Objavljeno: .
Ažurirano: 2. lipnja 2022.

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKIT), udruga kemijskih inženjera i tehnologa, utemeljena 1912. kao Kemijsko-inžinirski odsjek u sklopu Hrvatskog društva inžinira i arhitekata. Prvi je pročelnik odsjeka bio Kornel Eisenhut. Rad društva, a time i Odsjeka prekida se tijekom I. svj. rata. Godine 1919. društvo se obnavlja pod nazivom Udruženje jugoslovenskih inženjera i arhitekata, sekcija Zagreb, unutar kojega je 1928. osnovan Klub kemičara na inicijativu → Franje Hanamana koji mu je bio prvi predsjednik. Naziv se više puta mijenjao: od 1947. Sekcija kemičara, od 1953. Društvo kemičara i tehnologa Hrvatske, od 1962. Savez kemičara i tehnologa Hrvatske, od 1992. HDKI. Godine 1998. HDKI postaje jedinstvena udruga koja uključuje stručne sekcije i područna društva u Belišću, Koprivnici, Kutini, Požegi, Rijeci, Splitu, Zagrebu te Društvo Borovo koje je zbog ratnih okolnosti pridruženo HDKI-ju Zagreb.

Cilj društva je unapređenje kemijsko-inženjerske i srodnih struka, razvoj prirodnih i tehničkih znanosti i njihova primjena u praksi te pomoć pri organiziranju stručnog usavršavanja. Bijenalno od 1969. u suradnji s → Hrvatskim kemijskim društvom (sv. 4) organizira Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera, od 1977. Međunarodni skup Ružičkini dani, te skupove Susret mladih kemijskih inženjera, Hrvatski simpozij o kemiji i tehnologiji makromolekula, međunarodni skup Nova dostignuća u kromatografiji, skupove iz područja elektrokemije i elektrokemijskog inženjerstva, radionice, tribine i predavanja. Društvo izdaje časopise → Kemija u industriji (od 1952), → Chemical & Biochemical Engineering Quarterly (od 1987), glasilo studentske sekcije HDKI-ja Reaktor ideja (od 2017), znanstvene i stručne knjige te udžbenike.

HDKI je od 1998. član Europske federacije za biotehnologiju (European Federation of Biotechnology), od 1992. Europske federacije za kemijsko inženjerstvo (European Federation of Chemical Engineering), od 1993. Europske polimerne federacije (European Polymer Federation).

Predsjednici Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa
Franjo Hanaman 1928−31.
Dragutin Domainko 1931−33.
Rikard Podhorsky 1933−36.
Vojislav Krajovan 1936−47.
Ivan Brihta 1947−49.
Jovan Dugošević 1949−57.
Alfred Jaeger 1957−61.
Marijan Laćan 1962−71.
Vera Johanides 1971−72.
Tomislav Jakopčić 1972−76.
Aleksandar Šolc 1976−78.
Stjepan Lisjak 1978−80.
Miljenko Dumić 1980−81.
Dragutin Fleš 1981−82.
Ivan Hunjadi 1982−84.
Mladen Proštenik 1984−85.
Josip Bešić 1985−86.
Eduard Beer 1986−87.
Marijan Bošnjak 1987−88.
Želimir Kurtanjek 1988−92.
Zvonimir Janović 1992−95.
Đurđa Vasić Rački 1995−99.
Nikola Šegudović 1999−2001.
Antun Glasnović 2001−05.
Ratimir Žanetić 2005−09.
Branko Tripalo 2009−13.
Srećko Tomas 2013−16.
Ante Jukić od 2016.

 


Ostali podatci
Što pročitati?

S. Tomas: Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI), osnovano je 1912. godine. Kemija u industriji, 66(2017) 11–12, str. 696–698.

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Udruga kemijskih inženjera i tehnologa, kemičara, fizičkih i pravnih osoba.


Kategorije i područja
Kategorija