Najnoviji članci

grafička tehnologija, znanstvena i stručna disciplina koja se bavi postupcima oblikovanja, reprodukcije i umnožavanja teksta i ilustracija. U RH znanstveno je polje u području tehničkih znanosti, s granom procesi grafičke…

Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

grafika, u tiskarstvu, tiskarska djelatnost, skupni naziv za sve grafičke tehnike koje se bave izradbom tiskovnih formi te umnožavanjem tekstova i likovnih prikaza (→ grafička tehnologija); u likovnim…

Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, visokoškolska i znanstvenoistraživačka ustanova Sveučilišta u Zagrebu, koja izvodi sveučilišne studije u znanstvenim poljima šumarstva i drvne tehnologije, te predstavlja središte znanstvenog i stručnog razvoja…

Objavljeno: .
Područje: šumarstvo
Kategorija: ustanove

farmaceutska tehnologija, grana farmacije koja proučava i razvija način i metode izradbe lijekova. Nekoć se nazivala galenska farmacija, kako se danas češće naziva znanost o izradbi magistralnih i galenskih pripravaka…

Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

Exportdrvo d. d., poduzeće za trgovinu drvom i drvnim proizvodima osnovano 1948. u Zagrebu. U drugoj polovici 1980-ih okupilo je najveći dio hrvatske drvne industrije i izraslo u jedan…

Objavljeno: .
Područje: šumarstvo
Kategorija: poduzeća

farmaceutska industrija, grana kemijske industrije koja se bavi otkrivanjem, razvojem i industrijskom proizvodnjom farmaceutskih sirovina, međuproizvoda, gotovih lijekova i medicinskih proizvoda. U širem smislu obuhvaća i svjetsko tržište farmaceutskih i…

Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

Genera d. d., poduzeće za razvoj i proizvodnju veterinarsko-medicinskih proizvoda, vitaminsko-mineralnih dodataka prehrani te proizvoda za zaštitu bilja, sa sjedištem u Kalinovici kraj Svete Nedelje. Nastavlja tradiciju proizvodnje pokrenutu…

Objavljeno: .
Područje: biotehnologija
Kategorija: poduzeća

gljivarstvo, skupljanje jestivih vrsta samoniklih gljiva za hranu i grana poljoprivrede koja se bavi uzgojem gljiva za prehranu te tehnologijom njihove preradbe. Oslanja se na mikologiju, granu biologije koja se…

Autor: I. Širić
Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

gastronomija, vještina pripremanja jela, stručno poznavanje različitih jela te načina njihove pripreme usavršeno do razine umijeća. Pripravljanje hrane može se pratiti od otkrića vatre i posuđa. Kultura hrane u mnogim…

Autor: V. Lelas
Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

Grancarić, Ana Marija (Zadar, 22. I. 1943), tekstilno-tehnološka inženjerka, stručnjakinja za oplemenjivanje tekstila.

Diplomirala je 1967. na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta (→ Tekstilno-tehnološki fakultet) u Zagrebu, na kojem…

Objavljeno: .
Područje: tekstilstvo
Kategorija: osobe

Izdvojeni članci

industrija namještaja, grana industrije koja se bavi proizvodnjom pokretnih ili nepokretnih predmeta kojima se oprema i organizira prostor za boravak ljudi, tj. koji služe za ležanje (sofa, krevet), odlaganje stvari…

Objavljeno: .
Područje: šumarstvo
Kategorija: opći pojmovi

ugljen, energetska mineralna sirovina, odn. zapaljiva organska sedimentna stijena nastala raspadanjem i taloženjem biljnih tvari. Sadržava ugljik, vodik i kisik, te u manjoj mjeri dušik i sumpor.…

Autor: B. Saftić
Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

Bošnjaković, Fran (Zagreb, 12. I. 1902 – Stuttgart, 1. X. 1993), strojarski inženjer, termodinamičar svjetskoga glasa.

U Zagrebu je završio gimnaziju i započeo studij strojarstva, koji…

Objavljeno: .
Područje: strojarstvo
Kategorija: osobe

vojna odora, posebno, strogo i točno propisano odijelo (određena oblika, tkanine, boje, kroja i svih pojedinosti) koje javno pokazuje pripadnost nekoj vojnoj formaciji i činove unutar te formacije.

Hrvatske vojne…

Objavljeno: .
Područje: tekstilstvo
Kategorija: opći pojmovi

3. maj brodogradilište d. d., jedno od najvećih hrvatskih brodogradilišta, osnovano u Rijeci 1892.

Razdoblje do kraja I. svj. rata

Brodogradnja se na riječkom području osobito razvila potkraj…

Objavljeno: .
Područje: brodogradnja
Kategorija: poduzeća

šumarstvo, znanost, struka i umijeće gospodarenja i očuvanja šumskih ekosustava za trajnu dobrobit čovjeka, društva, okoliša i gospodarstva. Složena je djelatnost koja sadržava biološku, ekološku, tehničku i ekonomsku komponentu. Brine…

Autor: I. Anić
Objavljeno: .
Područje: šumarstvo
Kategorija: opći pojmovi

Jugovinil, poduzeće za proizvodnju plastičnih masa i kemijskih proizvoda sa sjedištem u Kaštel Sućurcu.

Od osnutka do uspostave hrvatske neovisnosti

Osnovano je 1947. odlukom Vlade FNRJ sa zadatkom da razvije…

Objavljeno: .
Kategorija: poduzeća

knjigoveštvo, završni dio grafičke proizvodnje koji obuhvaća izradbu knjižnoga bloka i korica te njihovo povezivanje u gotov grafički proizvod (knjiga, časopis, brošura, kalendar, bilježnica, mapa i sl.).

  …
Objavljeno: .
Kategorija: opći pojmovi

odjeća, odjevni predmeti namijenjeni u prvome redu zaštiti čovjekova tijela od klimatskih i drugih vanjskih utjecaja; među ostalim ulogama ističu se estetska funkcija, predstavljanje pripadnosti pojedinim organiziranim skupinama, izražavanje stava…

Objavljeno: .
Područje: tekstilstvo
Kategorija: opći pojmovi

furnir, tanki listovi drva debljine do 7 mm, proizvedeni tehnikama piljenja, rezanja ili ljuštenja.

Piljeni furnir se danas proizvodi rijetko, jer se takvim načinom izradbe stvaraju veliki gubitci u…

Objavljeno: .
Područje: šumarstvo
Kategorija: opći pojmovi

Jeste li znali?

Prvi zračni brod s aluminijskom krutom konstrukcijom konstruirao je i patentirao hrvatski izumitelj David Schwartz 1896.
Nava Dvanaesti dubrovački, izgrađena 1875. u gruškome brodogradilištu, bio je drugi brod po veličini (nakon Imperatrice Elisabetta) u austrijskoj trgovačkoj mornarici.
Prvi let balonom iznad Hrvatske izveo je Bokelj Krsto Mazarović 1789., šest godina nakon prvog uzleta balona braće Montgolfier.
Poduzeće Đuro Đaković bilo je 1969. najveći proizvođač automatiziranih kotlova Steamblock u svijetu (proizvedeno ih je 613).
Sándor Alexander Riegler i Peter Salcher u Rijeci su proučavali zračne pojave koje nastaju oko puščanoga zrna pri letu nadzvučnim brzinama te eksperimentalno dokazali i opisali pojave udarnoga vala i proboja zvučnoga zida, koje je teorijski postavio Ernst Mach.
Najveći drveni brod izgrađen u Austro-Ugarskoj i na Sredozemlju bila je nava Imperatrice Elisabetta, izgrađena 1875. u brodogradilištu Martinolićevih u Malome Lošinju.
Zagrebačka Prvomajska je 1984. proizvela numerički upravljanu, fleksibilnu transfer liniju, svrstavši se među malobrojne svjetske proizvođače te visokotehnološke opreme.
Električni automobil C Two Rimac Automobila, predstavljen na sajmu u Ženevi 2018., ima najbolje ubrzanje među tvornički proizvedenim automobilima na svijetu (1,97 s do 100 km/h).
U brodogradilištu obitelji Kozulić, podrijetlom iz Maloga Lošinja, u Monfalconeu su 1927. porinuti tada najmoderniji putnički brodovi na svijetu – Saturnia i Vulcania.
George Skurla, američki inženjer hrvatskoga podrijetla, bio je 1965‒70. zadužen za proizvodnju Mjesečeva modula kojim su ljudi sletjeli na Mjesec.
Jedan od prvih brodskih dizelskih motora na svijetu, ugrađen na drveni jedrenjak Neviđane, izradio je 1905. splitski obrtnik Petar Rossi.
Ivan Krstitelj Rabljanin izlio je 1522. top ukrašen likom sv. Vlaha, koji je Pavle Karađorđević 1937. dobio na dar od Adolfa Hitlera, a tijekom II. svj. rata topu se izgubio trag.
Milojko Vucelić od 1962. sudjelovao je u razvoju svemirskoga broda Apollo, te je tijekom letova bio zadužen za rješavanje eventualnih problema s letjelicom.
Parobrodarska društva Ungaro-Croata, Ungaro-Croata libera i Hrvatsko parobrodarsko društvo bila su jedina brodarska društva s područja Rijeke i Hrvatskoga primorja u kojima je krajem XIX. i početkom XX. st. prevladavao hrvatski kapital.
Prvim torpednim čamcem u svijetu smatra se austrougarska topovnjača Gemse, kojoj je 1867. u Rijeci ugrađena rampa za lansiranje Lupis-Whiteheadovih torpeda.
Indian trans man makes history in bodybuilding competition magnum clen 40 who builds bigger arms? bodybuilding vs strongman Generation Iron 2 - Teaser Trailer (HD) | Kai Greene, Calum Von Moger, Rich Piana Bodybuilding Movie magnum test e 300 [zoeira trap] frnkstn - aqui é bodybuilding porra