Najnoviji članci

Gospodarsko-šumarsko učilište u KriževcimaVisoko gospodarsko učilište u Križevcima
Objavljeno:
Kategorija: ustanove

Drvna industrija Česma, drvnoindustrijsko poduzeće iz Bjelovara, osnovano 1960. kao Tvornica šperploče u sastavu Šumskog privrednog poduzeća Mojica Birta Bjelovar. Ubrzo je uz tvornicu pokrenuta i pilana, pa je proizvodilo…

Objavljeno:
Područje: šumarstvo
Kategorija: poduzeća

Sardina d. o. o., poduzeće za uzgoj, ulov i preradbu ribe koje je 1907. u Postirama na Braču osnovao bečki industrijalac Carl Warhanek.

Warhanek je početkom XX. st.…

Objavljeno:
Kategorija: poduzeća

Mljekarstvo, međunarodni znanstveno-stručni časopis Hrvatske mljekarske udruge. Izlazi kvartalno od 1951. i objavljuje rezultate istraživanja domaćih i inozemnih znanstvenika i stručnjaka iz područja prehrambene tehnologije, nutricionizma, biotehničkih znanosti, agronomije i…

Objavljeno:
Kategorija: časopisi

Slavonija DI d. o. o. (Slavonija drvna industrija), drvnoindustrijsko poduzeće iz Slavonskoga Broda, nastalo 1946. spajanjem dotadašnjih poduzeća Slavex i Slavonija.

Koristeći se prirodnim resursima slavonskih hrastovih šuma,…

Objavljeno:
Područje: šumarstvo
Kategorija: poduzeća

furnir, tanki listovi drva debljine do 7 mm, proizvedeni tehnikama piljenja, rezanja ili ljuštenja.

Piljeni furnir se danas proizvodi rijetko, jer se takvim načinom izradbe stvaraju veliki gubitci u…

Objavljeno:
Područje: šumarstvo
Kategorija: opći pojmovi

radna i zaštitna odjeća, dizajnerski uniformirana konvencionalna odjeća u svrhu naglašavanja pripadnosti određenoj organizacijskoj cjelini i statusa u njoj, odnosno odjeća oblikovana za radne procese s izrazitim opasnostima.

U radnu…

Autor: D. Rogale
Objavljeno:
Područje: tekstilstvo
Kategorija: opći pojmovi

umjetna koža, plošna tekstilija koja nalikuje prirodnoj koži, te ju zamjenjuje u najširoj uporabi.

Obično se sastoji od nosećega tekstilnog sloja i nanosa polimera. Noseći sloj može biti tkanina, pletivo…

Objavljeno:
Područje: tekstilstvo
Kategorija: opći pojmovi
umjetna gnojivamineralna gnojiva
Objavljeno:
Kategorija: opći pojmovi

škrob, ugljikohidrat iz skupine rezervnih biljnih polisaharida formule (C6H10O5)n, izgrađen od glukoze i u obliku granula pohranjen u amiloplastima.

Najviše škroba ima…

Autor: D. Ćurić
Objavljeno:
Kategorija: opći pojmovi

Izdvojeni članci

parni stroj, toplinski stroj koji energiju vodene pare ekspanzijom pretvara u mehanički rad. Po konstrukcijskoj izvedbi pripada stapnim strojevima, a u širem smislu obuhvaća i sve strojeve pogonjene energijom vodene…

Objavljeno:
Područje: strojarstvo
Kategorija: opći pojmovi

3. maj brodogradilište d. d., jedno od najvećih hrvatskih brodogradilišta, osnovano u Rijeci 1892.

Razdoblje do kraja I. svj. rata

Brodogradnja se na riječkom području osobito razvila potkraj…

Objavljeno:
Područje: brodogradnja
Kategorija: poduzeća

Maglica, Ante (Anthony, Tony) (New York, 19. XI. 1930), inovator i poduzetnik.

Rodio se u iseljeničkoj obitelji, a kao dvogodišnjak doselio se s majkom na Zlarin. U Šibeniku…

Objavljeno:
Područje: strojarstvo
Kategorija: gospodarstvenici

odjeća, odjevni predmeti namijenjeni u prvome redu zaštiti čovjekova tijela od klimatskih i drugih vanjskih utjecaja; među ostalim ulogama ističu se estetska funkcija, predstavljanje pripadnosti pojedinim organiziranim skupinama, izražavanje stava…

Objavljeno:
Područje: tekstilstvo
Kategorija: opći pojmovi

furnir, tanki listovi drva debljine do 7 mm, proizvedeni tehnikama piljenja, rezanja ili ljuštenja.

Piljeni furnir se danas proizvodi rijetko, jer se takvim načinom izradbe stvaraju veliki gubitci u…

Objavljeno:
Područje: šumarstvo
Kategorija: opći pojmovi

Salcher, Peter (Kreuzen, Austrija, 10. VIII. 1848 – Sušak, 4. X. 1928), fizičar, profesor na Mornaričkoj akademiji u Rijeci. Eksperimentalno je dokazao teoriju udarnoga vala.

Na…

Objavljeno:
Područje: zrakoplovstvo
Kategorija: osobe

Tićac, Erazmo (Ticac, Ben) (Žurkovo, Kostrena, 20. V. 1904 – Millburn, SAD, 22. VIII. 1968), brodograđevni inženjer, projektant prvoga trgovačkog broda na nuklearni pogon.

Maturirao je…

Objavljeno:
Područje: brodogradnja
Kategorija: iseljenici

željeznica, kopneni prometni sustav u kojem se vozila kreću prisilno vođena po unaprijed pripremljenome putu. Glavni su tipovi željeznice adhezijska (gradska, prigradska, podzemna željeznica, tramvaj), specijalna (jednotračna željeznica, uspinjača, žičara),…

Objavljeno:
Područje: promet
Kategorija: opći pojmovi

ambalaža, sredstvo u koje se stavlja proizvod radi čuvanja tijekom transporta, skladištenja, prodaje, rukovanja i uporabe. Funkcije su joj: zaštitna (štiti robu od oštećenja, zagađenja, prljanja i drugih vanjskih utjecaja;…

Objavljeno:
Kategorija: opći pojmovi

Hanaman, Franjo, (Drenovci, 30. VI. 1878 – Zagreb, 23. I. 1941), kemijski inženjer, izumitelj električne žarulje s volframovom žarnom niti.

Realnu je gimnaziju završio u Zemunu…

Objavljeno:
Kategorija: osobe

Jeste li znali?

Prvim torpednim čamcem u svijetu smatra se austrougarska topovnjača Gemse, kojoj je 1867. u Rijeci ugrađena rampa za lansiranje Lupis-Whiteheadovih torpeda.
Prvi parni stroj u Hrvatskoj, ujedno i prvi takav stroj u jugoistočnoj Europi, instaliran je 1833. u Tvornici papira Rijeka.
Braća Rusjan, slovenski konstruktori prvoga zrakoplova u Austro-Ugarskoj (1909), na poziv Mihajla Merćepa pokrenuli su 1910. proizvodnju zrakoplova u Zagrebu.
Zagrebačka uspinjača (1890), s prugom duljine 66 m, najkraća je žična željeznica na svijetu namijenjena javnomu prijevozu putnika.
Prvi strojarski kolegiji na visokoškolskoj razini počeli su se predavati u Hrvatskoj 1866. na Mornaričkoj akademiji u Rijeci.
Šibenčanina Fausta Vrančića, koji je u svojoj knjizi Novi strojevi (oko 1615) među ostalim opisao konstrukciju padobrana, smatra se izumiteljem te naprave.
Ivan Dirnbacher još je 1895. osnovao Prvu zagrebačku tvornicu dvokolica Iliria.
Prvi aerodrom u Hrvatskoj bilo je vojno vježbalište između Selske ceste i potoka Črnomerca u Zagrebu, gdje je 1910. izgrađen i uzletio zrakoplov Slavoljuba Penkale.
Poduzeće Đuro Đaković bilo je 1969. najveći proizvođač automatiziranih kotlova Steamblock u svijetu (proizvedeno ih je 613).
Prvi tramvaj u Hrvatskoj uveden je 1884. u Osijeku.
Riječanin Ivan Blaž Lupis, kojega se smatra začetnikom ideje o torpedu, isprva ga je zamislio kao površinsku brodicu na jedra koju je nazvao spasiocem obale.
Drvena rebrasta kupola, podignuta iznad okrugla hidrodinamičkog bazena Brodarskog instituta u Zagrebu 1952., veličinom i izvedbom bila je u to doba jedinstvena u svijetu.
Hrvatski robot RONNA, namijenjen asistiranju pri neurokirurškim operacijama, dobio je 2018. nagradu za najbolju inovaciju u medicinskoj tehnici.
Pulsko brodogradilište Tehnomont je, uoči Olimpijskih igara 2012. u Londonu, izgradilo turistički katamaran Millennium Diamond, najveći takav brod koji plovi Temzom.
Kolijevka hrvatskoga vatrogastva je Varaždin, gdje je 1864. osnovana prva dobrovoljna vatrogasna organizacija, samo 18 godina nakon Njemačke i svijeta.