Područje: građevinarstvo


Andrejev, Vasilij (Nižne-Čirsk, Rusija, 3. III. 1904 – Zagreb, 16. VIII. 1988), građevinski i geodetski inženjer, stručnjak za mehaniku konstrukcija.

Diplomirao je 1929. geodeziju te 1934.…

Androić, Boris (Vinkovci, 2. III. 1944), građevinski inženjer, stručnjak za inženjerstvo pouzdanosti i metalne konstrukcije.

Na Građevinskome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1971. i doktorirao 1987. disertacijom Vjerojatnost…

Augustin, Juraj (Zagreb, 14. IX. 1833 – Zagreb, 4. I. 1917), građevinski inženjer i stručnjak za željeznice.

Srednjoškolsku naobrazbu stekao je u Zagrebu, 1854. diplomirao je…

betonske konstrukcije, nosive građevne konstrukcije koje su poglavito izgrađene od betona, a sastoje se od elemenata koji povezani tvore stabilnu građevinu. S obzirom na malu vlačnu čvrstoću betona, najčešće se…

Bićanić, Nenad (Zagreb, 6. IX. 1945 – Veli Lošinj, 8. X. 2016), građevinski inženjer i stručnjak za računalno modeliranje materijala i konstrukcija.

Diplomirao je na Građevinskom…

Biokovo, antenski toranj, konstrukcija radiotelevizijskog odašiljača na vrhu Sv. Jure. Visok 86 m, najviši je punostijeni limeni toranj u Hrvatskoj.

Stabilnost konstrukcije osigurana je tronožnim podnožjem. Izgrađen je 1968…

Bonacci, Ognjen (Bugojno, BiH, 24. VII. 1942), građevinski inženjer, stručnjak za hidrologiju i upravljanje vodnim resursima.

Na Građevinskome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1965. i doktorirao 1976. disertacijom…

cestogradnja, djelatnost koja se bavi planiranjem, financiranjem, projektiranjem, izgradnjom te održavanjem cesta. Cesta se kao gospodarsko-prometna građevina nizom posebnosti znatno razlikuje od drugih građevinskih zdanja, što se osobito odnosi na…

Chvála, Josip (Jozef) (Jince, Češka, 13. III. 1848 – Zagreb, 6. XII. 1937), građevinski inženjer, svestran građevinski stručnjak svoga doba.

Diplomirao je 1873. na Politehničkom zavodu…

Čabrian, Miroslav (Zagreb, 8. VIII. 1914 – Zagreb, 25. III. 1969), građevinski inženjer i stručnjak za željeznice.

Diplomirao je 1939. na Građevinskom otsjeku Tehničkog fakulteta (→…

Čalogović, Milan (Vinkovci, 10. IX. 1878 – Zagreb, 19. V. 1945), građevinski inženjer, stručnjak za mostogradnju.

Na Tehničkome sveučilištu u Budimpešti 1900. završio je studij građevinarstva.…

Čaušević, Mehmed (Brčko, BiH, 10. VIII. 1945), građevinski inženjer, stručnjak za dinamiku konstrukcija.

Na Građevinskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1969. Doktorski studij (1975–77) završio je na Imperial…

Domovinski most, most preko rijeke Save u jugoistočnome dijelu Zagreba, izgrađen 2007. Jedan je od primjera ovješenoga mosta u hrvatskoj mostogradnji.

Veže se na Radničku cestu. Dug je 840 …

Dubský, Josip (Beroun, Češka, 3. I. 1868 – Zagreb, 16. III. 1933), građevinski inženjer i poduzetnik, jedan od prvih stručnjaka za izvedbu armiranobetonskih konstrukcija u nas.…

Dujmović, Darko (Gospić, 19. I. 1954), građevinski inženjer, stručnjak za čelične i spregnute konstrukcije.

Na Fakultetu građevinskih znanosti (→ Građevinski fakultet) u Zagrebu diplomirao je 1978.…

Gaj, drvnoindustrijsko poduzeće iz Slatine (Podravska Slatina 1921–92) osnovano 1948. Prvotni je naziv bio Poduzeće za eksploataciju šuma i izradu finalnih proizvoda Gaj. Sjedište poduzeća bilo je u Ulici Nikole…

Gjurović, Miroslav (Vrgorac, 25. I. 1902 – Zagreb, 4. X. 1993), građevinski inženjer, stručnjak za hidrotehniku.

Na Građevinskom odjelu Tehničkoga fakulteta u Beogradu diplomirao je 1927.…

hidrotehnički sustavi, skupovi hidrotehničkih građevina međusobno povezanih u funkcionalnu cjelinu s ciljem djelovanja na vode, odn. ostvarenja potreba u odnosu na vode (iskorištavanje voda, zaštita od voda, zaštita voda). S…

Ivančić, Marijan (Zagreb, 3. X. 1910 – Zagreb, 29. II. 1984), građevinski inženjer, stručnjak za nosive konstrukcije.

Diplomirao je 1937. na Građevinskom otsjeku Tehničkoga fakulteta (→…

Jadranski most, most preko rijeke Save u jugozapadnome dijelu Zagreba, izgrađen 1981. Prvi je most od prednapetog betona u Zagrebu.

Spaja Remetinečki rotor i Selsku cestu. Kontinuirana je konstrukcija sa…

Jankomirski most, most na zapadnom ulazu u Zagreb, izgrađen 1958. Rasponsku konstrukciju čine dva kontinuirana gredna čelična nosača konstantne visine 2 m.

Ukupne je duljine 330 m, širine…

Japetić, toranj (piramida), razgledni toranj visine 12 m na najvišem vrhu Samoborskoga gorja. Izrađen je u Bečkoj tvornici C. von Milde kao rani primjer željezne konstrukcije, gotovo istodobno s…

Kalnik, antenski toranj, konstrukcija radiotelevizijskog odašiljača na vrhu Vranilac. Visok je 52 m.

Stabilnost punostijene limene konstrukcije osigurana je tronožnim podnožjem. Izgrađen je 1968. i spada u niz prvih…

Kani, Gašpar (Zemun, 16. XI. 1910 – jezero Simcoe, Kanada, 29. IX. 1968), građevinski inženjer, stručnjak za prednapeti beton.

Na Građevinskom otsjeku Tehničkoga fakulteta (→ …

Klemenčić, Aleksandar (Radoboj, 21. X. 1927 − Zagreb, 30. IX. 2007), građevinski inženjer, stručnjak za područje cestogradnje.

Diplomirao je 1953. na Građevinskom odjelu Tehničkoga fakulteta u…

Knežić, Josip Kajetan (Joseph Cajetan; Knezic) (Petrinja, 15. II. 1786 − Senj, 15. IX. 1848), vojni inženjer, jedan od najistaknutijih graditelja cesta u Hrvatskoj u XIX.…

Korlaet, Željko, građevinski inženjer (Zagreb, 21. I. 1944), stručnjak za građevinsko-prometnu tehniku.

Diplomirao je 1968. i doktorirao 1987. disertacijom Analiza trajektorija kretanja vozila u krivinama velike zakrivljenosti (mentor…