Kategorija: časopisi


ABC tehnike, časopis namijenjen tehničkom odgoju i stvaralaštvu mladih, koji u deset brojeva godišnje izlazi od 1957., a izdaje ga → Hrvatska zajednica tehničke kulture.

Preteča časopisa bio…

Ambalaža, stručni časopis Instituta za ambalažu i tiskarstvo Tectus. Idejna začetnica, tvorac koncepta i realizatorica kojega je Drena Tejić-Milijević. Izlazi kvartalno od 1996., u razdoblju 2003–05. kao Ambalaža, grafička industrija,…

Brodogradnja, međunarodni znanstveni časopis za teoriju i praksu brodogradnje, u izdanju Fakulteta strojarstva i brodogradnje iz Zagreba. Časopis je 1950. pokrenuo → Stanko Šilović, pomoćnik načelnika → …

Drvna industrija, znanstveni časopis za pitanja znanosti o drvu i drvne tehnologije Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu. Pod istim nazivom izlazi od 1950. Pokrenula ga je Generalna direkcija…

Engineering Review, međunarodni znanstveni časopis koji obrađuje teme iz područja strojarstva, brodogradnje, temeljnih tehničkih znanosti, elektrotehnike, računarstva i građevinarstva, a koji izlazi od 1970. pod nazivom Zbornik radova. Od…

Gospodarski list, stručni časopis za poljoprivredu istoimenoga nakladnika iz Zagreba. Pokrenut je 1842. kao interno mjesečno glasilo → Hrvatsko-slavonskoga gospodarskog društva i treći je takav časopis po starosti u…

Hrvatski vojnik, stručni časopis koji obrađuje vojnu tematiku, a izlazi od 1991. U početku (1991–95) izlazio je kao polumjesečnik, poslije (od 1996) kao mjesečnik, od 2004. kao tjednik, a…

Inženjerstvo okoliša, znanstveno-stručni časopis u interdisciplinarnom području inženjerstva okoliša. Izdaje ga Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu od 2014., izlazi polugodišnje s podnaslovom Scientific and professional journal in the area of…

Koža i obuća, stručno-informativni časopis Hrvatskoga društva kožara i obućara. Izlazi od 1952. kao stručni list novoosnovanoga Društva kožara i obućara NR Hrvatske. Objavljivao je radove domaćih i inozemnih autora,…

Lovački vjesnik, stručno glasilo Hrvatskoga lovačkog saveza (HLS). Prvi hrvatski lovački časopis i jedan od prvih lovačkih časopisa u Europi. Prvi dvobroj časopisa objavljen je 1892. pod nazivom Viestnik Prvoga…

Ljevarstvo, znanstveno-stručni časopis koji je obrađivao teme vezane uz ljevarstvo, a izlazio je 1954–2013. Promijenio je nekoliko naziva. U početku je nosio naziv Ljevarstvo (1954–86), zatim Livarstvo (1986–91) pa ponovno…