Najnoviji članci

Regeneracija d. o. o., poduzeće za proizvodnju netkanih tekstila sa sjedištem u Zaboku. Osnovano je 1954. kao novi pogon u sastavu → Zagorske industrije vunenih tkanina (ZIVT)…

Objavljeno: .
Područje: tekstilstvo
Kategorija: poduzeća

Režek Jambrak, Anet (Zagreb, 26. XII. 1980), prehrambeno-tehnološka inženjerka, stručnjakinja za tehnike procesiranja hrane.

Diplomirala je 2002. na → Prehrambeno-biotehnološkome fakultetu (PBF) u Zagrebu, gdje je doktorirala…

Objavljeno: .
Područje: biotehnologija
Kategorija: osobe

lovstvo, djelatnost koja obuhvaća uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači. U širem smislu, lovstvo ima znanstvenu (multidisciplinarna znanost iz područja agronomije, biologije, šumarstva i veterinarske medicine), obrazovnu, gospodarsku, turističku i…

Autor: N. Šprem
Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

mineralne sirovine, prirodne anorganske i organske tvari u čvrstom, tekućem ili plinovitom stanju koje služe kao sirovine za industrijsku preradbu u korisne proizvode ili za dobivanje energije. Dijele se na…

Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

Medika d. d., poduzeće za trgovinu na veliko humanim i veterinarskim lijekovima, medicinskim proizvodima i opremom, stomatološkim pomagalima te dijetetskim, kozmetičkim, higijenskim i drugim proizvodima namijenjenima zdravstvenomu tržištu (veledrogerija)…

Autor: M. Kužić
Objavljeno: .
Kategorija: poduzeća

melioracija tla, osposobljavanje tla za poljoprivrednu proizvodnju poboljšanjem njegovih svojstava.

Vrste

Prema vrsti i načinu primjene melioracijskih mjera razlikuju se: hidrotehničke, kulturnotehničke i agrotehničke melioracije.

Hidrotehničke melioracije uključuju obranu (zaštitu)…

Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

Rafinerija nafte Rijeka, poduzeće za preradbu nafte osnovano 1882; treća po starosti djelatna rafinerija u Europi.

Začetci

Nastanak poduzeća vezan je uz potrebu mađarskoga dijela Austro-Ugarske Monarhije za naftnim…

Objavljeno: .
Kategorija: poduzeća

pridobivanje drva, gospodarska grana šumarstva koja se bavi proizvodnjom drvnih sortimenata. Pod drvnim sortimentima se pritom podrazumijeva tehničko drvo (oblo ili → tehnička oblovina, tesano i cijepano), drvo za…

Autor: A. Đuka
Objavljeno: .
Područje: šumarstvo
Kategorija: opći pojmovi

prostirač, tekstilna plošna tvorevina namijenjena prekrivanju podova, a može se rabiti i za oblaganje zidova; ponegdje i tepih. Izrađuje se ručnim i strojnim tehnikama kao komadni proizvod određenih dimenzija…

Objavljeno: .
Područje: tekstilstvo
Kategorija: opći pojmovi

RIS, industrija gumenih proizvoda, tvornica osnovana u Zagrebu 1934. Početkom 1930-ih farmaceutsko-kemijska tvornica Kaštel (→ Pliva) osnovala je malu radionicu za proizvodnju higijenske gumene robe preradbom kaučuka uz…

Objavljeno: .
Područje: brodogradnja
Kategorija: poduzeća

Izdvojeni članci

Schwarz, David (Keszthely, Mađarska, 7. XII. 1850 − Beč, 13. I. 1897), izumitelj, idejni tvorac prvoga zračnog broda krute konstrukcije.

Od 1860-ih živio je u Županji,…

Objavljeno: .
Područje: zrakoplovstvo
Kategorija: izumitelji

Rimac Automobili d. o. o., poduzeće za proizvodnju električnih vozila i proizvoda te pružanje usluga u automobilskoj industriji, osnovano 2009. sa sjedištem u Svetoj Nedelji.

 …
Autor: Z. Sučić
Objavljeno: .
Područje: strojarstvo
Kategorija: poduzeća

Drvna industrija Vrbovsko (DIV), drvnoindustrijsko poduzeće iz Vrbovskoga, osnovano 1950. kao Tvornica pokućstva od savijenog drva. Nastavljalo je dugogodišnju tradiciju preradbe drva u vrbovskome kraju.

Od početka XIX. st.…

Objavljeno: .
Područje: šumarstvo
Kategorija: poduzeća

industrija namještaja, grana industrije koja se bavi proizvodnjom pokretnih ili nepokretnih predmeta kojima se oprema i organizira prostor za boravak ljudi, tj. koji služe za ležanje (sofa, krevet), odlaganje stvari…

Objavljeno: .
Područje: šumarstvo
Kategorija: opći pojmovi

Mornarička akademija u Rijeci (K. u. k. Marine-Akademie, Carska i kraljevska mornarička akademija), pomorska škola za školovanje dočasničkoga i časničkoga kadra za potrebe austrougarske ratne mornarice. U Rijeci je neprekidno…

Autor: S. Jecić
Objavljeno: .
Područje: pomorstvo
Kategorija: škole

antibiotici, lijekovi koji se rabe za liječenje bolesti uzrokovanih bakterijama. U današnjem smislu podrazumijevaju industrijske proizvode biotehnološke proizvodnje. Dijelom su prirodni spojevi, tj. specifični proizvodi metabolizma nekih bakterija, gljivica i…

Objavljeno: .
Područje: biotehnologija
Kategorija: opći pojmovi

vojna odora, posebno, strogo i točno propisano odijelo (određena oblika, tkanine, boje, kroja i svih pojedinosti) koje javno pokazuje pripadnost nekoj vojnoj formaciji i činove unutar te formacije.

Hrvatske vojne…

Objavljeno: .
Područje: tekstilstvo
Kategorija: opći pojmovi

Vrančić, Faust (Verantius, Veranzio, Verancsics; Faustus, Fausto) (Šibenik, 1. I. 1551 − Venecija, 20. I. 1617), jedan od vodećih renesansnih leksikografa i izumitelja, filozof, diplomat i…

Objavljeno: .
Područje: građevinarstvo
Kategorija: izumitelji

urarstvo, djelatnost i umijeće konstruiranja, izradbe, popravka i održavanja javnih, kućnih i osobnih satova (ura). U užem smislu uglavnom podrazumijeva obrtničku i manufakturnu proizvodnju mehaničkih satova, a u širem i…

Objavljeno: .
Područje: strojarstvo
Kategorija: opći pojmovi

pesticidi, u poljoprivredi, kemijski ili biološki agensi namijenjeni suzbijanju štetnih organizama. Prema području primjene podijeljeni su na sredstva za zaštitu bilja i biocide.

Vrste

Sredstva za zaštitu bilja pesticidi su…

Autor: A. Mešić
Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

Jeste li znali?

Prvo djelo o riječnoj plovidbi na hrvatskome jeziku Lakši način putovanja velikih lađa i uz vodu i niz vodu izdao je 1804. Marko Antun Horvatović.
Hrvatska je po ukupnome vodnom bogatstvu, s 26 059 m3 na godinu po stanovniku, prva u Europskoj uniji, četvrta u Europi i 32. u svijetu.
Šibenčanina Fausta Vrančića, koji je u svojoj knjizi Novi strojevi (oko 1615), među ostalim, opisao konstrukciju padobrana, općenito se smatra izumiteljem te naprave.
Koncepciju svemirske orbitalne postaje nalik kotaču, opisanu u djelu Odiseja u svemiru 2001. A. Clarka, osmislio je 1929. Puljanin slovenskoga podrijetla Herman Potočnik Noordung.
Hrvatska spada među nekoliko pionirskih zemalja u svijetu u kojima se sredinom XIX. st. istraživala, vadila i prerađivala nafta. U Europi se ranije naftom zarađivalo jedino u Rusiji, Francuskoj, Rumunjskoj i Njemačkoj.
Šibenčanina Fausta Vrančića, koji je u svojoj knjizi Novi strojevi (oko 1615) među ostalim opisao konstrukciju padobrana, smatra se izumiteljem te naprave.
Mehanička olovka, tzv. penkala, koju je Slavoljub Penkala patentirao 1906. te proizvodio u svojoj tvornici, prodana je u više od 100 000 primjeraka diljem svijeta.
Luka Rijeka bila je 1913. među deset najprometnijih u Europi.
Hrvatska je brodogradnja po broju narudžbi i zaposlenosti kapaciteta 1988. bila prva u Europi i treća u svijetu.
Jedrilica za krstarenja Salona 44 solinskog brodogradilišta AD Boats osvojila je titulu krstaša godine 2015. časopisa Cruise World.
Umijeće izrade drvenih tradicijskih dječjih igračaka s područja Hrvatskoga zagorja upisano je na UNESCO-ovu Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva 2009.
Hrvatski konstruktor zrakoplova Rudolf Fizir konstruirao je 18 tipova zrakoplova i hidroaviona, među kojima su u najviše primjeraka proizvedeni Fizir F1 i Fizir FN.
Prvi hrvatski riječni parobrod Sloga zaplovio je Savom 1844., a prvi hrvatski morski parobrod Hrvat zaplovio je Jadranom 1872.
Hvaranin Ivan Vučetić izumio je 1891. daktiloskopiju, sustav identifikacije uz pomoć otiska prsta, koja se do danas rabi diljem svijeta.
Prvi torpedni brod na svijetu bila je 1868. u riječkom brodogradilištu braće Schiavon adaptirana topovnjača Gemse, na koju je ugrađena torpedna lansirna cijev, nov originalni Whiteheadov izum.