Objavljeno:
Ažurirano: 16. srpnja 2020

Bilten znanstvenih istraživanja drvnotehnoloških institucija, znanstveno-stručni časopis Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji (ZIDI) → Šumarskoga fakulteta u Zagrebu. Izlazio je od 1971. kao Bilten ZIDI-ja (od 1985. pod nazivom Bilten znanstvenih istraživanja drvnotehnoloških institucija) do 1989. U razdoblju 1971–89. izašla su 62 broja s 327 znanstvenih, stručnih i drugih radova. U početku je objavljivao kraće znanstvene, stručne i tehničke informacije o radu Zavoda, a od 1976. donosio znanstvene radove, sažetke skupova te stručno-eksperimentalne i stručne radove. Od 1984. glavni urednik bio je → Stanislav Bađun. Distribuirao se stručnjacima u materijalnoj proizvodnji, poslijediplomandima, znanstvenim institucijama te stručnim udrugama, čime je bilo osigurano kružno kolanje znanja iz područja znanosti o drvu i drvne tehnologije.

Urednici časopisa Bilten znanstvenih istraživanja drvnotehnoloških institucija
Stanislav Bađun 1971–89.
Boris Ljuljka 1971–89.
Mladen Figurić 1978–89.
Vladimir Herak 1978–89.

 


Ostali podatci
Što pročitati?

S. Bađun: Deset godina izlaženja “Biltena ZIDI”. Bilten – Zavoda za istraživanje u drvnoj industriji. 10(1982) 1, str. I–III.

Sveučilišna šumarska nastava u Hrvatskoj 1898. – 1998. Knjiga treća. Zagreb, 1998.

Bilten znanstvenih istraživanja drvnotehnoloških institucija
Naslovnica znanstveno-stručnoga časopisa Bilten znanstvenih istraživanja drvnotehnoloških institucija, 1971., Digitalni repozitorij Šumarskog fakulteta

Znanstveno-stručni časopis Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji Šumarskog fakulteta.

Opći podatci
Mjesto izdavanja
Zagreb
Početak izlaženja
1971.
Prestanak izlaženja
1989.
Prijašnji nazivi

Bilten

Povezane osobe
Bađun, Stanislav,
Figurić, Mladen Stjepan,
Ljuljka, Boris
Povezane ustanove
Šumarski fakultet u Zagrebu

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje