Najnoviji članci

South-east European Forestry (SEEFOR), međunarodni znanstveni časopis koji obrađuje teme iz šumarstva i biotehnologije, a izdaje ga Hrvatski šumarski institut iz Jastrebarskog. Utemeljilo ga je zajedno osam instituta iz Hrvatske,…

Objavljeno:
Područje: šumarstvo
Kategorija: časopisi

Mosinger, Rudolf (Benedikt) (Varaždin, 27. II. 1865 – Beč, 9. X. 1918), fotograf i poduzetnik.

Godine 1885–87. boravio je u Beču, gdje je kod Josefa Szekelyja…

Objavljeno:
Kategorija: osobe

Dobrićević, Dobrić (Dobričević; Boninus de Boninis, Boninus de Ragusia) (Lastovo, 1457. ili početak 1458 – Treviso, Italija, 1528), tiskar, knjižar i nakladnik, jedan od začetnika tiskarstva u Europi.

Potječe iz…

Objavljeno:
Kategorija: osobe

Kranjec, Velimir (Gornji Šarampov kraj Ivanić-Grada, 17. VI. 1930 – Zagreb, 7. II. 2002), geološki inženjer, doajen geologije nafte i plina u Hrvatskoj.

Diplomirao je 1955.…

Objavljeno:
Kategorija: osobe

Burato, Tomaso (Dubrovnik, 27. III. 1840 – Zadar, 17. I. 1910), fotograf, utemeljitelj Prvoga zavoda u Dalmaciji za fotomehanički tisak.

Fotografskim radom počeo se baviti početkom…

Objavljeno:
Kategorija: osobe

Drašković, Juraj (Georg) VI. (Dubovac kraj Karlovca, 31. VIII. 1804 – Graz, 13. X. 1889), podmaršal, fotoamater; jedan od začetnika fotografije u Hrvatskoj.

Potomak je plemićke…

Objavljeno:
Kategorija: osobe

Albrecht, Dragutin (Carl) (Gera, Njemačka, 23. VII. 1824 – Zagreb, 26. II. 1887), litograf i tiskar; osnivač prvoga hrvatskog litografskog zavoda.

Litografski i tiskarski zanat izučio…

Objavljeno:
Kategorija: osobe

Hraste, Marin (Sisak, 24. IX. 1938), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za inženjerstvo disperznih sustava.

Diplomirao je 1962. na Kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehnološkoga fakulteta (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije…

Objavljeno:
Kategorija: osobe

Kotka d. d., poduzeće za proizvodnju muške konfekcije osnovano 1954. u Krapini. Naziv je skraćenica od Konfekcija i tkaonica.

Isprva je djelovalo kao zanatska radionica s približno 30 zaposlenih…

Objavljeno:
Područje: tekstilstvo
Kategorija: poduzeća

Janović, Zvonimir (Bogdašići u Boki kotorskoj, 29. X. 1933), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za naftnu i petrokemijsku tehnologiju.

Diplomirao je 1953. na Kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehnološkoga fakulteta (→ Fakultet…

Objavljeno:
Kategorija: osobe

Izdvojeni članci

Rimac Automobili d. o. o., poduzeće za proizvodnju električnih vozila i proizvoda te pružanje usluga u automobilskoj industriji, osnovano 2009. sa sjedištem u Svetoj Nedelji.

 …
Autor: Z. Sučić
Objavljeno:
Područje: strojarstvo
Kategorija: poduzeća

Vucelić, Milojko (Vucelic, Mike) (Garešnica, 11. VI. 1930 – La Jolla, SAD, 8. IX. 2012), strojarski inženjer, sudionik znanstvenih istraživanja te konstruiranja, ispitivanja i izgradnje projekta…

Objavljeno:
Područje: zrakoplovstvo

tradicijska brodogradnja, gradnja brodica i manjih obalnih brodova, kakvi su od davnina služili zadovoljavanju potreba lokalnoga stanovništva (ribolov, prijevoz ljudi, tereta, stoke). Takve su brodice i brodovi npr. → …

Objavljeno:
Područje: brodogradnja
Kategorija: opći pojmovi

astronautika, skup znanstvenih i tehničkih disciplina koje se bave problemima leta i navigacije u svemiru te konstrukcijom i uporabom svemirskih letjelica.

Svemirski letovi s ljudskom posadom odvijaju se uz pomoć…

Objavljeno:
Područje: zrakoplovstvo
Kategorija: opći pojmovi

Hrvatski željeznički muzej (HŽM), specijalizirani tehnički muzej državnoga djelokruga koji se bavi prikupljanjem, čuvanjem, zaštitom, obnovom i prezentacijom željezničkih vozila, strojeva, uređaja, arhivskog i drugoga gradiva vezanoga uz nastanak i…

Objavljeno:
Područje: strojarstvo
Kategorija: muzeji

luka, zaštićen morski, riječni, kanalski ili jezerski bazen, s izgrađenim ili neizgrađenim obalama, lukobranima, uređajima, postrojenjima i drugim objektima namijenjenima za pristajanje, sidrenje, popravak i zaštitu brodova (od izravnog utjecaja…

Objavljeno:
Područje: pomorstvo
Kategorija: opći pojmovi

Uljanik d. d., grupa društava brodograđevne industrije u Puli, sljednik brodogradilišta osnovanoga 1856. kao Pomorski arsenal (K. u. k. Kriegsmarine See Arsenal – Carski i kraljevski pomorski arsenal ratne…

Objavljeno:
Područje: brodogradnja
Kategorija: poduzeća

gajeta, tradicijska ribarska brodica zaobljena trupa, širega pramca i oštrije krme. Osim za ribarenje, služila je za prijevoz ljudi, stoke i različita tereta, čak i za ratovanje. Na Korčuli je…

Objavljeno:
Područje: brodogradnja
Kategorija: opći pojmovi

Lupis, Ivan Blaž (Vukić, Luppis, Ritter Luppis von Rammer; Giovanni Biagio, Johann) (Rijeka, 27. I. 1813 – Milano, Italija, 11. I. 1875), kapetan fregate austrougarske…

Objavljeno:
Područje: brodogradnja
Kategorija: izumitelji

automobil, cestovno motorno vozilo namijenjeno prijevozu putnika ili robe većim brzinama na veće udaljenosti. Obično je na četiri ili više kotača. Obuhvaća različita samovozna (automobilna) vozila, kao što su osobni…

Objavljeno:
Područje: strojarstvo
Kategorija: opći pojmovi

Jeste li znali?

Prvi alatni stroj u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi proizveden je 1936. u zagrebačkoj radionici braće Ševčik, iz koje je nakon II. svj. rata izrasla tvornica Prvomajska.
Pastor – TVA je na međunarodnome natječaju 2017. dobio posao opremanja Europskoga parlamenta u Strasbourgu svojim protupožarnim aparatima. Ukupno je riječ o 1056 vatrogasnih aparata punjenih vodom i pjenom koji su ekološki znatno prihvatljiviji od tradicionalnih aparata punjenih prahom.
Emil Uzelac osnivač je zračnih snaga triju država − Austro-Ugarske Monarhije, Kraljevine Jugoslavije i Nezavisne Države Hrvatske.
Hrvatski robot RONNA, namijenjen asistiranju pri neurokirurškim operacijama, dobio je 2018. nagradu za najbolju inovaciju u medicinskoj tehnici.
Splitska Mrdujska regata, izuzev razdoblja II. svj. rata, redovito se održava od 1927.
Anton Cvjetković autor je priručnika za konstrukciju zrakoplova CA-51 i CA-61, čime je javnosti omogućio samostalnu izradbu primjerka njegovih zrakoplova.
Hvaranin Ivan Vučetić izumio je 1891. daktiloskopiju, sustav identifikacije uz pomoć otiska prsta, koja se do danas rabi diljem svijeta.
Sablja i kaciga Nikole Šubića Zrinskoga čuvaju se u Muzeju povijesti umjetnosti u Beču.
Prvi hrvatski tiskani pomorski rječnik objavio je 1870. Božo Babić u Trstu.
Jedrilica za krstarenja Salona 44 solinskog brodogradilišta AD Boats osvojila je titulu krstaša godine 2015. časopisa Cruise World.
Prvom tvornicom torpeda u svijetu postala je 1868. riječka tvornica Stabilimento tecnico fiumano, a u sljedećih stotinjak godina proizvela je oko 20 000 tih složenih naprava.
Mario Puratić je, zbog revolucionarnog izuma koloturnika za izvlačenje ribarskih mreža, 1975. u SAD-u proglašen izumiteljem godine.
Viktor Klobučar bio je 1911. organizator i prvi zapovjednik austrougarskoga mornaričkog zrakoplovstva.
Zagrebačka Prvomajska je 1984. proizvela numerički upravljanu, fleksibilnu transfer liniju, svrstavši se među malobrojne svjetske proizvođače te visokotehnološke opreme.
Obitelj Kozulić, podrijetlom iz Maloga Lošinja, utemeljila je 1924. prvi talijanski zračni prijevoznik S.I.S.A., koji je 1926. uspostavio hidroavionsku liniju Trst−Zadar.