Objavljeno: .
Ažurirano: 10. lipnja 2022.

Opačić, Ivan (Glina, 19. XII. 1914 – Zagreb, 2. III. 1989), kemijski inženjer, stručnjak za kemijsku preradbu drva.

Diplomirao je 1941. na Kemijskom odjelu → Tehničkoga fakulteta u Zagrebu (sv. 4), gdje je doktorirao 1955. disertacijom Kemijska i tehnološka svojstva tanina iz lišća domaćeg ruja (Rhus cotinus L.). Nakon završetka studija radio je u zagrebačkoj tvornici Meba, đurđenovačkoj Tvornici tanina (od 1942), kao tehnički upravitelj sisačke Tvornice tanina (1945–49), potom kao upravitelj kemijskih pogona DIP-a Belišće, te u Generalnoj direkciji drvne industrije u Zagrebu (1950). Od 1951. radio je na Poljoprivredno-šumarskome fakultetu (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije) u Zagrebu, gdje je od 1970. bio redoviti profesor; umirovljen je 1984. Predavao je kolegije Šumarska kemijska tehnologija, Analitička kemija, Kemija drva, Kemijska prerada drva, a neko vrijeme i Anorgansku i Organsku kemiju. Bio je osnivač i predstojnik Katedre za kemijsku preradu drva (1960–84) te prodekan fakultetskog Drvno-industrijskog odjela (1968–70). Predavao je i na tehnološkim fakultetima u Zagrebu i Banjoj Luci te na Višoj tehničkoj školi u Novoj Gradiški. Surađivao je s više drvnotehnoloških poduzeća te s institutima za drvo u Zagrebu, Ljubljani, Mađarskoj, Čehoslovačkoj i Francuskoj. Znanstveno i stručno bavio se problemima iskorištenja detaniniziranoga drva, projektiranjem i izvođenjem postrojenja za proizvodnju furfurala i fulfurilnog alkohola, predhidrolizom bukovine, primjenom organskih otapala i drvnog ugljena. Autor je udžbenika Kemijska prerada drva (1967).


Ostali podatci
Što pročitati?

M. Biffl: Prof. dr. Ivo Opačić. Šumarski list, 109(1985) 3–4, str. 115–116.

Mrežne poveznice

Hrvatsko šumarsko društvo-imenik šumara, Opačić, Ivan

Opačić, Ivan
Kemijski inženjer, stručnjak za kemijsku preradbu drva.

Opći podatci
Ime
Ivan
Prezime
Opačić
Mjesto i datum rođenja
Glina, 19. 12. 1914.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 02. 03. 1989.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje