Objavljeno: .
Ažurirano: 18. svibnja 2022.

Androić, Milan (Gračac, 17. XI. 1913 – Zagreb, 25. VI. 1999), šumarski inženjer, stručnjak za zaštitu šuma i šumarsku entomologiju.

Diplomirao je šumarstvo 1939. na Gospodarsko-šumarskome fakultetu (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije) u Zagrebu, gdje je doktorirao 1954. disertacijom Borov prelac gnjezdar (Cnethocampa pityocampa Schiff.), biološko ekološka studija. Specijalizirao se 1952–53. u Parizu, gdje je završio školu za napredne studije (École pratique des hautes études) 1955. Radio je u Đurđevačkoj imovnoj općini u Bjelovaru, direkcijama šuma u Mostaru, Gospiću i Vinkovcima. Nakon II. svj. rata bio je upravitelj Niže šumarske škole u Delnicama, a od 1948. radio je u Ministarstvu šuma u Zagrebu. Od 1949. bio je zaposlen u Zavodu za entomologiju zagrebačkoga Fakulteta, gdje je od 1964. bio redoviti profesor. Predavao je kolegije Šumarska entomologija i Zaštita šuma. Bio je predstojnik Katedre za lovnu privredu (1960–73) i Katedre za zaštitu šuma (1972–84), dekan Fakulteta (1961–63. i 1974–76) te prorektor Sveučilišta u Zagrebu (1966–68).

Stručno i znanstveno bavio se entomologijom i zaštitom šuma, istražujući kompleksnost i uzročnu povezanost čimbenika koji dovode do patologije i poremećaja stabilnosti šumskih ekosustava. Znatno je pridonio dijagnostičko-prognoznoj službi zaštite šuma u Hrvatskoj te je sudjelovao u izradbi mnogih elaborata i projekata iz područja šumarstva. Autor je knjige Osnovi zooekologije s posebnim osvrtom na entomofaunu (1970), bio je suradnik Šumarske enciklopedije LZ-a te urednik Šumarskoga lista (1952–61). Među ostalim, bio je predsjednik Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske (1960–66), Saveza inženjera i tehničara Hrvatske (1964–68), Republičkog vijeća Narodne tehnike Hrvatske (1973–75). Dobitnik je Nagrade »Ruđer Bošković« (1979).


Ostali podatci
Što pročitati?

M. Glavaš: Prof. dr. Milan Androić (1913–1999). Šumarski list, 123(1999) 7–8, str. 405–406.

Mrežne poveznice

Hrvatsko šumarsko društvo-imenik šumara,  Androić Milan

Iz arhive LZMK-a

O. Piškorić: ANDROIĆ, MILAN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 1, 1983., str. 151–152.

Androić, Milan

Inženjer šumarstva, stručnjak za zaštitu šuma i šumarsku entomologiju.

Opći podatci
Ime
Milan
Prezime
Androić
Mjesto i datum rođenja
Gračac, 17. 11. 1913.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 25. 06. 1999.
Nagrada
državne nagrade za znanost
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje