Najnoviji članci

nivelman, specijalističko područje geodezije i postupak kojim se određuju visine točaka na Zemlji (izgrađenih objekata, industrijskih postrojenja i dr.) s obzirom na odabranu plohu (nulta ploha, referentna ploha, razinska…

Autor: N. Rožić
Objavljeno: .
Područje: geodezija
Kategorija: opći pojmovi

beton, građevni materijal koji se izrađuje od portlandskog cementa kao veziva, vode i agregata, a kadšto i od kemijskih ili mineralnih dodataka. U svježem stanju može se lako oblikovati, npr.…

Objavljeno: .
Područje: građevinarstvo
Kategorija: opći pojmovi

Freudenreich, Aleksandar (Zagreb, 21. XI. 1892 – Zagreb, 22. VI. 1974), arhitekt, kazališni djelatnik i pisac, isprva je projektirao u duhu klasicizma, potom je prihvatio načela…

Objavljeno: .
Područje: arhitektura
Kategorija: osobe

Frković, Milivoj (Petrinja, 1887 – Zagreb, 28. XII. 1946), građevinski inženjer, projektant i graditelj mostova.

  

Kameni most preko rijeke Like iz 1935., Kosinj

Diplomirao je…

Objavljeno: .
Područje: građevinarstvo

Klein, Franjo (Beč, 17. X. 1828 – Zagreb, 26. VIII. 1889), graditelj i arhitekt, jedan od prvih hrvatskih ovlaštenih civilnih arhitekata.

U Beču je izučio graditeljsko-kamenoklesarski…

Objavljeno: .
Područje: arhitektura
Kategorija: osobe

Grahor, Janko Nikola (Petrinja, 6. XII. 1827 – Zagreb, 22. XI. 1906), graditelj i industrijalac, jedan od prvih hrvatskih ovlaštenih civilnih inženjera.

Izučivši građevinski obrt u…

Objavljeno: .
Područje: arhitektura
Kategorija: osobe

Schmidt, Friedrich (Frickenhofen, Njemačka, 22. X. 1825 – Beč, 23. I. 1891), njemački arhitekt i restaurator, istaknuti predstavnik historicizma zaslužan za širenje neogotičkoga stila u srednjoj…

Objavljeno: .
Područje: arhitektura
Kategorija: osobe

Vancaš, Josip (Sopron, Mađarska, 22. III. 1859 – Zagreb, 15. XII. 1932), arhitekt, jedan je od najznačajnijih predstavnika visokog historicizma u južnim krajevima Austro-Ugarske Monarhije.

Hrvatskoga…

Objavljeno: .
Područje: arhitektura
Kategorija: osobe

Beusan, Mario (Zagreb, 25. VI. 1944 – Zagreb, 5. II. 2022), arhitekt i dizajner, osnovno mu je područje oblikovanje interijera, posebno izložbenih postava.

Diplomirao je 1974.…

Objavljeno: .
Područje: arhitektura
Kategorija: osobe

Alačević, Jerko (Makarska, 18. III. 1876 – Zagreb, 2. V. 1963), geodet, stručnjak za projektiranje i razvoj željezničkih mreža.

Tehničku visoku školu u Beču (TH Wien)…

Objavljeno: .
Područje: geodezija
Kategorija: osobe

Izdvojeni članci

luka, zaštićen morski, riječni, kanalski ili jezerski bazen, s izgrađenim ili neizgrađenim obalama, lukobranima, uređajima, postrojenjima i drugim objektima namijenjenima za pristajanje, sidrenje, popravak i zaštitu brodova (od izravnog utjecaja…

Objavljeno: .
Područje: pomorstvo
Kategorija: opći pojmovi

zračni promet, prijevoz putnika, tereta i pošte zračnim letjelicama. Kao posebna prometna grana, u užem smislu podrazumijeva samo prijevoz putnika i robe kao gospodarsku djelatnost, a u najširem smislu obuhvaća…

Objavljeno: .
Područje: zrakoplovstvo
Kategorija: opći pojmovi

industrija namještaja, grana industrije koja se bavi proizvodnjom pokretnih ili nepokretnih predmeta kojima se oprema i organizira prostor za boravak ljudi, tj. koji služe za ležanje (sofa, krevet), odlaganje stvari…

Objavljeno: .
Područje: šumarstvo
Kategorija: opći pojmovi

mineralna gnojiva, anorganske i organske tvari koje se rabe u poljoprivredi za poboljšanje rasta i prinosa biljaka. Proizvode se industrijski uporabom prirodnih mineralnih sirovina, zemnoga ili prirodnoga plina (metana), te…

Autor: A. Jukić
Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

Vrančić, Faust (Verantius, Veranzio, Verancsics; Faustus, Fausto) (Šibenik, 1. I. 1551 − Venecija, 20. I. 1617), jedan od vodećih renesansnih leksikografa i izumitelja, filozof, diplomat i…

Objavljeno: .
Područje: građevinarstvo
Kategorija: izumitelji

dizajn tekstila i odjeće, dio industrijskoga dizajna koji obuhvaća širok raspon teorijskih i kritičkih pristupa kao i praktičnih djelatnosti u oblikovanju tekstilnih materijala, predmeta i odjevnih proizvoda. Veže se uz…

Objavljeno: .
Područje: dizajn
Kategorija: opći pojmovi

Mornarička akademija u Rijeci (K. u. k. Marine-Akademie, Carska i kraljevska mornarička akademija), pomorska škola za školovanje dočasničkoga i časničkoga kadra za potrebe austrougarske ratne mornarice. U Rijeci je neprekidno…

Autor: S. Jecić
Objavljeno: .
Područje: pomorstvo
Kategorija: škole

ljevarstvo, djelatnost i znanstvena disciplina koja se bavi postupcima izvornog oblikovanja (praoblikovanja) pri kojima se proizvod izrađuje ulijevanjem rastaljenoga metala u kalup. Gotov proizvod, odljevak, nakon hlađenja poprima oblik…

Objavljeno: .
Područje: metalurgija
Kategorija: opći pojmovi

Maglica, Ante (Anthony, Tony) (New York, 19. XI. 1930), inovator i poduzetnik.

Rodio se u iseljeničkoj obitelji, a kao dvogodišnjak doselio se s majkom na Zlarin. U Šibeniku…

Objavljeno: .
Područje: strojarstvo
Kategorija: gospodarstvenici

Puratić, Mario (Puretić) (Sumartin na Braču, 26. VI. 1904 – Santa Barbara, SAD, 6. I. 1993), izumitelj mehaničkoga koloturnika.

Iselio se u SAD 1929. Radio je…

Objavljeno: .
Kategorija: osobe

Jeste li znali?

Koncepciju svemirske orbitalne postaje nalik kotaču, opisanu u djelu Odiseja u svemiru 2001. A. Clarka, osmislio je 1929. Puljanin slovenskoga podrijetla Herman Potočnik Noordung.
Boce čuvenog likera maraskina, koji se u Zadru proizvodi od XVIII st., pronađene su i u zalihama potonuloga luksuznog putničkog broda Titanica (1912).
Prvo djelo o riječnoj plovidbi na hrvatskome jeziku Lakši način putovanja velikih lađa i uz vodu i niz vodu izdao je 1804. Marko Antun Horvatović.
Emil Uzelac osnivač je zračnih snaga triju država − Austro-Ugarske Monarhije, Kraljevine Jugoslavije i Nezavisne Države Hrvatske.
Splitska luka bila je treća na Sredozemlju po putničkome prometu (nakon napuljske i pirejske) 2016., ostvarivši ukupan promet od 4,9 milijuna putnika i 733 000 vozila.
Splićanin Ignacije Bulimbašić izveo je 1914. petlju (luping) zrakoplovom, te postao prvim akrobatskim pilotom iz Hrvatske i Austro-Ugarske kojemu je to uspjelo.
Prigodom izgradnje autocesta 2000-tih trošeno je 10 000 t eksploziva na godinu, što je tada Hrvatsku svrstavalo u svjetski vrh potrošnje eksploziva po stanovniku.
Prvi hrvatski tiskani pomorski rječnik objavio je 1870. Božo Babić u Trstu.
Prvi alatni stroj u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi proizveden je 1936. u zagrebačkoj radionici braće Ševčik, iz koje je nakon II. svj. rata izrasla tvornica Prvomajska.
Hrvatska poduzeća Končar i Gredelj, koja proizvode niskopodni tramvaj tipa 2200, među pet su europskih proizvođača takvih tramvaja.
Mokrom diverzantskom ronilicom R-2, koju je splitsko Brodogradilište specijalnih objekata izgradilo u 18 primjeraka, i danas se koristi Švedska ratna mornarica.
Slavonski Brod je 1930-ih s tvornicama Slavonija i Slavex (od 1946. Slavonija DI), bio najveće europsko središte za proizvodnju furnira, uglavnom od slavonskog hrasta.
Vučedolska kultura (III. tisućljeće pr. Kr.) smatra se europskom kolijevkom serijske proizvodnje uporabnih metalnih predmeta, te žarištem protoindustrijske revolucije.
Prvi zagrebački omnibus počeo je prometovati 1844., samo dvadesetak godina nakon prvih europskih omnibusa.
Anton Cvjetković autor je priručnika za konstrukciju zrakoplova CA-51 i CA-61, čime je javnosti omogućio samostalnu izradbu primjerka njegovih zrakoplova.