Područje: šumarstvo


Androić, Milan (Gračac, 17. XI. 1913 – Zagreb, 25. VI. 1999), inženjer šumarstva, stručnjak za zaštitu šuma i šumarsku entomologiju.

Diplomirao je šumarstvo 1939. na Gospodarsko-šumarskome…

Anić, Igor (Knin, 3. XII. 1967), šumarski stručnjak za uzgajanje šuma.

Diplomirao je na Šumarskome fakultetu u Zagrebu 1992., gdje je doktorirao 2001. disertacijom Uspijevanje i pomlađivanje sastojina…

Anić, Milan (Plitvički Ljeskovac, 8. X. 1906. – Zagreb, 20. VI. 1968), šumarski stručnjak za uzgajanje šuma, dendrolog i fitocenolog.

Diplomirao je šumarstvo na Gospodarsko-šumarskome fakultetu…

Bađun, Stanislav (Kruščić, prije Veprovac, Srbija, 28. II. 1928 – Zagreb, 27. IV. 1993), šumarski inženjer, stručnjak za drvnu tehnologiju.

Srednju školu završio je 1948. u…

Belišće d. d., drvno-industrijsko poduzeće osnovano 1884. kao obiteljsko poduzeće S. H. Gutmann u Belišću.

Salamon Heinrich Gutmann (→ Gutmann), trgovac drvom, utemeljio je 1836. obiteljsko…

Beljo Lučić, Ružica (Tovarnik, 20. I. 1966), drvnoindustrijska inženjerka, stručnjakinja za mehaničku obradbu drva.

Diplomirala je 1989. na Drvnotehnološkom odjelu Šumarskoga fakulteta u Zagrebu, gdje je doktorirala 1998.…

Bratstvo, tvornica alatnih strojeva za obradbu drva osnovana 1946. u Zagrebu. Pravni je sljednik poduzeća Nacionalna industrija alata i strojeva (NIA), osnovanoga 1937. u zagrebačkoj Paromlinskoj ulici, koje je obuhvaćalo…

Brežnjak, Marijan (Zagreb, 27. IV. 1926 – Zagreb, 16. I. 2014), šumarski inženjer, stručnjak za pilansku preradbu drva.

Diplomirao je 1952. na tehničkome smjeru Šumarskog odjela…

DI Klana d. d., drvnoindustrijsko poduzeće iz Klane, jedan od najvećih hrvatskih proizvođača stolaca. Nastavlja tradiciju preradbe drva u klanjskoj pilani započetu 1911.

  

Pogon poduzeća, 2020.…

DIK Đurđenovac (Drvno industrijski kombinat Đurđenovac), drvoprerađivačko poduzeće iz Đurđenovca, kojega je zametak pilana iz 1866.

  

Parna pilana, prva polovica XX. st., Zavičajni muzej Našice

Te je…

DIP Delnice, drvnoindustrijsko poduzeće iz Delnica, osnovano 1950. na temeljima dugogodišnje tradicije šumarskih i drvnih poduzeća delničkoga kraja.

Obitelj Zrinski je u XVI. st. svoje pilane imala u Srednjem…

Drvna industrija, znanstveni časopis za pitanja znanosti o drvu i drvne tehnologije → Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Pod istim nazivom izlazi od 1950. Pokrenula ga je Generalna direkcija drvne…

Drvna industrija Česma, drvnoindustrijsko poduzeće iz Bjelovara, osnovano 1960. kao Tvornica šperploče u sastavu Šumskog privrednog poduzeća Mojica Birta Bjelovar. Ubrzo je uz tvornicu pokrenuta i pilana, pa je proizvodilo…

Drvna industrija Vrbovsko (DIV), drvnoindustrijsko poduzeće iz Vrbovskoga, osnovano 1950. kao Tvornica pokućstva od savijenog drva. Nastavljalo je dugogodišnju tradiciju preradbe drva u vrbovskome kraju.

Od početka XIX. st. pilanska…

Figurić, Mladen Stjepan (Zagreb, 25. IV. 1943), drvnotehnološki inženjer, stručnjak za organizaciju proizvodnje i ekonomiku u drvnoj industriji i šumarstvu.

Diplomirao je na Drvnotehnološkom odsjeku Šumarskoga fakulteta u…

Franjić, Jozo (Musić kraj Đakova, 7. I. 1966), šumarski inženjer, stručnjak za šumarsku botaniku.

U Zagrebu je diplomirao 1990. na Šumarskom odsjeku Šumarskoga fakulteta, a doktorirao 1996. na…

furnir, tanki listovi drva debljine do 7 mm, proizvedeni tehnikama piljenja, rezanja ili ljuštenja.

Piljeni furnir se danas proizvodi rijetko, jer se takvim načinom izradbe stvaraju veliki gubitci u…

Gaj, drvnoindustrijsko poduzeće iz Slatine (prije Podravska Slatina) osnovano 1948. Prvotni je naziv bio Poduzeće za eksploataciju šuma i izradu finalnih proizvoda Gaj. Sjedište poduzeća bilo je u Ulici Nikole…

Glasnik za šumske pokuse, znanstveni časopis → Šumarskoga fakulteta u Zagrebu koji je izlazio 1926–2011. Prvi je broj tiskala Nadbiskupska tiskara u Zagrebu u nakladi Zavoda za šumske pokuse…

Goranprodukt, drvnoindustrijsko poduzeće iz Čabra, osnovano 1959. Utemeljeno je na udruživanju drvnih poduzeća čabarskoga kraja s dugom tradicijom.

  

Vilharova pilana u Prezidu, rad Vaclava Anderlea

Prvu pilanu…

Grbac, Ivica (Stara Sušica, 4. II. 1955), drvnoindustrijski inženjer, stručnjak za dizajn, konstrukciju i kvalitetu namještaja.

Diplomirao je 1978. na Drvnotehnološkom odsjeku Šumarskoga fakulteta u Zagrebu, gdje je…

Gutmann, obitelj mađarskih veletrgovaca i industrijalaca.

Salamon (Simon) Heinrich (1806–1902), trgovac drvom u Nagykanizsi, utemeljio je 1836. obiteljsko poduzeće S. H. Gutmann. Kupnjom 41 000 jutara (23 594…

Hamm, Đuro (Petrinja, 23. II. 1914 – Zagreb, 7. XII. 1993), inženjer elektrotehnike, stručnjak za energetiku, mehanizaciju i automatizaciju drvne industrije.

Diplomirao je 1940. na elektrotehničkom…