Područje: šumarstvo


Anić, Igor (Knin, 3. XII. 1967), šumarski stručnjak za uzgajanje šuma.

Diplomirao je na Šumarskome fakultetu u Zagrebu 1992., gdje je doktorirao 2001. disertacijom Uspijevanje i pomlađivanje sastojina…

Anić, Milan (Plitvički Ljeskovac, 8. X. 1906. – Zagreb, 20. VI. 1968), šumarski stručnjak, dendrolog i fitocenolog.

Diplomirao je šumarstvo na Gospodarsko-šumarskome fakultetu (od 1946. Poljoprivredno-šumarski…

Belišće d. d., drvno-industrijsko poduzeće osnovano 1884. kao obiteljsko poduzeće S. H. Gutmann u Belišću.

Salamon Heinrich Gutmann (→ Gutmann), trgovac drvom, utemeljio je 1836. obiteljsko…

Drvna industrija, znanstveni časopis za pitanja drvne tehnologije → Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Pod istim nazivom izlazi od 1950. Pokrenula ga je Generalna direkcija drvne industrije Hrvatske, od 1952.…

Glasnik za šumske pokuse, znanstveni časopis → Šumarskoga fakulteta u Zagrebu koji je izlazio 1926–2011. Prvi je broj tiskala Nadbiskupska tiskara u Zagrebu u nakladi Zavoda za šumske pokuse…

Gutmann, obitelj mađarskih veletrgovaca i industrijalaca.

Salamon (Simon) Heinrich (1806–1902), trgovac drvom u Nagykanizsi, utemeljio je 1836. obiteljsko poduzeće S. H. Gutmann. Kupnjom 41 000 jutara (23 594…

Hrvatsko šumarsko društvo (HŠD), strukovna i staleška udruga šumarskih stručnjaka te stručnjaka iz područja lovstva, preradbe i uporabe drva, biotehnike i srodnih disciplina. Osnovano je 1846. u Zagrebu kao Šumarski…

Matić, Slavko (Livno, 20. I. 1938), šumarski stručnjak za uzgajanje šuma.

Gimnaziju je završio u Kninu. Diplomirao je na Šumarskome fakultetu u Zagrebu 1962., gdje je doktorirao 1980.…

Nova mehanizacija šumarstva (NMŠ), znanstveno-stručni časopis za teoriju i praksu šumarskoga inženjerstva u izdanju → Šumarskoga fakulteta i → Hrvatskih šuma. Od 1976. izlazio je pod naslovom…

Šavrić, poduzeće za proizvodnju namještaja i drvnih proizvoda osnovano 1948. u Zagrebu; jedan od vodećih proizvođača namještaja u Hrvatskoj u socijalističkom razdoblju.

Od utemeljenja do hrvatske neovisnosti

Osnovano je odlukom…

Šumarski muzej Krasno, specijalizirani regionalni prirodoslovni muzej koji se bavi prezentacijom šumarske baštine, osnovan 2005. u Krasnom u sastavu → Hrvatskih šuma. Otvoren je u povodu 240. obljetnice…

Tvornica žigica Drava, poduzeće za proizvodnju žigica osnovano 1856. u Osijeku.

Isprva je djelovalo pod nazivom Prva osječka radionica ognjila, a utemeljitelji su bili Mirko Reisner i Josip Fösmayer. Fösmayer…

Udruga inženjera drvne tehnologije (UIDT), strukovna udruga inženjera i srodnih zanimanja iz područja drvne tehnologije osnovana 2015. u Zagrebu. Djeluje u području znanstvenog, umjetničkog i stručnog rada, organizira stručnjake radi…