Objavljeno: .
Ažurirano: 30. rujna 2021.

Glasnik za šumske pokuse, znanstveni časopis Šumarskoga fakulteta (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije) u Zagrebu koji je izlazio 1926–2011. Prvi je broj tiskan u nakladi Zavoda za šumske pokuse pri Šumarskom odsjeku Gospodarsko-šumarskoga fakulteta u Zagrebu. Izlazio je godišnje i dvogodišnje. U prvih dvadesetak brojeva objavljivao je pretežno disertacije i magistarske radove, a u posljednjih tridesetak radove sa znanstvenih skupova, bibliografije, pregledne, stručne i druge članke iz područja šumarstva, genetike, botanike, zoologije, klimatologije, drvne tehnologije, fitocenologije i dr. Ukupno su tiskana 44 redovita broja i pet posebnih izdanja zbornika radova sa šumarskih simpozija. Od 1997. izlazio je na engleskom jeziku. Časopis je imao međunarodno uredništvo i bio indeksiran u međunarodnim bazama podataka.

Glavni urednici časopisa Glasnik za šumske pokuse
Antun Levaković 1926–53.
Miljenko Plavšić 1956.
Zvonimir Špoljarić 1957–60.
Ivo Horvat 1962.
Zlatko Vajda 1972–74.
Dušan Klepac 1975–80.
Đuro Rauš 1983–95.
Joso Vukelić 1996–2006.
Igor Anić 2007–08.
Darko Bakšić 2009–11.

Naslovnica zadnjega broja znastvenoga časopisa, 2011.

Ostali podatci
Što pročitati?

Sveučilišna šumarska nastava u Hrvatskoj 1898. – 1998. Knjiga druga. Zagreb, 1998.

Mrežne poveznice

Glasnik za šumske pokuse

Hrvatsko šumarsko društvo, Bibliografija časopisa Glasnik za šumske pokuse

Glasnik za šumske pokuse
Naslovnica prvoga broja znastvenoga časopisa, 1926.

Znanstveni časopis Šumarskog fakulteta u Zagrebu koji je izlazio 1926–2011.

Opći podatci
Mjesto izdavanja
Zagreb
Početak izlaženja
1926.
Prestanak izlaženja
2011.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje