Objavljeno: .
Ažurirano: 4. srpnja 2024.

Frković, Milivoj (Petrinja, 1887 – Zagreb, 28. XII. 1946), građevinski inženjer, projektant i graditelj mostova.

Kameni most preko rijeke Like iz 1935., Kosinj

Diplomirao je na Visokoj tehničkoj školi u Beču. Nakon studija zaposlio se kao tehnički savjetnik Savske banovine u Zagrebu te je karijeru proveo u državnoj službi. Bio je projektant i graditelj mostova od kamena i opeke, rjeđe od metala i armiranog betona. Najveći most od opeke, klinkera i prirodnoga kamena, uzorno djelo hrvatskoga graditeljstva, sagradio je preko rijeke Kupe u Sisku (1927–34). Na tom mjestu Društvo građevinskih konstruktora postavilo mu je 1953. spomen-ploču. Kamene mostove projektirao je preko rijeka Bogdanice u Gospiću (1932) i Like u Kosinju (1935) te na trasi buduće Jadranske magistrale preko Dubračine u Crikvenici (1938) i Suhe Ričine u Novom Vinodolskom (1938). Projektirao je Savski most u Zagrebu (1938), tada kolni most, a danas pješački most kraj novoga Jadranskog mosta. Izrađen je kao čelična punostijena kontinuirana gredna konstrukcija, gdje je na dva čelična nosača postavljena armiranobetonska ploča kolnika. Od 1975. most je zaštićeni spomenik tehničke kulturne i spomeničke baštine grada Zagreba. U Kutini je izgradio posljednji most od opeke, a njega i ostale svoje mostove srušene u II. svj. ratu sam je obnovio. Projektirao je i punostijeni čelični most preko Kupe u Karlovcu (1947). Izradio je projekt za kameni most preko Like u Budaku, s otvorom polukružna oblika veličine 35 m, no projekt nije ostvaren. Objavio je nekoliko znanstvenih radova iz područja hidrotehnike te napisao više stručnih članaka o mostogradnji.

Most preko rijeke Kupe iz 1934., Sisak
Foto: Mate Piškor / CROPIX

Savski most iz 1938, Zagreb
Foto: Damir Krajač / CROPIX

Ostali podatci
Što pročitati?

K. Tonković: U povodu stogodišnjice rođenja Milivoja Frkovića. Ceste i mostovi 33(1987) 5, str. 177–182.

B. Nadilo: Sedamdeseta obljetnica mostova na Savi u Zagrebu – Kratak prikaz prijašnjih mostova. Građevinar 61(2009) 12, str. 1187–1190.

Iz arhive LZMK-a

A. Klemenčić: FRKOVIĆ, MILIVOJ. Hrvatski biografski leksikon, sv. 4, 1998., str. 477.

Frković, Milivoj
Kameni most preko rijeke Dubračine iz 1938., Crikvenica
Foto: Milan Pavić

Građevinski inženjer, projektant i graditelj mostova.

Opći podatci
Ime
Milivoj
Prezime
Frković
Mjesto i datum rođenja
Petrinja, 1887.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 28. 12. 1946.

Kategorije i područja
Kategorija