Uže područje: drvna tehnologija


Bađun, Stanislav (Kruščić, prije Veprovac, Srbija, 28. II. 1928 – Zagreb, 27. IV. 1993), šumarski inženjer, stručnjak za drvnu tehnologiju.

Srednju školu završio je 1948. u…

Belišće d. d., drvno-industrijsko poduzeće osnovano 1884. kao obiteljsko poduzeće S. H. Gutmann u Belišću.

Salamon Heinrich Gutmann (→ Gutmann), trgovac drvom, utemeljio je 1836. obiteljsko…

Beljo Lučić, Ružica (Tovarnik, 20. I. 1966), drvnoindustrijska inženjerka, stručnjakinja za mehaničku obradbu drva.

Diplomirala je 1989. na Drvnotehnološkom odjelu Šumarskoga fakulteta u Zagrebu, gdje je doktorirala 1998.…

Brežnjak, Marijan (Zagreb, 27. IV. 1926 – Zagreb, 16. I. 2014), šumarski inženjer, stručnjak za pilansku preradbu drva.

Diplomirao je 1952. na tehničkome smjeru Šumarskog odjela…

DIK Đurđenovac (Drvno industrijski kombinat Đurđenovac), drvoprerađivačko poduzeće iz Đurđenovca, kojega je zametak pilana iz 1866.

  

Parna pilana, prva polovica XX. st., Zavičajni muzej Našice

Te je…

Drvna industrija, znanstveni časopis za pitanja znanosti o drvu i drvne tehnologije → Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Pod istim nazivom izlazi od 1950. Pokrenula ga je Generalna direkcija drvne…

Drvna industrija Česma, drvnoindustrijsko poduzeće iz Bjelovara, osnovano 1960. kao Tvornica šperploče u sastavu Šumskog privrednog poduzeća Mojica Birta Bjelovar. Ubrzo je uz tvornicu pokrenuta i pilana, pa je proizvodilo…

Figurić, Mladen Stjepan (Zagreb, 25. IV. 1943), drvnotehnološki inženjer, stručnjak za organizaciju proizvodnje i ekonomiku u drvnoj industriji i šumarstvu.

Diplomirao je na Drvnotehnološkom odsjeku Šumarskoga fakulteta u…

Grbac, Ivica (Stara Sušica, 4. II. 1955), drvnoindustrijski inženjer, stručnjak za dizajn, konstrukciju i kvalitetu namještaja.

Diplomirao je 1978. na Drvnotehnološkom odsjeku Šumarskoga fakulteta u Zagrebu, gdje je…

Hamm, Đuro (Petrinja, 23. II. 1914 – Zagreb, 7. XII. 1993), inženjer elektrotehnike, stručnjak za energetiku, mehanizaciju i automatizaciju drvne industrije.

Diplomirao je 1940. na elektrotehničkom…

Ljuljka, Boris (Takovo, 1. V. 1937), drvnotehnološki inženjer, stručnjak za finalnu obradbu drva.

Diplomirao je 1960. na Drvnoindustrijskom odjelu Šumarskog fakulteta u Zagrebu, gdje je doktorirao 1974. disertacijom…

Mundus Florijan Bobić, tvornica namještaja iz Varaždina, osnovana 1892. Osnovao ju je francuski poduzetnik, izumitelj i pionir zrakoplovstva Charles Alexandre de Lambert, kao stolarski pogon u Slanju kraj Ludbrega.

Lambert…

Slavonija DI d. o. o. (Slavonija drvna industrija), drvnoindustrijsko poduzeće iz Slavonskoga Broda, nastalo 1946. spajanjem dotadašnjih poduzeća Slavex i Slavonija.

Koristeći se prirodnim resursima slavonskih hrastovih šuma,…

Stjepan Sekulić (Stjepan Sekulić Jucko), tvornica za preradbu drveta, osnovana 1919. u Novoj Gradiški. Osnovana je kao poduzeće Josip Kruljac i sin, izraslo iz novogradiškoga stolarskog i mlinarskog obrta Matije…

Šavrić, poduzeće za proizvodnju namještaja i drvnih proizvoda osnovano 1948. u Zagrebu; jedan od vodećih proizvođača namještaja u Hrvatskoj u socijalističkom razdoblju.

Od utemeljenja do hrvatske neovisnosti

Osnovano je odlukom…

Tvornica žigica Drava, poduzeće za proizvodnju žigica osnovano 1856. u Osijeku.

Isprva je djelovalo pod nazivom Prva osječka radionica ognjila, a utemeljitelji su bili Mirko Reisner i Josip Fösmayer. Fösmayer…

Udruga inženjera drvne tehnologije (UIDT), strukovna udruga inženjera i srodnih zanimanja iz područja drvne tehnologije osnovana 2015. u Zagrebu. Djeluje u području znanstvenog, umjetničkog i stručnog rada, organizira stručnjake radi…