Najnoviji članci

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), ustanova osnovana 2003. kao pravni sljednik Hrvatskoga zavoda za kontrolu lijekova (osnovan 1999) i Hrvatskoga zavoda za kontrolu imunobioloških preparata (osnovan 1956. kao…

Objavljeno:
Kategorija: upravna tijela

ugljen, energetska mineralna sirovina, odn. zapaljiva organska sedimentna stijena nastala raspadanjem i taloženjem biljnih tvari. Sadržava ugljik, vodik i kisik, te u manjoj mjeri dušik i sumpor.…

Autor: B. Saftić
Objavljeno:
Kategorija: opći pojmovi

rudnik, rudarski objekt namijenjen eksploataciji (dobivanju) → mineralnih sirovina iz njihovih rudnih ležišta u Zemljinoj kori. Prostor rudnika, osim otkopnih radilišta, obuhvaća i druge sadržaje potrebne za izvođenje rudarskih…

Autor: D. Vrkljan
Objavljeno:
Kategorija: opći pojmovi

mineralna gnojiva, anorganske i organske tvari koje se rabe u poljoprivredi za poboljšanje rasta i prinosa biljaka. Proizvode se industrijski uporabom prirodnih mineralnih sirovina, zemnoga ili prirodnoga plina (metana), te…

Autor: A. Jukić
Objavljeno:
Kategorija: opći pojmovi

keramika, anorganska nemetalna krutina dobivena visokotemperaturnim procesima. Keramika u užem smislu podrazumijeva proizvode izrađene od → glina i drugih anorganskih sirovina, koji su oblikovani u plastičnom stanju, a zatim…

Objavljeno:
Kategorija: opći pojmovi

kamen, čvrsta tvar i mineralna sirovina određenog mineralnog i kemijskog sastava koja se nalazi unutar vanjske Zemljine kore ili na njezinoj površini; također, odlomljeni dio stijene. Ovisno o krajnjoj namjeni…

Autor: D. Vrkljan
Objavljeno:
Kategorija: opći pojmovi

Tekstilstroj, tvornica tekstilnih strojeva osnovana 1947. u Zagrebu.

Nastala je iz više malih metalnih radionica sa zadatkom da usavrši proizvodnju strojeva za tekstilnu industriju. Pogon je bio smješten u bivšim…

Objavljeno:
Područje: tekstilstvo
Kategorija: poduzeća

rudarski objekti i postrojenja, svi objekti, postrojenja i mehanički uređaji koji se rabe za istraživanje, otkopavanje i oplemenjivanje mineralnih sirovina te sanaciju otkopanoga prostora. Rudarske objekte čine industrijski kolosijeci, putovi,…

Objavljeno:
Kategorija: opći pojmovi

Prehrambeno-biotehnološki fakultet (PBF), visokoškolska i znanstvenoistraživačka ustanova Sveučilišta u Zagrebu, koja izvodi sveučilišne studije u znanstvenim poljima biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma, te predstavlja središte znanstvenog i stručnog razvoja tih…

Objavljeno:
Kategorija: ustanove

Instrumentaria, hrvatska tvornica implantata za traumatologiju i ortopediju osnovana 1896. sa sjedištem u Zagrebu. Razvila se iz Prve hrvatske tvornice chiruržkih instrumenata, bandagah, orthopadskih sprava, umjetnih protheza, zavojne robe i.t.d.,…

Objavljeno:
Kategorija: poduzeća

Izdvojeni članci

dizajn tekstila i odjeće, dio industrijskoga dizajna koji obuhvaća širok raspon teorijskih i kritičkih pristupa kao i praktičnih djelatnosti u oblikovanju tekstilnih materijala, predmeta i odjevnih proizvoda. Veže se uz…

Objavljeno:
Područje: tekstilstvo
Kategorija: opći pojmovi

Zagrebački električni tramvaj (ZET), poduzeće za prijevoz putnika tramvajima, autobusima, uspinjačom i specijalnim vozilima na području Grada Zagreba i dijela Zagrebačke županije, utemeljeno 1909. u Zagrebu. Od 2007. podružnica…

Objavljeno:
Područje: promet
Kategorija: poduzeća

trajekt, brod za linijski prijevoz putnika, cestovnih i željezničkih vozila preko mora, rijeka ili jezera. Razlikuju se trajekt za prijevoz cestovnih vozila (osobnih automobila, kamiona, autobusa) i trajekt za prijevoz…

Objavljeno:
Područje: brodogradnja
Kategorija: opći pojmovi

furnir, tanki listovi drva debljine do 7 mm, proizvedeni tehnikama piljenja, rezanja ili ljuštenja.

Piljeni furnir se danas proizvodi rijetko, jer se takvim načinom izradbe stvaraju veliki gubitci u…

Objavljeno:
Područje: šumarstvo
Kategorija: opći pojmovi

Društvo južnih željeznica (K. k. privilegierte Südbahn-Gesellschaft, Carsko kraljevsko povlašteno društvo južnih željeznica), privatno željezničko društvo sa sjedištem u Beču, konstituirano 1858. na temelju nekoliko prethodnih društava. U početku…

Objavljeno:
Područje: promet
Kategorija: poduzeća

željeznica, kopneni prometni sustav u kojem se vozila kreću prisilno vođena po unaprijed pripremljenome putu. Glavni su tipovi željeznice adhezijska (gradska, prigradska, podzemna željeznica, tramvaj), specijalna (jednotračna željeznica, uspinjača, žičara),…

Objavljeno:
Područje: promet
Kategorija: opći pojmovi

Vrančić, Faust (Verantius, Veranzio, Verancsics; Faustus, Fausto) (Šibenik, 1. I. 1551 − Venecija, 20. I. 1617), jedan od vodećih renesansnih leksikografa i izumitelja, filozof, diplomat i…

Objavljeno:
Područje: građevinarstvo
Kategorija: izumitelji

Penkala, Slavoljub Eduard (Liptovský Mikuláš, Slovačka, 20. IV. 1871 – Zagreb, 5. II. 1922), kemijski inženjer, konstruktor prvoga zrakoplova u Hrvatskoj i autor mnogih inovacija i…

Objavljeno:

HS Produkt d. o. o., poduzeće za proizvodnju pješačkoga naoružanja osnovano 1991. pod nazivom Industrija metalnih proizvoda (IMP) u Ozlju. Tijekom 1990-ih promijenilo je naziv u IM Metal…

Objavljeno:
Područje: vojna tehnika
Kategorija: poduzeća

mineralna gnojiva, anorganske i organske tvari koje se rabe u poljoprivredi za poboljšanje rasta i prinosa biljaka. Proizvode se industrijski uporabom prirodnih mineralnih sirovina, zemnoga ili prirodnoga plina (metana), te…

Autor: A. Jukić
Objavljeno:
Kategorija: opći pojmovi

Jeste li znali?

Prvu manufakturu željezne robe u Hrvatskoj, ljevaonicu i kovačnicu, osnovao je Petar IV. Zrinski u Čabru 1651.
Kolijevka hrvatskoga vatrogastva je Varaždin, gdje je 1864. osnovana prva dobrovoljna vatrogasna organizacija, samo 18 godina nakon Njemačke i svijeta.
Oslanjajući se na vlastitu pretpostavku o akumulaciji nafte uza solna tijela, Antun Lučić je kraj solne dome Spindletop u Teksasu 1901. otkrio tada daleko najproduktivnije naftno polje u svijetu. Zahvaljujući tom otkriću SAD su postale vodeći svjetski proizvođač nafte.
Hvarski prirodoslovac Grgur Bučić prvi je na temelju pokusa, koje je vodio 1867–72., razvio metodu umjetnog uzgoja spužava.
Mehanička olovka, tzv. penkala, koju je Slavoljub Penkala patentirao 1906. te proizvodio u svojoj tvornici, prodana je u više od 100 000 primjeraka diljem svijeta.
Prvi tramvaj u Hrvatskoj bio je osječki konjski tramvaj (1884), a prvi električni tramvaj uveden je u Rijeci 1899.
Sablja i kaciga Nikole Šubića Zrinskoga čuvaju se u Muzeju povijesti umjetnosti u Beču.
Zagrebačka Prvomajska je 1984. proizvela numerički upravljanu, fleksibilnu transfer liniju, svrstavši se među malobrojne svjetske proizvođače te visokotehnološke opreme.
Putnička žičara Sljeme izgrađena 1963. bila je duga 4017 m, pa se svrstavala među najdulje onodobne žičare te vrste u Europi.
Na američkim su trkalištima 1960-ih najbrojniji i među najtrofejnijima bili automobili američkoga konstruktora hrvatskoga podrijetla Franka Kurtisa.
Hrvatski robot RONNA, namijenjen asistiranju pri neurokirurškim operacijama, dobio je 2018. nagradu za najbolju inovaciju u medicinskoj tehnici.
Fregate Aurora i Stella mattutina, izgrađene 1765−67. u brodogradilištu u Kraljevici, bile su među prvim brodovima austrijske ratne mornarice.
Franjo Brozinčević je 1904. utemeljio poduzeće u Zürichu (od 1918. FBW u Wetzikonu) koje je postalo vodeći srednjoeuropski proizvođač kamiona i drugih vozila po narudžbi.
Viktor Klobučar bio je 1911. organizator i prvi zapovjednik austrougarskoga mornaričkog zrakoplovstva.
Sándor Alexander Riegler i Peter Salcher u Rijeci su proučavali zračne pojave koje nastaju oko puščanoga zrna pri letu nadzvučnim brzinama te eksperimentalno dokazali i opisali pojave udarnoga vala i proboja zvučnoga zida, koje je teorijski postavio Ernst Mach.