Objavljeno: .
Ažurirano: 1. lipnja 2022.

Horvat, Ivo (Zadar, 5. V. 1911 – Zagreb, 19. VIII. 1988), drvni tehnolog, stručnjak za fizička i mehanička svojstva drva.

Diplomirao je 1936. na Poljoprivredno-šumarskome fakultetu (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije) u Zagrebu, gdje je doktorirao 1942. disertacijom Istraživanje o specifičnoj težini i utezanju slavonske hrastovine kao prvi doktor znanosti iz područja drvne tehnologije u Hrvatskoj. Usavršavao se 1952. u Engleskoj, 1953. u Njemačkoj te 1959–60. u SAD-u. Od 1937. radio je u Direkciji državnih šuma u Vinkovcima, a od 1938. u Zavodu za uporabu šuma Fakulteta, gdje je postao docentom 1948. Odlukom Komiteta za naučne ustanove, sveučilišta i visoke škole 1949. udaljen je s Fakulteta, na koji se ponovno vratio 1950. Od 1955. bio je redoviti profesor, a umirovljen je 1978. Predavao je kolegije Tehnologija drva, Mehanička prerada drveta, Pilanska prerada drva. Bio je predstojnik Katedre za tehnologiju drva (1960–78), prodekan (1956–57., 1961–62) i dekan Fakulteta (1960–61). Njegovom zaslugom osnovan je 1947. Šumsko-industrijski odsjek Šumarskoga odjela na Poljoprivredno-šumarskome fakultetu i 1977. organiziran Drvno-tehnološki odjel na samostalnom Šumarskome fakultetu, čime je ostvarena nova koncepcija visoke izobrazbe drvnoindustrijskih stručnjaka. Istraživao je fizičke i mehaničke karakteristike domaćih vrsta (hrastovine, jasenovine, smrekovine, jelovine i dr.) te stranih udomaćenih vrsta (američke jasenovine, duglazijevine). Bio je suradnik Hrvatske enciklopedije (1945) te Šumarske, Opće i Tehničke enciklopedije LZ-a (1959–83). Bio je glavni urednik časopisa → Glasnik za šumske pokuse 1962. te → Drvna industrija 1965. Dobitnik je Nagrade »Nikola Tesla« (1981).


Ostali podatci
Što pročitati?

M. Brežnjak, S. Bađun: Prof. dr. Ivo Horvat, dipl. ing. 1911–1988. Šumarski list, 113(1989) 3–5, str. 224–226.

Iz arhive LZMK-a

S. Govorčin: HORVAT, IVO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 5, 2002., str. 639-640.

Horvat, Ivo

Drvni tehnolog.

Opći podatci
Ime
Ivo
Prezime
Horvat
Mjesto i datum rođenja
Zadar, 05. 05. 1911.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 19. 08. 1988.
Povezane osobe
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje