Područje: građevinarstvo


Andrejev, Vasilij (Nižne-Čirsk, Rusija, 3. III. 1904 – Zagreb, 16. VIII. 1988), građevinski i geodetski inženjer, stručnjak za mehaniku konstrukcija.

Diplomirao je 1929. geodeziju te 1934.…

Augustin, Juraj (Zagreb, 14. IX. 1833 – Zagreb, 4. I. 1917), građevinski inženjer i stručnjak za željeznice.

Srednjoškolsku naobrazbu stekao je u Zagrebu, 1854. diplomirao je…

Čabrian, Miroslav (Zagreb, 8. VIII. 1914 – Zagreb, 25. III. 1969), građevinski inženjer i stručnjak za željeznice.

Diplomirao je 1939. na Građevinsko-inženjerskom odjelu Tehničkog fakulteta u…

Čaušević, Mehmed (Brčko, BiH, 10. VIII. 1945), građevinski inženjer, stručnjak za dinamiku konstrukcija.

Na Građevinskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1969. Doktorski studij (1975–77) završio je na Imperial…

Gaj, drvnoindustrijsko poduzeće iz Slatine (Podravska Slatina 1921–92) osnovano 1948. Prvotni je naziv bio Poduzeće za eksploataciju šuma i izradu finalnih proizvoda Gaj. Sjedište poduzeća bilo je u Ulici Nikole…

Krčki most, most koji spaja otok Krk s kopnom, izgrađen 1980.; svojedobno most s najvećim armiranobetonskim lukom na svijetu, raspona 390 m, od kopna do otočića Sveti Marko.

…

melioracija tla, osposobljavanje tla za poljoprivrednu proizvodnju poboljšanjem njegovih svojstava.

Vrste

Prema vrsti i načinu primjene melioracijskih mjera razlikuju se: hidrotehničke, kulturnotehničke i agrotehničke melioracije.

Hidrotehničke melioracije uključuju obranu (zaštitu)…

Ožanić, Nevenka (Kamenica kraj Ogulina, 20. IV. 1963), građevinska inženjerka, stručnjakinja za hidrotehniku.

Na Građevinskom fakultetu u Rijeci diplomirala je 1986. te na Građevinskom fakultetu u Splitu doktorirala…

Roje-Bonacci, Tanja (Zagreb, 27. II. 1946), građevinska inženjerka, stručnjakinja za geotehniku.

Na Građevinskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1970. i doktorirala 1993. disertacijom Mogućnost racionalizacije kontrole kvalitete ugradnje…

Sorić, Zorislav (Osijek, 19. XI. 1947), građevinski inženjer, stručnjak za betonske i zidane konstrukcije.

Diplomirao je 1971. na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao 1987. na Sveučilištu Colorado…

Tonković, Krunoslav (Kruno) (Novska, 7. VI. 1911 − Zagreb, 3. IV. 1989), građevinski inženjer, stručnjak za nosive konstrukcije, najistaknutiji hrvatski mostograditelj.

Diplomirao je 1935. na Građevinskom…