Objavljeno: .
Ažurirano: 14. lipnja 2021.

Inženjerstvo okoliša, znanstveno-stručni časopis u interdisciplinarnom području inženjerstva okoliša. Izdaje ga Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu od 2014., izlazi polugodišnje s podnaslovom Scientific and professional journal in the area of environmental engineering. Objavljuje međunarodno recenzirane znanstvene, stručne i druge radove iz područja geoinženjerstva, upravljanja vodnim resursima, tehničkim aspektima zaštite okoliša te srodnim područjima istraživanja na hrvatskom i engleskom jeziku. Naslov, sažetci i ključne riječi pišu se dvojezično. Od prvoga broja glavni urednik bio je Vladimir Patrčević, a od 2015. Stjepan Strelec. Časopis se od trećega broja referira u Chemical Abstracts Service Source Indexu (CASSI), a od 2014. dostupan je i na portalu znanstvenih i stručnih časopisa RH.


Ostali podatci
Mrežne poveznice

Inženjerstvo okoliša. Hrčak, portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa

Inženjerstvo okoliša
Naslovnica znanstveno-stručnoga časopisa, 2019.

Znanstveno-stručni časopis iz područja inženjerstva okoliša Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Opći podatci
Mjesto izdavanja
Zagreb
Početak izlaženja
2014.

Kategorije i područja
Kategorija