Uže područje: šumarstvo


Androić, Milan (Gračac, 17. XI. 1913 – Zagreb, 25. VI. 1999), inženjer šumarstva, stručnjak za zaštitu šuma i šumarsku entomologiju.

Diplomirao je šumarstvo 1939. na Gospodarsko-šumarskome…

Anić, Milan (Plitvički Ljeskovac, 8. X. 1906. – Zagreb, 20. VI. 1968), šumarski stručnjak za uzgajanje šuma, dendrolog i fitocenolog.

Diplomirao je šumarstvo na Gospodarsko-šumarskome fakultetu…

Hrvatsko šumarsko društvo (HŠD), strukovna i staleška udruga šumarskih stručnjaka te stručnjaka iz područja lovstva, preradbe i uporabe drva, biotehnike i srodnih disciplina. Osnovano je 1846. u Zagrebu kao Šumarski…

Matić, Slavko (Livno, 20. I. 1938 – Zagreb, 30. III. 2021), šumarski stručnjak za uzgajanje šuma.

Gimnaziju je završio u Kninu. Diplomirao je na Šumarskome fakultetu (→ Fakultet…

Šumarski muzej Krasno, specijalizirani regionalni prirodoslovni muzej koji se bavi prezentacijom šumarske baštine, osnovan 2005. u Krasnu u sastavu → Hrvatskih šuma. Otvoren je u povodu 240. obljetnice…

šumarstvo, znanost, struka i umijeće gospodarenja i očuvanja šumskih ekosustava za trajnu dobrobit čovjeka, društva, okoliša i gospodarstva. Složena je djelatnost koja sadržava biološku, ekološku, tehničku i ekonomsku komponentu. Brine…