Najnoviji članci

Kovačević, Dragan (Osijek, 17. X. 1968), prehrambeno-tehnološki inženjer, stručnjak za termofizikalna svojstva hrane.

Na Prehrambeno-biotehnološkome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1992. i doktorirao 1997. disertacijom Određivanje termofizikalnih svojstava…

Objavljeno: .
Kategorija: osobe

Kovačević-Zelić, Biljana (Vinkovci, 2. I. 1964), geološka inženjerka, stručnjakinja za geotehničko inženjerstvo i mehaniku tla.

Diplomirala je 1988. te doktorirala 2000. disertacijom Ispitivanje posmične čvrstoće bentonitnih tepiha (mentor…

Objavljeno: .
Kategorija: osobe

Kovačević Ganić, Karin (Ogulin, 8. VIII. 1972), prehrambeno-biotehnološka inženjerka, stručnjakinja za tehnologiju i analitiku vina.

Na Prehrambeno-biotehnološkome fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1997. i doktorirala 2005. disertacijom Identifikacija…

Objavljeno: .
Kategorija: osobe

Koestlin d. d., tvornica za proizvodnju keksa i vafla osnovana 1920. u Bjelovaru pod nazivom Tvornica keksa, dvopeka, biskvita i finih poslastica Dragutina Wolfa i sinova.

  …
Objavljeno: .
Kategorija: poduzeća

Kobrehel, Gabrijela (Vazdar) (Obedišće kraj Ivanić-Grada, 1. III. 1941), kemijska inženjerka, stručnjakinja za sintezu makrolidnih antibiotika.

Na Kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehnološkoga fakulteta (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije…

Objavljeno: .

Katić, Zvonko (Osijek, 11. III. 1927 — Zagreb, 24. III. 2007), strojarski inženjer, stručnjak za poljoprivrednu energetiku i bioenergetiku.

Diplomirao je 1956. na Strojarskom odjelu →…

Objavljeno: .
Kategorija: osobe

Kalođera, Zdenka (Đurđenovac, 1. II. 1948), farmaceutska inženjerka, stručnjakinja za farmakognoziju.

Na Farmaceutsko-biokemijskome fakultetu diplomirala je 1973. te doktorirala 1983. disertacijom Istraživanje glikozidnog sastava imele (Viscum album L.)…

Objavljeno: .
Kategorija: osobe

Jokić, Stela (Našice, 31. VII. 1982), prehrambeno-tehnološka inženjerka, stručnjakinja za projektiranje tehnoloških procesa.

Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku diplomirala je 2006. i doktorirala 2011. disertacijom Matematičko modeliranje ekstrakcije…

Objavljeno: .
Kategorija: osobe

Jirouš-Rajković, Vlatka (Virovitica, 27. I. 1963), drvnoindustrijska inženjerka, stručnjakinja za finalnu i površinsku obradbu drva.

Diplomirala je 1986. na Drvnotehnološkom odjelu Šumarskoga fakulteta (→ Fakultet šumarstva i…

Objavljeno: .
Područje: šumarstvo
Kategorija: osobe

Imunološki zavod, javna zdravstvena ustanova s vlastitom proizvodnjom imunoloških pripravaka, sa sjedištem u Zagrebu. Osim proizvodnje, ima i znanstvenoistraživačku, zdravstvenu i nastavnu djelatnost.

Sustavna proizvodnja cjepiva u Hrvatskoj (→ …

Objavljeno: .
Područje: biotehnologija
Kategorija: ustanove

Izdvojeni članci

Lupis, Ivan Blaž (Vukić, Luppis, Ritter Luppis von Rammer; Giovanni Biagio, Johann) (Rijeka, 27. I. 1813 – Milano, Italija, 11. I. 1875), kapetan fregate austrougarske…

Objavljeno: .
Područje: brodogradnja
Kategorija: izumitelji

knjigoveštvo, završni dio grafičke proizvodnje koji obuhvaća izradbu knjižnoga bloka i korica te njihovo povezivanje u gotov grafički proizvod (knjiga, časopis, brošura, kalendar, bilježnica, mapa i sl.).

  …
Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

ugljen, energetska mineralna sirovina, odn. zapaljiva organska sedimentna stijena nastala raspadanjem i taloženjem biljnih tvari. Sadržava ugljik, vodik i kisik, te u manjoj mjeri dušik i sumpor.…

Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

odjeća, odjevni predmeti namijenjeni u prvome redu zaštiti čovjekova tijela od klimatskih i drugih vanjskih utjecaja; među ostalim ulogama ističu se estetska funkcija, predstavljanje pripadnosti pojedinim organiziranim skupinama, izražavanje stava…

Objavljeno: .
Područje: tekstilstvo
Kategorija: opći pojmovi

trajekt, brod za linijski prijevoz putnika, cestovnih i željezničkih vozila preko mora, rijeka ili jezera. Razlikuju se trajekt za prijevoz cestovnih vozila (osobnih automobila, kamiona, autobusa) i trajekt za prijevoz…

Objavljeno: .
Područje: brodogradnja
Kategorija: opći pojmovi

površinska obradba drva, skupina različitih postupaka kojima se površini drvenih proizvoda mijenjaju i poboljšavaju estetska i tehnička svojstva. Površinskom obradbom se ovisno o vrsti drvenih proizvoda zaštićuje površina od štetnih…

Objavljeno: .
Područje: šumarstvo
Kategorija: opći pojmovi

vojna odora, posebno, strogo i točno propisano odijelo (određena oblika, tkanine, boje, kroja i svih pojedinosti) koje javno pokazuje pripadnost nekoj vojnoj formaciji i činove unutar te formacije.

Hrvatske vojne…

Objavljeno: .
Područje: tekstilstvo
Kategorija: opći pojmovi

vitamini, organski spojevi raznovrsnih struktura i kemijskih svojstava, u malim količinama nužni za rast, razvoj i normalno djelovanje organizma.

Zbog iznimno male dnevne potrebe (između 3 μg i 60…

Objavljeno: .
Područje: biotehnologija
Kategorija: opći pojmovi

Uljanik d. d., grupa društava brodograđevne industrije u Puli, sljednik brodogradilišta osnovanoga 1856. kao Pomorski arsenal (K. u. k. Kriegsmarine See Arsenal – Carski i kraljevski pomorski arsenal ratne…

Objavljeno: .
Područje: brodogradnja
Kategorija: poduzeća

Rimac Automobili d. o. o., poduzeće za proizvodnju električnih vozila i proizvoda te pružanje usluga u automobilskoj industriji, osnovano 2009. sa sjedištem u Svetoj Nedelji.

 …
Autor: Z. Sučić
Objavljeno: .
Područje: strojarstvo
Kategorija: poduzeća

Jeste li znali?

Hrvatska poduzeća Končar i Gredelj, koja proizvode niskopodni tramvaj tipa 2200, među pet su europskih proizvođača takvih tramvaja.
Prvi alatni stroj u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi proizveden je 1936. u zagrebačkoj radionici braće Ševčik, iz koje je nakon II. svj. rata izrasla tvornica Prvomajska.
Parobrodarska društva Ungaro-Croata, Ungaro-Croata libera i Hrvatsko parobrodarsko društvo bila su jedina brodarska društva s područja Rijeke i Hrvatskoga primorja u kojima je krajem XIX. i početkom XX. st. prevladavao hrvatski kapital.
Rimljani su za plaćanje solju rabili riječ salarium, pa se smatra da engleska riječ za plaću (salary) otuda vuče podrijetlo. Paška solana izdala je 1778. Paški Asignat, vrijednosni papir za sol, koji prema mnogim znanstvenicima predstavlja prvi hrvatski papirnati novac.
Milojko Vucelić od 1962. sudjelovao je u razvoju svemirskoga broda Apollo, te je tijekom letova bio zadužen za rješavanje eventualnih problema s letjelicom.
Prvi trajekt na hrvatskoj obali bio je Bodluka, izgrađen kao drveni desantni brod JRM-a, a 1959. preinačen za prijevoz 130 putnika i 12 vozila na liniji Crikvenica–Šilo na Krku.
ZET-ova vozila, prometujući svojim linijama, 109 puta na godinu prijeđu udaljenost do Mjeseca i natrag.
Boksit se u Istri otkopavao još u XVI. st., što se smatra prvom eksploatacijom boksita u svijetu, puno prije nego što je 1821. dobio ime. Prije II. svj. rata hrvatska su ležišta boksita u Istri i Dalmaciji po otkopanim količinama bila među vodećima u svijetu.
Fregate Aurora i Stella mattutina, izgrađene 1765−67. u brodogradilištu u Kraljevici, bile su među prvim brodovima austrijske ratne mornarice.
Prvi austrougarski hidroavion Marineaparat I izradio je konstruktor Josef Mickl 1912. u Puli.
Tvorac prvoga zračnog broda krute konstrukcije (1896) je Zagrepčanin David Schwarz, iako se to postignuće do danas nezasluženo pripisuje F. von Zeppelinu.
Predmet Nauk o parostroju među prvima je u našoj zemlji, na Nautičkoj školi u Bakru 1882. predavao Andrija Mohorovičić.
Vladimir Prelog, dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 1975., surađivao je s mnogim hrvatskim znanstvenicima te se smatra osnivačem Zagrebačke škole organske kemije.
Umijeće izrade drvenih tradicijskih dječjih igračaka s područja Hrvatskoga zagorja upisano je na UNESCO-ovu Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva 2009.
Zagrebačka ljevaonica zvona djelovala je gotovo 500 godina, od 1456. do 1929.