Objavljeno: .
Ažurirano: 3. kolovoza 2021.

Ljuljka, Boris (Takovo, 1. V. 1937), drvnotehnološki inženjer, stručnjak za finalnu obradbu drva.

Diplomirao je 1960. na Drvnoindustrijskom odjelu Šumarskog fakulteta (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije) u Zagrebu, gdje je doktorirao 1974. disertacijom Utjecaj drva i njegove vlažnosti na obradu poliuretanskim lakovima (mentor → I. Opačić). Znanstveno se usavršavao u Saveznoj Republici Njemačkoj (1965–66), Demokratskoj Republici Njemačkoj (1971) i Norveškoj (1974). Radio je 1961–63. u DIP-u Brezovica u Sisku kao šef pripreme rada i upravitelj pogona za proizvodnju namještaja. Od 1963. bio je zaposlen na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, od 1983. kao redoviti profesor; umirovljen je 2002. Predavao je kolegije Tehnologija proizvodnje namještaja, Površinska obrada drva, Tehnologija finalnih proizvoda, Tehnologija drvnih proizvoda za građevinarstvo. Bio je osnivač Laboratorija za ispitivanje namještaja u zagrebačkom Institutu za drvo (1975). Na Fakultetu je bio predstojnik Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji (1979–83), osnivač i predstojnik Katedre za finalnu obradu drva (danas Zavod za namještaj i drvne proizvode; 1980–2002), prodekan (1986–88) i dekan (1984–86).

Znanstveno i stručno bavio se tehnologijom finalnih proizvoda i površinskom obradbom drva. Među ostalim, autor je udžbenika Površinska obrada drva i drvnih materijala (1975), Lijepljenje u tehnologiji finalnih proizvoda (1978), Površinska obrada drva (1990) i Osnove površinske obrade drva (s V. Jirouš-Rajković, 2006). Bio je urednik → Biltena znanstvenih istraživanja drvnotehnoloških institucija (1971–89). Redoviti je član HATZ-a od 1994. i Akademije šumarskih znanosti od 1997., koje je bio suosnivač (1996). Od 2004. je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.


Ostali podatci
Mrežne poveznice

Hrvatsko šumarsko društvo-imenik šumara, Ljuljka Boris

Ljuljka, Boris
sam poslao

Drvnotehnološki inženjer, stručnjak za finalnu obradbu drva.

Opći podatci
Ime
Boris
Prezime
Ljuljka
Mjesto i datum rođenja
Takovo (Srbija), 01. 05. 1937.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje