik Petar Rossi.

Modularni objekt proizveden 2004. u poduzeću Jedinstvo Krapina postavljen je na Antarktici za potrebe smještaja istraživačkoga centra.

Ekranoplane Be-1 (1961-64) i VVA-14 (1972) konstruirao je Robert Ljudvigovič Bartini, rođen u Rijeci, te tako postao najzaslužniji za pojavu i razvoj te posebne vrste lebdjelica.
U organizaciji Hidrografskoga zavoda u Puli 1866−72. obavljen je premjer Jadranskoga mora na osnovi kojega su izrađene pomorske karte Jadrana.
Proizvodni pogon karlovačke tvornice ŽE-ČE u Tuškanovoj ulici ostao je od 1925. do prestanka proizvodnje 2005. praktički neizmijenjen, a zbog djelomice sačuvanih postrojenja i strojeva spomenik je industrijske arhitekture izrazite arhitektonske i tehničke vrijednosti.
Pojava kotača na prostoru današnje Hrvatske gotovo je istodobna s izumom i početkom povijesnoga razvoja kotača u svijetu (prva polovica IV. tisućljeća pr. Kr.).
U radobojskom sumporokopu prvi je put primijenjen stroj za rafiniranje sumpora koji je u svijetu poznat kao radobojski stroj. Izlagan je i na velikim svjetskim izložbama, npr. u Londonu 1851. na velikoj izložbi industrijske djelatnosti.
Prvi torpedni brod na svijetu bila je 1868. u riječkom brodogradilištu braće Schiavon adaptirana topovnjača Gemse, na koju je ugrađena torpedna lansirna cijev, nov originalni Whiteheadov izum.
Porinuću nave Imperatrice Elisabetta, tada najvećega drvenog broda ne samo u Austro-Ugarskoj Monarhiji nego i na cijelom Sredozemlju, nosivosti 2500 t, izgrađene 1875. u brodogradilištu Nikole Martinolića, bio je nazočan i austrougarski car Franjo Josip I.
Prema Konstantinu VII. Porfirogenetu, za kralja Tomislava (oko 910‒928) hrvatska trgovačka mornarica posjedovala je čak 100 kondura (Condura Croatica).
Ivan Dirnbacher još je 1895. osnovao Prvu zagrebačku tvornicu dvokolica Iliria.