Područje: šumarstvo


Androić, Milan (Gračac, 17. XI. 1913 – Zagreb, 25. VI. 1999), šumarski inženjer, stručnjak za zaštitu šuma i šumarsku entomologiju.

Diplomirao je šumarstvo 1939. na Gospodarsko-šumarskome…

Anić, Milan (Plitvički Ljeskovac, 8. X. 1906 – Zagreb, 20. VI. 1968), šumarski stručnjak za uzgajanje šuma, dendrolog i fitocenolog.

Diplomirao je šumarstvo na Gospodarsko-šumarskome fakultetu…

Bađun, Stanislav (Kruščić, prije Veprovac, Srbija, 28. II. 1928 – Zagreb, 27. IV. 1993), šumarski inženjer, stručnjak za drvnu tehnologiju.

Srednju školu završio je 1948. u…

Belišće d. d., drvnoindustrijsko poduzeće osnovano 1884. kao obiteljsko poduzeće S. H. Gutmann u Belišću.

Početci i razvoj poduzeća

Salamon Heinrich Gutmann, trgovac drvom, utemeljio je 1836. obiteljsko…

Benić, Roko (Glogovica kraj Slavonskog Broda, 15. VIII. 1911 – Zagreb, 20. VIII. 2000), šumarski inženjer, stručnjak za eksploataciju šuma i organizaciju rada u drvnoj industriji.…

Bilokalnik – IPA d. d., industrija papirne ambalaže, osnovana u Koprivnici 1957. kao Šumsko-industrijsko poduzeće Bilo-Kalnik. Od 1958. obuhvaćalo je pilanu u Koprivničkim Bregima (osnovana 1919. kao Prva podravska…

Bjelin d. o. o., drvno poduzeće za proizvodnju parketa i podnih obloga sa sjedištem u Ogulinu i s pogonima u Ogulinu, Bjelovaru i Otoku. Nastalo je preuzimanjem dotadašnjega…

Bratstvo, tvornica alatnih strojeva za obradbu drva osnovana 1946. u Zagrebu. Pravni je sljednik poduzeća Nacionalna industrija alata i strojeva (NIA), osnovanoga 1937. u zagrebačkoj Paromlinskoj ulici, koje je obuhvaćalo…

Brežnjak, Marijan (Zagreb, 27. IV. 1926 – Zagreb, 16. I. 2014), šumarski inženjer, stručnjak za pilansku preradbu drva.

Diplomirao je 1952. na tehničkome smjeru Šumarskog odjela…

Ciprijanović d. o. o., poduzeće za proizvodnju namještaja sa sjedištem u  Orahovici, osnovano 1989. U suvremeno opremljenim pogonima u Orahovičkoj Bijeljevini proizvodi raznovrstan masivni namještaj po narudžbi,…

Dekanić, Ivo (Rokovci kraj Vinkovaca, 14. X. 1919 – Zagreb, 25. X. 1998), šumarski inženjer, stručnjak za uzgajanje šuma.

Diplomirao je 1943. na Šumarskom odsjeku Poljoprivredno-šumarskoga…

DI Klana d. d., drvnoindustrijsko poduzeće iz Klane, jedan od najvećih hrvatskih proizvođača stolica. Nastavlja tradiciju preradbe drva u klanjskoj pilani započetu 1911.

Riječka su se brodogradilišta još u…

DIK Đurđenovac, drvnoindustrijski kombinat iz Đurđenovca, kojega je zametak pilana iz 1866.

  

Parna pilana, prva polovica XX. st., Zavičajni muzej Našice

Te je godine bečki poduzetnik Josip…

DIP Delnice, drvnoindustrijsko poduzeće iz Delnica, osnovano 1950. na temeljima dugogodišnje tradicije šumarskih i drvnih poduzeća delničkoga kraja.

Korijeni

Obitelj Zrinski je u XVI. st. svoje pilane imala u…

DIP Ogulin, drvnoindustrijsko poduzeće iz Ogulina, osnovano 1948. pod imenom Klek Ogulin. Zasnovano na drvoprerađivačkoj tradiciji, objedinilo je sve dotadašnje pogone drvne industrije ogulinskog kraja. Poduzeće je 1949. reorganizirano, te…

DIP Turopolje, drvnoindustrijsko poduzeće osnovano 1911. na mjestu današnjeg naselja Turopolje. Osnovna djelatnost poduzeća bila je proizvodnja piljene građe i izradba parketa. Godine 1910. poduzeće Filip Deutsch i sinovi (utemeljeno…

drvena ambalaža, drvena sredstva u koja se pakiraju proizvodi radi čuvanja tijekom transporta, skladištenja, rukovanja i uporabe (palete, sanduci, kutije, gajbe – nosiljke, bubnjevi za kabel, bačve, vjedra i drugi…

drvna biomasa, čvrsta tvar drveća i grmlja. Sa znanstvenoga i tehničkoga stajališta, biomasa obuhvaća sav materijal biološkoga podrijetla, uključujući i nusproizvode proizvodnih procesa, osim materijala ugrađenog u geološke formacije ili…

drvna industrija, grana industrije koja se bavi obradbom i preradbom drva te proizvodnjom finalnih proizvoda od drva i drvnih materijala. Obradba i preradba drva prema vrsti može biti mehanička, kemijska,…

Drvna industrija, znanstveni časopis za pitanja znanosti o drvu i drvne tehnologije Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu. Pod istim nazivom izlazi od 1950. Pokrenula ga je Generalna direkcija…

Drvna industrija Česma, drvnoindustrijsko poduzeće iz Bjelovara, osnovano 1960. kao Tvornica šperploče u sastavu Šumskog privrednog poduzeća Mojica Birta Bjelovar. Ubrzo je uz tvornicu pokrenuta i pilana, pa je proizvodila…

Drvna industrija Vrbovsko (DIV), drvnoindustrijsko poduzeće iz Vrbovskoga, osnovano 1950. kao Tvornica pokućstva od savijenog drva. Nastavljalo je dugogodišnju tradiciju preradbe drva u vrbovskome kraju.

Od početka XIX. st.…

drvna tehnologija, znanstvena i stručna disciplina koja se bavi postupcima obradbe i preradbe drva u poluproizvode i proizvode. Interdisciplinarno je područje koje obuhvaća primijenjene prirodne i tehničke znanosti. Drvni tehnolozi…