Područje: šumarstvo


Anić, Igor (Knin, 3. XII. 1967), šumarski stručnjak za uzgajanje šuma.

Diplomirao je na Šumarskome fakultetu u Zagrebu 1992., gdje je doktorirao 2001. disertacijom Uspijevanje i pomlađivanje sastojina…

Anić, Milan (Plitvički Ljeskovac, 8. X. 1906. – Zagreb, 20. VI. 1968), šumarski stručnjak za uzgajanje šuma, dendrolog i fitocenolog.

Diplomirao je šumarstvo na Gospodarsko-šumarskome fakultetu (od 1946. Poljoprivredno-šumarski fakultet,…

Belišće d. d., drvno-industrijsko poduzeće osnovano 1884. kao obiteljsko poduzeće S. H. Gutmann u Belišću.

Salamon Heinrich Gutmann (→ Gutmann), trgovac drvom, utemeljio je 1836. obiteljsko…

Brežnjak, Marijan (Zagreb, 27. IV. 1926 – Zagreb, 16. I. 2014), šumarski inženjer, stručnjak za pilansku preradbu drva.

Diplomirao je 1952. na tehničkome smjeru Šumarskog odjela…

DIP Delnice, drvnoindustrijsko poduzeće iz Delnica, osnovano 1950. na temeljima dugogodišnje tradicije šumarskih i drvnih poduzeća delničkoga kraja.

Obitelj Zrinski je u XVI. st. svoje pilane imala u Srednjem…

Drvna industrija, znanstveni časopis za pitanja drvne tehnologije → Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Pod istim nazivom izlazi od 1950. Pokrenula ga je Generalna direkcija drvne industrije Hrvatske, od 1952.…

Drvna industrija Česma, drvnoindustrijsko poduzeće iz Bjelovara, osnovano 1960. kao Tvornica šperploče u sastavu Šumskog privrednog poduzeća Mojica Birta Bjelovar. Ubrzo je uz tvornicu pokrenuta i pilana, pa je proizvodilo…

Drvna industrija Vrbovsko (DIV), drvnoindustrijsko poduzeće iz Vrbovskoga, osnovano 1950. kao Tvornica pokućstva od savijenog drva. Nastavljalo je dugogodišnju tradiciju preradbe drva u vrbovskome kraju.

Od početka XIX. st. pilanska…

Franjić, Jozo (Musić kraj Đakova, 7. I. 1966), šumarski inženjer, stručnjak za šumarsku botaniku.

U Zagrebu je diplomirao 1990. na Šumarskom odsjeku Šumarskoga fakulteta, a doktorirao 1996. na…

furnir, tanki listovi drva debljine do 7 mm, proizvedeni tehnikama piljenja, rezanja ili ljuštenja.

Piljeni furnir se danas proizvodi rijetko, jer se takvim načinom izradbe stvaraju veliki gubitci u…

Glasnik za šumske pokuse, znanstveni časopis → Šumarskoga fakulteta u Zagrebu koji je izlazio 1926–2011. Prvi je broj tiskala Nadbiskupska tiskara u Zagrebu u nakladi Zavoda za šumske pokuse…

Goranprodukt, drvnoindustrijsko poduzeće iz Čabra, osnovano 1959. Utemeljeno je na udruživanju drvnih poduzeća čabarskoga kraja s dugom tradicijom.

  

Vilharova pilana u Prezidu, rad Vaclava Anderlea

Prvu pilanu…

Gutmann, obitelj mađarskih veletrgovaca i industrijalaca.

Salamon (Simon) Heinrich (1806–1902), trgovac drvom u Nagykanizsi, utemeljio je 1836. obiteljsko poduzeće S. H. Gutmann. Kupnjom 41 000 jutara (23 594…

Hrvatsko šumarsko društvo (HŠD), strukovna i staleška udruga šumarskih stručnjaka te stručnjaka iz područja lovstva, preradbe i uporabe drva, biotehnike i srodnih disciplina. Osnovano je 1846. u Zagrebu kao Šumarski…

Matić, Slavko (Livno, 20. I. 1938), šumarski stručnjak za uzgajanje šuma.

Gimnaziju je završio u Kninu. Diplomirao je na Šumarskome fakultetu u Zagrebu 1962., gdje je doktorirao 1980.…

Mundus Florijan Bobić, tvornica namještaja iz Varaždina, osnovana 1892. Osnovao ju je francuski poduzetnik, izumitelj i pionir zrakoplovstva Charles Alexandre de Lambert, kao stolarski pogon u Slanju kraj Ludbrega.

Lambert…

Nova mehanizacija šumarstva (NMŠ), znanstveno-stručni časopis za teoriju i praksu šumarskoga inženjerstva u izdanju → Šumarskoga fakulteta i → Hrvatskih šuma. Od 1976. izlazio je pod naslovom…

Radin, drvnoindustrijsko poduzeće iz Ravne Gore, osnovano 1955. kao slijednik dugogodišnje tradicije pilanske i finalne preradbe drva u ravnogorskome kraju.

Prva pilana potočara sagrađena je 1808. u Staroj Sušici, gdje…

Slavonija DI d. o. o. (Slavonija drvna industrija), drvnoindustrijsko poduzeće iz Slavonskoga Broda, nastalo 1946. spajanjem dotadašnjih poduzeća Slavex i Slavonija.

Koristeći se prirodnim resursima slavonskih hrastovih šuma,…