Najnoviji članci

Müller, Johann Christoph (Wöhrd kraj Nürnberga, 15. III. 1673 – Beč, 21. VI. 1721), vojni inženjer i kartograf.

Nakon završetka humanističkog studija, izučavao je matematiku i…

Objavljeno: .
Područje: geodezija
Kategorija: osobe

Glavač, Stjepan (Stephanus Glavach Varasdiensis) (Varaždin, 13. XII. 1627 – Trnava, Slovačka, 4. VIII. 1680), kartograf i filozof, isusovac, autor karte Hrvatske iz 1673.

Školovao se…

Objavljeno: .
Područje: geodezija
Kategorija: osobe

Tonković, Krunoslav (Kruno) (Novska, 7. VI. 1911 − Zagreb, 3. IV. 1989), građevinski inženjer, stručnjak za nosive konstrukcije, najistaknutiji hrvatski mostograditelj.

Diplomirao je 1935. na Građevinskom…

Objavljeno: .
Područje: građevinarstvo

Fabijanić, Nenad (Zagreb, 8. III. 1951), arhitekt i urbanist, predstavnik suvremenog arhitektonskog izraza, posebno se istaknuo oblikovanjem interijera i javnih prostora.

Diplomirao je 1974. na Arhitektonskom fakultetu u…

Objavljeno: .
Područje: arhitektura
Kategorija: osobe

Camocio, Giovanni Francesco (Camocius, Camotius, Camotio; Giovanni, Giovani, Gioan) (Venecija, XVI. st.), kartograf i izdavač.

U Veneciji je posjedovao bakrorezačku i kartografsku radionicu u kojoj je izrađivao karte i…

Objavljeno: .
Područje: geodezija
Kategorija: osobe

Zimsko plivalište Mladost, jedna od prvih suvremenih zatvorenih sportsko-rekreacijskih građevina u Hrvatskoj i dugo vrijeme jedini zagrebački bazen u zatvorenome.

Izgrađeno je 1958 (F. Bahovec, B. Tušek, V. Antolić).

Objavljeno: .
Područje: arhitektura
Kategorija: objekti

Sportsko-rekreacijski centar Šalata, jedan od prvih suvremenih sportsko-rekreacijskih centara u Hrvatskoj, izgrađen na uzvisini u blizini središta Zagreba.

Počeo se razvijati potkraj 1920-ih, teniski stadion izgrađen je 1939., plivalište 1946–47.,…

Objavljeno: .
Područje: arhitektura
Kategorija: objekti

Maksimirski stadion, središnji zagrebački nogometni stadion, jedno od najznačajnijih djela sportske arhitekture svoga doba.

Pokraj ulaza u Maksimirski perivoj izgrađen je 1912. stadion HAŠK-a, na mjestu kojega je 1953–55. izgrađen…

Objavljeno: .
Područje: arhitektura
Kategorija: objekti

Školski forum u Zagrebu, reprezentativni skup školskih zgrada na današnjem Rooseveltovu trgu.

Trokrilna zgrada Realne gimnazije i Trgovačke škole izgrađena je 1894–95 (projektanti: Ludwig i Hülssner), a gimnastička dvorana 1896…

Objavljeno: .
Područje: arhitektura
Kategorija: objekti

Coronelli, Vincenzo Maria (Corneille; Vicent, Vicenzo; Marc, Marco) (Ravenna, 16. VIII. 1650 – Venecija, 9. XII. 1718), geograf, kartograf i teolog.

  

Zemljopisna karta…

Objavljeno: .
Područje: geodezija
Kategorija: osobe

Izdvojeni članci

industrija namještaja, grana industrije koja se bavi proizvodnjom pokretnih ili nepokretnih predmeta kojima se oprema i organizira prostor za boravak ljudi, tj. koji služe za ležanje (sofa, krevet), odlaganje stvari…

Objavljeno: .
Područje: šumarstvo
Kategorija: opći pojmovi

furnir, tanki listovi drva debljine do 7 mm, proizvedeni tehnikama piljenja, rezanja ili ljuštenja.

Piljeni furnir se danas proizvodi rijetko, jer se takvim načinom izradbe stvaraju veliki gubitci u…

Objavljeno: .
Područje: šumarstvo
Kategorija: opći pojmovi

površinska obradba drva, skupina različitih postupaka kojima se površini drvenih proizvoda mijenjaju i poboljšavaju estetska i tehnička svojstva. Površinskom obradbom se ovisno o vrsti drvenih proizvoda zaštićuje površina od štetnih…

Objavljeno: .
Područje: šumarstvo
Kategorija: opći pojmovi

Penkala, Slavoljub Eduard (Liptovský Mikuláš, Slovačka, 20. IV. 1871 – Zagreb, 5. II. 1922), kemijski inženjer, konstruktor prvoga zrakoplova u Hrvatskoj i autor mnogih inovacija i…

Objavljeno: .

ljevarstvo, djelatnost i znanstvena disciplina koja se bavi postupcima izvornog oblikovanja (praoblikovanja) pri kojima se proizvod izrađuje ulijevanjem rastaljenoga metala u kalup. Gotov proizvod, odljevak, nakon hlađenja poprima oblik…

Objavljeno: .
Područje: metalurgija
Kategorija: opći pojmovi

urarstvo, djelatnost i umijeće konstruiranja, izradbe, popravka i održavanja javnih, kućnih i osobnih satova (ura). U užem smislu uglavnom podrazumijeva obrtničku i manufakturnu proizvodnju mehaničkih satova, a u širem i…

Objavljeno: .
Područje: strojarstvo
Kategorija: opći pojmovi

rudnik, rudarski objekt namijenjen eksploataciji (dobivanju) → mineralnih sirovina iz njihovih rudnih ležišta u Zemljinoj kori. Prostor rudnika, osim otkopnih radilišta, obuhvaća i druge sadržaje potrebne za izvođenje rudarskih…

Autor: D. Vrkljan
Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

Zagrebački električni tramvaj (ZET), poduzeće za prijevoz putnika tramvajima, autobusima, uspinjačom i specijalnim vozilima na području Grada Zagreba i dijela Zagrebačke županije, utemeljeno 1909. u Zagrebu. Od 2007. podružnica…

Objavljeno: .
Područje: promet
Kategorija: poduzeća

Mandl, Dragutin (Zagreb, 4. IV. 1892 – Zagreb, 27. IV. 1959), elektrotehnički i strojarski inženjer, konstruktor tramvaja, inovator i izumitelj.

  

Tramvajska motorna kola…

Objavljeno: .
Područje: strojarstvo

ugljen, energetska mineralna sirovina, odn. zapaljiva organska sedimentna stijena nastala raspadanjem i taloženjem biljnih tvari. Sadržava ugljik, vodik i kisik, te u manjoj mjeri dušik i sumpor.…

Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

Jeste li znali?

ZET-ova vozila, prometujući svojim linijama, 109 puta na godinu prijeđu udaljenost do Mjeseca i natrag.
U organizaciji Hidrografskoga zavoda u Puli 1866−72. obavljen je premjer Jadranskoga mora na osnovi kojega su izrađene pomorske karte Jadrana.
Prvi alatni stroj u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi proizveden je 1936. u zagrebačkoj radionici braće Ševčik, iz koje je nakon II. svj. rata izrasla tvornica Prvomajska.
Putnička žičara Sljeme izgrađena 1963. bila je duga 4017 m, pa se svrstavala među najdulje onodobne žičare te vrste u Europi.
Prvi parobrod austrijske ratne mornarice Maria Anna izgrađen je 1836. u kraljevičkom brodogradilištu osnovanom 1729., a likvidiranom 2013.
Prvo krstarenje skupine hrvatskih prirodoslovaca Jadranom odvijalo se 1893. brodom Zvonimir Hrvatskoga primorskog parobrodarskog društva iz Senja.
George Skurla, američki inženjer hrvatskoga podrijetla, bio je 1965‒70. zadužen za proizvodnju Mjesečeva modula kojim su ljudi sletjeli na Mjesec.
Šibenčanina Fausta Vrančića, koji je u svojoj knjizi Novi strojevi (oko 1615) među ostalim opisao konstrukciju padobrana, smatra se izumiteljem te naprave.
Splićanin Ignacije Bulimbašić izveo je 1914. petlju (luping) zrakoplovom, te postao prvim akrobatskim pilotom iz Hrvatske i Austro-Ugarske kojemu je to uspjelo.
Baterijska svjetiljka Maglite, koju od 1979. proizvodi američki inovator hrvatskoga podrijetla Ante Maglica, uporabom u državnoj službi postala je simbolom stabilnosti američkoga načina života.
U riječkom Viktoru Lencu 1985. je, u suradnji s mnogim hrvatskim poduzećima, dovršena samopodizna platforma Labin, veliko dostignuće domaće tehnike.
Prvi čovjek koji je vozio Zemljinom površinom brže od 1000 km/h bio je američki automobilist hrvatskoga podrijetla Gary Gabelich 1970. u jurilici Blue Flame.
Prvi hrvatski automobilni klub osnovan je 1906. u Zagrebu, samo tri godine nakon prvoga njemačkog kluba i deset godina nakon francuskoga, austrijskoga i belgijskoga.
Borovo je 1980-ih godina bilo među deset najvećih proizvođača obuće na svijetu.
Mokrom diverzantskom ronilicom R-2, koju je splitsko Brodogradilište specijalnih objekata izgradilo u 18 primjeraka, i danas se koristi Švedska ratna mornarica.