Objavljeno: .
Ažurirano: 31. svibnja 2022.

Gaj, drvnoindustrijsko poduzeće iz Slatine (Podravska Slatina 1921–92) osnovano 1948. Prvotni je naziv bio Poduzeće za eksploataciju šuma i izradu finalnih proizvoda Gaj. Sjedište poduzeća bilo je u Ulici Nikole Šubića Zrinskog 27.

Pilana u Voćinu, pogon za uvoz drvene građe u zgradu pilane, 1980., Zavičajni muzej Slatina

Infrastruktura pilane u Voćinu, 1980., Zavičajni muzej Slatina

Plan tvornice Gaj iz 1980-ih, Zavičajni muzej Slatina

Poduzeću je 1963. priključena tvornica Gaj galanterija iz Mikleuša i pilana u Voćinu, 1966. učinjene su manje rekonstrukcije svih pogona, a 1967. puštena je u rad moderna pilana u Slatini, te se poduzeće od iskorištavanja šuma potpuno okrenulo obradbi drva i finalnoj proizvodnji (piljena građa i drveni elementi, masivni namještaj). Do početka 1980-ih u nekoliko je navrata provedena izgradnja i modernizacija pogona na sve tri lokacije (nove tvornice namještaja u Slatini i Voćinu, tvornica podnica za krevete od lamelirane bukovine Lattoflex u Slatini, tvornica lijepljenih lameliranih drvenih konstrukcija u Voćinu, tvornica drvenih peta i donjih dijelova obuće u Mikleušu). Početkom 1980-ih Gaju su priključena poduzeća Brest iz Zemuna i Javor iz Daruvara. Godine 1983. u poduzeću je radilo 2300 zaposlenih organiziranih u pet OOUR-a i jedan RO, finaliziralo se 40 000 m3 trupaca na godinu, pa je spadalo među najveća poduzeća domaće drvne industrije. Osim masivnog i tapeciranoga namještaja, furnira, drvenih peta i donjih dijelova obuće, tvornica je jedina u zemlji proizvodila lijepljene lamelirane drvene nosače kao nosive konstrukcijske elemente za krovišta velikih raspona. Primjerice, u Zobnatici nedaleko od Subotice je ovalna jahaonica ergele konja pokrivena 1988. konstrukcijom od lameliranih nosača raspona 55,80 m, najvećom u bivšoj državi. Tijekom godina tvornica je tim konstrukcijama opremila više od 3000 objekata u zemlji i inozemstvu.

Pogon pilane u Voćinu, 1980., Zavičajni muzej Slatina

Garnitura Admiral, oko 1980., Zavičajni muzej Slatina

Stilska klub-garnitura Košuta, oko 1980., Zavičajni muzej Slatina

Nakon obavljene pretvorbe 1990. dotadašnji Industrijski kombinat Gaj pretvoren je u Gaj holding, poduzeće unutar kojega je djelovalo više poslovnih jedinica (npr. pilane u Podravskoj Slatini i Voćinu, pogon za proizvodnju lameliranih nosača u Voćinu) te poduzeća u Podravskoj Slatini (Industrija namještaja, Lattoflex i tapetarija, Tvornica furnira, Elektronika i metalna, Tvornice elemenata, Transport), u Voćinu (Tvornica namještaja), Mikleušu (Tvornica peta i đonova, Tvornica alata), Daruvaru (Industrijska prerada drveta), Zemunu (Tapetarija, Fabrika namještaja, Inženjering i opremanje); od 1991. prekinuti su poslovni odnosi s proizvodnim pogonima u Zemunu. Poduzeće je 1992. imalo 1334 zaposlenika. Od sredine 1990-ih našlo se u poslovnim teškoćama. Usprkos restrukturiranju i promjenama vlasnika (od 2006. posluje kao Inpo grupa, od 2008. kao Lignum FM, odn. Gaj FM), do 2010-ih poduzeće i njegove bivše sastavnice prestali su s proizvodnjom te su likvidirani. Danas u Voćinu djeluje poduzeće Drvene konstrukcije d. o. o. koje nastavlja proizvodnju drvenih lameliranih konstrukcija.


Ostali podatci
Što pročitati?

N. Crnobrnja: DI »Gaj« 1973. – 1983. Drvna industrija, 35(1984) 3–4, str. 79–82.

Gaj

Drvnoindustrijsko poduzeće iz Slatine osnovano 1948.

Opći podatci
Godina osnutka
1948.
Prijašnji nazivi

Poduzeće za eksploataciju šuma i izradu finalnih proizvoda Gaj

Industrijski kombinat Gaj


Kategorije i područja
Kategorija
Uže područje