Najnoviji članci

nivelman, specijalističko područje geodezije i postupak kojim se određuju visine točaka na Zemlji (izgrađenih objekata, industrijskih postrojenja i dr.) s obzirom na odabranu plohu (nulta ploha, referentna ploha, razinska…

Autor: N. Rožić
Objavljeno: .
Područje: geodezija
Kategorija: opći pojmovi

beton, građevni materijal koji se izrađuje od portlandskog cementa kao veziva, vode i agregata, a kadšto i od kemijskih ili mineralnih dodataka. U svježem stanju može se lako oblikovati, npr.…

Objavljeno: .
Područje: građevinarstvo
Kategorija: opći pojmovi

Freudenreich, Aleksandar (Zagreb, 21. XI. 1892 – Zagreb, 22. VI. 1974), arhitekt, kazališni djelatnik i pisac, isprva je projektirao u duhu klasicizma, potom je prihvatio načela moderne arhitekture.

Završio je…

Objavljeno: .
Područje: arhitektura
Kategorija: osobe

Frković, Milivoj (Petrinja, 1887 – Zagreb, 28. XII. 1946), građevinski inženjer, projektant i graditelj mostova.

  

Kameni most preko rijeke Like iz 1935., Kosinj

Diplomirao je…

Objavljeno: .
Područje: građevinarstvo

Klein, Franjo (Beč, 17. X. 1828 – Zagreb, 26. VIII. 1889), graditelj i arhitekt, jedan od prvih hrvatskih ovlaštenih civilnih arhitekata.

U Beču je izučio graditeljsko-kamenoklesarski obrt te 1846–48. studirao…

Objavljeno: .
Područje: arhitektura
Kategorija: osobe

Grahor, Janko Nikola (Petrinja, 6. XII. 1827 – Zagreb, 22. XI. 1906), graditelj i industrijalac, jedan od prvih hrvatskih ovlaštenih civilnih inženjera.

Izučivši građevinski obrt u Petrinji, u Frankfurtu na…

Objavljeno: .
Područje: arhitektura
Kategorija: osobe

Schmidt, Friedrich (Frickenhofen, Njemačka, 22. X. 1825 – Beč, 23. I. 1891), njemački arhitekt i restaurator, istaknuti predstavnik historicizma zaslužan za širenje neogotičkoga stila u srednjoj…

Objavljeno: .
Područje: arhitektura
Kategorija: osobe

Vancaš, Josip (Sopron, Mađarska, 22. III. 1859 – Zagreb, 15. XII. 1932), arhitekt, jedan je od najznačajnijih predstavnika visokog historicizma u južnim krajevima Austro-Ugarske Monarhije.

Hrvatskoga je plemićkog podrijetla, a…

Objavljeno: .
Područje: arhitektura
Kategorija: osobe

Beusan, Mario (Zagreb, 25. VI. 1944 – Zagreb, 5. II. 2022), arhitekt i dizajner, osnovno mu je područje oblikovanje interijera, posebno izložbenih postava.

Diplomirao je 1974.…

Objavljeno: .
Područje: arhitektura
Kategorija: osobe

Alačević, Jerko (Makarska, 18. III. 1876 – Zagreb, 2. V. 1963), geodet, stručnjak za projektiranje i razvoj željezničkih mreža.

Tehničku visoku školu u Beču (TH Wien)…

Objavljeno: .
Područje: geodezija
Kategorija: osobe

Izdvojeni članci

Đuro Đaković Grupa d. d., poduzeće za proizvodnju opreme za industrijska i energetska postrojenja, čeličnih konstrukcija, tračničkih i borbenih oklopnih vozila, poljoprivrednih i građevinskih strojeva i dr., osnovano 1921.…

Objavljeno: .
Područje: strojarstvo
Kategorija: poduzeća

urarstvo, djelatnost i umijeće konstruiranja, izradbe, popravka i održavanja javnih, kućnih i osobnih satova (ura). U užem smislu uglavnom podrazumijeva obrtničku i manufakturnu proizvodnju mehaničkih satova, a u širem i…

Objavljeno: .
Područje: strojarstvo
Kategorija: opći pojmovi

Hrvatski željeznički muzej (HŽM), specijalizirani tehnički muzej državnoga djelokruga koji se bavi prikupljanjem, čuvanjem, zaštitom, obnovom i prezentacijom željezničkih vozila, strojeva, uređaja, arhivskog i drugoga gradiva vezanoga uz nastanak i…

Objavljeno: .
Područje: strojarstvo
Kategorija: muzeji

Rikard Benčić, tvornica motorne opreme i ljevaonica, koja je djelovala 1948–2005. u Rijeci. Bila je jedan od baštinika duge tradicije riječke industrije i ljevarstva. Ime je dobila po partizanskom borcu…

Objavljeno: .
Područje: strojarstvo
Kategorija: poduzeća

željeznica, kopneni prometni sustav u kojem se vozila kreću prisilno vođena po unaprijed pripremljenome putu. Glavni su tipovi željeznice adhezijska (gradska, prigradska, podzemna željeznica, tramvaj), specijalna (jednotračna željeznica, uspinjača, žičara),…

Objavljeno: .
Područje: promet
Kategorija: opći pojmovi

Gabelich, Gary (Long Beach, 29. VIII. 1940 – San Pedro, 26. I. 1984), američki automobilist hrvatskoga podrijetla, prvi čovjek koji je vozio tlom brže od 1000…

Objavljeno: .
Područje: strojarstvo
Kategorija: iseljenici

vojna odora, posebno, strogo i točno propisano odijelo (određena oblika, tkanine, boje, kroja i svih pojedinosti) koje javno pokazuje pripadnost nekoj vojnoj formaciji i činove unutar te formacije.

Hrvatske vojne…

Objavljeno: .
Područje: tekstilstvo
Kategorija: opći pojmovi

Tićac, Erazmo (Ticac, Ben) (Žurkovo, Kostrena, 20. V. 1904 – Millburn, SAD, 22. VIII. 1968), brodograđevni inženjer, projektant prvoga trgovačkog broda na nuklearni pogon.

Maturirao je…

Objavljeno: .
Područje: brodogradnja
Kategorija: iseljenici

bicikl, vozilo na dva kotača koje vozač pokreće vlastitom snagom; kroz povijest naziva i kotur, koturača, samovoz, trkalica, brzonoga, dvokolica. Preteču suvremenoga bicikla, velociped, izložili su na Svjetskoj izložbi…

Objavljeno: .
Područje: strojarstvo
Kategorija: opći pojmovi

mineralna gnojiva, anorganske i organske tvari koje se rabe u poljoprivredi za poboljšanje rasta i prinosa biljaka. Proizvode se industrijski uporabom prirodnih mineralnih sirovina, zemnoga ili prirodnoga plina (metana), te…

Autor: A. Jukić
Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

Jeste li znali?

Nava Dvanaesti dubrovački, izgrađena 1875. u gruškome brodogradilištu, bio je drugi brod po veličini (nakon Imperatrice Elisabetta) u austrijskoj trgovačkoj mornarici.
Prvo djelo o riječnoj plovidbi na hrvatskome jeziku Lakši način putovanja velikih lađa i uz vodu i niz vodu izdao je 1804. Marko Antun Horvatović.
Sablja i kaciga Nikole Šubića Zrinskoga čuvaju se u Muzeju povijesti umjetnosti u Beču.
Prigodom izgradnje autocesta 2000-tih trošeno je 10 000 t eksploziva na godinu, što je tada Hrvatsku svrstavalo u svjetski vrh potrošnje eksploziva po stanovniku.
Najveći drveni brod izgrađen u Austro-Ugarskoj i na Sredozemlju bila je nava Imperatrice Elisabetta, izgrađena 1875. u brodogradilištu Martinolićevih u Malome Lošinju.  
Opatijski ACI upravlja najvećim lancem marina na Sredozemlju (22 marine s približno 7000 vezova).
Josip Ressel, izumitelj brodskoga vijka i šumar, niz godina brinuo se za razvoj šumarstva u Istri i Primorju.
Hrvatski genetičar Milislav Demerec karijeru je ostvario u prvoj polovici XX. st. u SAD-u kao utemeljitelj bakterijske genetike, preteče današnje molekularne genetike.
Baterijska svjetiljka Maglite, koju od 1979. proizvodi američki inovator hrvatskoga podrijetla Ante Maglica, uporabom u državnoj službi postala je simbolom stabilnosti američkoga načina života.
Prvim torpednim čamcem u svijetu smatra se austrougarska topovnjača Gemse, kojoj je 1867. u Rijeci ugrađena rampa za lansiranje Lupis-Whiteheadovih torpeda.
U brodogradilištu obitelji Kozulić, podrijetlom iz Maloga Lošinja, u Monfalconeu su 1927. porinuti tada najmoderniji putnički brodovi na svijetu – Saturnia i Vulcania.
ZET-ova vozila, prometujući svojim linijama, 109 puta na godinu prijeđu udaljenost do Mjeseca i natrag.
Tvorac prvoga zračnog broda krute konstrukcije (1896) je Zagrepčanin David Schwarz, iako se to postignuće do danas nezasluženo pripisuje F. von Zeppelinu.
Ekranoplane Be-1 (1961-64) i VVA-14 (1972) konstruirao je Robert Ljudvigovič Bartini, rođen u Rijeci, te tako postao najzaslužniji za pojavu i razvoj te posebne vrste lebdjelica.
Prvi austrougarski hidroavion Marineaparat I izradio je konstruktor Josef Mickl 1912. u Puli.