Najnoviji članci

Müller, Johann Christoph (Wöhrd kraj Nürnberga, 15. III. 1673 – Beč, 21. VI. 1721), vojni inženjer i kartograf.

Nakon završetka humanističkog studija, izučavao je matematiku i…

Objavljeno: .
Područje: geodezija
Kategorija: osobe

Glavač, Stjepan (Stephanus Glavach Varasdiensis) (Varaždin, 13. XII. 1627 – Trnava, Slovačka, 4. VIII. 1680), hrvatski kartograf i filozof, isusovac, autor karte Hrvatske iz 1673.

Školovao…

Objavljeno: .
Područje: geodezija
Kategorija: osobe

Tonković, Krunoslav (Kruno) (Novska, 7. VI. 1911 − Zagreb, 3. IV. 1989), građevinski inženjer, stručnjak za nosive konstrukcije, najistaknutiji hrvatski mostograditelj.

Diplomirao je 1935. na Građevinskom…

Objavljeno: .
Područje: građevinarstvo

Fabijanić, Nenad (Zagreb, 8. III. 1951), arhitekt i urbanist, predstavnik suvremenog arhitektonskog izraza, posebno se istaknuo oblikovanjem interijera i javnih prostora.

Diplomirao je 1974. na Arhitektonskom fakultetu u…

Objavljeno: .
Područje: arhitektura
Kategorija: osobe

Camocio, Giovanni Francesco (Camocius, Camotius, Camotio; Giovanni, Giovani, Gioan) (Venecija, XVI. st.), mletački kartograf i izdavač.

U Veneciji je posjedovao bakrorezačku i kartografsku radionicu u kojoj je izrađivao karte…

Objavljeno: .
Područje: geodezija
Kategorija: osobe

Zimsko plivalište Mladost, jedna od prvih suvremenih zatvorenih sportsko-rekreacijskih građevina u Hrvatskoj i dugo vrijeme jedini zagrebački bazen u zatvorenome.

Izgrađeno je 1958 (F. Bahovec, B. Tušek, V. Antolić).

Objavljeno: .
Područje: arhitektura
Kategorija: objekti

Sportsko-rekreacijski centar Šalata, jedan od prvih suvremenih sportsko-rekreacijskih centara u Hrvatskoj, izgrađen na uzvisini u blizini središta Zagreba.

Počeo se razvijati potkraj 1920-ih, teniski stadion izgrađen je 1939., plivalište 1946–47.,…

Objavljeno: .
Područje: arhitektura
Kategorija: objekti

Maksimirski stadion, središnji zagrebački nogometni stadion, jedno od najznačajnijih djela sportske arhitekture svoga doba.

Pokraj ulaza u Maksimirski perivoj izgrađen je 1912. stadion HAŠK-a, na mjestu kojega je 1953–55. izgrađen…

Objavljeno: .
Područje: arhitektura
Kategorija: objekti

Školski forum u Zagrebu, reprezentativni skup školskih zgrada na današnjem Rooseveltovu trgu.

Trokrilna zgrada Realne gimnazije i Trgovačke škole izgrađena je 1894–95 (projektanti: Ludwig i Hülssner), a gimnastička dvorana 1896…

Objavljeno: .
Područje: arhitektura
Kategorija: objekti

Coronelli, Vincenzo Maria (Corneille; Vicent, Vicenzo; Marc, Marco) (Ravenna, 16. VIII. 1650 – Venecija, 9. XII. 1718), mletački geograf, kartograf i teolog.

  

Zemljopisna…

Objavljeno: .
Područje: geodezija
Kategorija: osobe

Izdvojeni članci

HS Produkt d. o. o., poduzeće za proizvodnju pješačkoga naoružanja osnovano 1991. pod nazivom Industrija metalnih proizvoda (IMP) u Ozlju. Tijekom 1990-ih promijenilo je naziv u IM Metal…

Objavljeno: .
Područje: vojna tehnika
Kategorija: poduzeća

dizajn tekstila i odjeće, dio industrijskoga dizajna koji obuhvaća širok raspon teorijskih i kritičkih pristupa kao i praktičnih djelatnosti u oblikovanju tekstilnih materijala, predmeta i odjevnih proizvoda. Veže se uz…

Objavljeno: .
Područje: dizajn
Kategorija: opći pojmovi

Mandl, Dragutin (Zagreb, 4. IV. 1892 – Zagreb, 27. IV. 1959), elektrotehnički i strojarski inženjer, konstruktor tramvaja, inovator i izumitelj.

  

Tramvajska motorna kola…

Objavljeno: .
Područje: strojarstvo

astronautika, skup znanstvenih i tehničkih disciplina koje se bave problemima leta i navigacije u svemiru te konstrukcijom i uporabom svemirskih letjelica.

Svemirski letovi s ljudskom posadom odvijaju se uz pomoć…

Objavljeno: .
Područje: zrakoplovstvo
Kategorija: opći pojmovi

ljevarstvo, djelatnost i znanstvena disciplina koja se bavi postupcima izvornog oblikovanja (praoblikovanja) pri kojima se proizvod izrađuje ulijevanjem rastaljenoga metala u kalup. Gotov proizvod, odljevak, nakon hlađenja poprima oblik…

Objavljeno: .
Područje: metalurgija
Kategorija: opći pojmovi

deterdženti (detergenti), industrijski proizvodi za odstranjivanje nečistoća, ponajprije za pranje rublja u vodi. U širem značenju se pod deterdžentima razumiju i različita sredstva za pranje i čišćenje (npr. posuđa, sagova…

Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

Lošinjska plovidba, poduzeće za pomorski prijevoz iz Maloga Lošinja, osnovano 1958. Nastalo je spajanjem manjega istoimenog poduzeća za pomorski prijevoz iz Maloga Lošinja (1956) s Obalnom plovidbom iz Rijeke (1951).…

Objavljeno: .
Područje: pomorstvo
Kategorija: poduzeća

površinska obradba drva, skupina različitih postupaka kojima se površini drvenih proizvoda mijenjaju i poboljšavaju estetska i tehnička svojstva. Površinskom obradbom se ovisno o vrsti drvenih proizvoda zaštićuje površina od štetnih…

Objavljeno: .
Područje: šumarstvo
Kategorija: opći pojmovi

rudnik, rudarski objekt namijenjen eksploataciji (dobivanju) → mineralnih sirovina iz njihovih rudnih ležišta u Zemljinoj kori. Prostor rudnika, osim otkopnih radilišta, obuhvaća i druge sadržaje potrebne za izvođenje rudarskih…

Autor: D. Vrkljan
Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

Hanaman, Franjo (Drenovci, 30. VI. 1878 – Zagreb, 23. I. 1941), kemijski inženjer, izumitelj električne žarulje s volframovom žarnom niti.

Realnu je gimnaziju završio u Zemunu…

Objavljeno: .
Kategorija: osobe

Jeste li znali?

Mario Puratić je, zbog revolucionarnog izuma koloturnika za izvlačenje ribarskih mreža, 1975. u SAD-u proglašen izumiteljem godine.
Dva najstarija antička sunčana sata iz I–III. st. čuvaju se u Arheološkome muzeju Narona u Vidu kraj Metkovića. Sredinom XIX. st. zagrebački urari u satove su ugrađivali glazbene mehanizme s melodijama popularnih budnica.
Tvorac prvoga zračnog broda krute konstrukcije (1896) je Zagrepčanin David Schwarz, iako se to postignuće do danas nezasluženo pripisuje F. von Zeppelinu.
Hvarski prirodoslovac Grgur Bučić prvi je na temelju pokusa, koje je vodio 1867–72., razvio metodu umjetnog uzgoja spužava.
Prvi hrvatski školski brod Margita, izgrađen 1880., bio je ujedno prvi školski brod u Austro-Ugarskoj te jedan od prvih takvih brodova na Sredozemlju.
Hrvatski robot RONNA, namijenjen asistiranju pri neurokirurškim operacijama, dobio je 2018. nagradu za najbolju inovaciju u medicinskoj tehnici.
Mehanička olovka, tzv. penkala, koju je Slavoljub Penkala patentirao 1906. te proizvodio u svojoj tvornici, prodana je u više od 100 000 primjeraka diljem svijeta.
Najveći tankeri na svijetu izgrađeni u jednome dijelu su Alan Veliki, Hrvatska i Donat, nosivosti 166 000 t i duljine 281 m, porinuti 2004‒07. u Brodosplitu.
Josip Ressel, izumitelj brodskoga vijka i šumar, niz godina brinuo se za razvoj šumarstva u Istri i Primorju.
Vladimir Prelog, dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 1975., surađivao je s mnogim hrvatskim znanstvenicima te se smatra osnivačem Zagrebačke škole organske kemije.
Prvi tramvaj u Hrvatskoj uveden je 1884. u Osijeku.
Prvi automobil je u Zagreb iz Beča 1902. dovezao Ferdinand Budicki, pionir i entuzijast automobilizma, biciklizma i balonstva.
Šibenčanina Fausta Vrančića, koji je u svojoj knjizi Novi strojevi (oko 1615), među ostalim, opisao konstrukciju padobrana, općenito se smatra izumiteljem te naprave.
Pastor – TVA je na međunarodnome natječaju 2017. dobio posao opremanja Europskoga parlamenta u Strasbourgu svojim protupožarnim aparatima. Ukupno je riječ o 1056 vatrogasnih aparata punjenih vodom i pjenom koji su ekološki znatno prihvatljiviji od tradicionalnih aparata punjenih prahom.
Najveći ratni brod izgrađen u nekom od naših brodogradilišta bio je bojni brod Szent István, duljine 152 m, porinut 1914. u Rijeci za austrougarsku mornaricu.