Objavljeno: .
Ažurirano: 15. veljače 2022.

Vukelić, Joso (Senj, 3. IV. 1955), šumarski inženjer, stručnjak za šumarsku fitocenologiju i šumsku vegetaciju.

Diplomirao je 1979. na Šumarskom odsjeku Šumarskoga fakulteta (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije) u Zagrebu, gdje je doktorirao 1990. disertacijom Šumska staništa i zajednice hrasta kitnjaka (Quercus petraea L.) u gorju sjeverozapadne Hrvatske (mentor Đ. Rauš). Radio je kao referent za uređivanje šuma u Šumskom gospodarstvu Sisak (1979–80) te kao nastavnik stručnih predmeta u Odgojno-obrazovnome centru za šumarstvo u Karlovcu (1980–81). Od 1981. radio je na Šumarskome fakultetu u Zagrebu, od 1997. kao redoviti profesor; umirovljen je 2020. Predavao je kolegije Fitocenologija, Preborno gospodarenje i subalpinski šumski ekosustavi, Šumarska fitocenologija, Šumska vegetacija, Tipologija šuma. Bio je prodekan (1996–98) i dekan Fakulteta (1998–2000).

Znanstveno i stručno bavi se fitocenologijom, biljnim zajednicama kartiranjem šumske vegetacije, ekologijom bilja, ekologijom šuma, zaštitom prirode. Autor je knjiga i udžbenika Šumarska fitocenologija i šumske zajednice u Hrvatskoj (s. Đ. Raušem, 1998), Šumske zajednice i šumska staništa Hrvatske (sa S. Mikcem, D. Barićevićem, D. Bakšićem, R. Rosavcem, 2008), Šumska vegetacija Hrvatske (2012). Bio je glavni urednik → Glasnika za šumske pokuse (1996–2006). Bio je pomoćnik ministra poljoprivrede i šumarstva RH (1993–96). Član je Akademije šumarskih znanosti od 1997., koje je bio suosnivač (1996). Odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića 1997. Od 2020. je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.


Ostali podatci
Mrežne poveznice

Hrvatsko šumarsko društvo-imenik šumara, Vukelić, Joso

Vukelić, Joso

Stručnjak za šumarsku fitocenologiju i šumsku vegetaciju.

Opći podatci
Ime
Joso
Prezime
Vukelić
Mjesto i datum rođenja
Senj, 03. 04. 1955.
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje