Uže područje: šumarstvo


Anić, Igor (Knin, 3. XII. 1967), šumarski stručnjak za uzgajanje šuma.

Diplomirao je na Šumarskome fakultetu u Zagrebu 1992., gdje je doktorirao 2001. disertacijom Uspijevanje i pomlađivanje sastojina…

Anić, Milan (Plitvički Ljeskovac, 8. X. 1906. – Zagreb, 20. VI. 1968), šumarski stručnjak, dendrolog i fitocenolog.

Diplomirao je šumarstvo na Gospodarsko-šumarskome fakultetu (od 1946. Poljoprivredno-šumarski…

Glasnik za šumske pokuse, znanstveni časopis → Šumarskoga fakulteta u Zagrebu koji je izlazio 1926–2011. Prvi je broj tiskala Nadbiskupska tiskara u Zagrebu u nakladi Zavoda za šumske pokuse…

Hrvatsko šumarsko društvo (HŠD), strukovna i staleška udruga šumarskih stručnjaka te stručnjaka iz područja lovstva, preradbe i uporabe drva, biotehnike i srodnih disciplina. Osnovano je 1846. u Zagrebu kao Šumarski…

Matić, Slavko (Livno, 20. I. 1938), šumarski stručnjak za uzgajanje šuma.

Gimnaziju je završio u Kninu. Diplomirao je na Šumarskome fakultetu u Zagrebu 1962., gdje je doktorirao 1980.…

Šumarski muzej Krasno, specijalizirani regionalni prirodoslovni muzej koji se bavi prezentacijom šumarske baštine, osnovan 2005. u Krasnom u sastavu → Hrvatskih šuma. Otvoren je u povodu 240. obljetnice…