Objavljeno: .
Ažurirano: 1. rujna 2021.

Bilten znanstvenih istraživanja drvnotehnoloških institucija, znanstveno-stručni časopis Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji (ZIDI) Šumarskoga fakulteta (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije) u Zagrebu. Izlazio je od 1971. kao Bilten ZIDI-ja (od 1985. pod nazivom Bilten znanstvenih istraživanja drvnotehnoloških institucija) do 1989. U razdoblju 1971–89. izašla su 62 broja s 327 znanstvenih, stručnih i drugih radova. U početku je objavljivao kraće znanstvene, stručne i tehničke informacije o radu Zavoda, a od 1976. donosio znanstvene radove, sažetke skupova te stručno-eksperimentalne i stručne radove. Distribuirao se stručnjacima u proizvodnji, poslijediplomantima, znanstvenim institucijama te stručnim udrugama, čime je bilo osigurano kružno kolanje znanja iz područja znanosti o drvu i drvne tehnologije.

Urednici časopisa Bilten znanstvenih istraživanja drvnotehnoloških institucija
Stanislav Bađun 1971–89.
Boris Ljuljka 1971–89.
Mladen Stjepan Figurić 1978–89.
Vladimir Herak 1978–89.

 


Ostali podatci
Što pročitati?

S. Bađun: Deset godina izlaženja »Biltena ZIDI«. Bilten – Zavoda za istraživanje u drvnoj industriji, 10(1982) 1, str. I–III.

Sveučilišna šumarska nastava u Hrvatskoj 1898. – 1998. Knjiga treća. Zagreb, 1998.

Bilten znanstvenih istraživanja drvnotehnoloških institucija
Naslovnica znanstveno-stručnoga časopisa Bilten znanstvenih istraživanja drvnotehnoloških institucija, 1971., Digitalni repozitorij Šumarskog fakulteta

Znanstveno-stručni časopis Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji Šumarskog fakulteta.

Opći podatci
Mjesto izdavanja
Zagreb
Početak izlaženja
1971.
Prestanak izlaženja
1989.
Prijašnji nazivi

Bilten


Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje