Objavljeno: .
Ažurirano: 22. rujna 2021.

Fleš, Dragutin (Vukovar, 1. VIII. 1921 – Zagreb, 11. VI. 2005), kemijski inženjer, stručnjak za organsku kemiju, pionir polimernih znanosti u nas.

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zemunu. Diplomirao je 1946. na Kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehničkoga fakulteta u Zagrebu (poslije Tehnološki fakultet; → Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije). Doktorirao je 1952. na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu (PMF) u Zagrebu, obranivši disertaciju Sinteza optički aktivnih beta-amino cistina, cisteina i dienkolne kiseline primjenom Arndt-Eistert sinteze (mentor K. Balenović). Specijalizirao se na američkim sveučilištima u Cambridgeu (Massachusetts Institute of Technology, MIT) 1950. i 1952–53., te u Urbani (University of Illinois) 1958–59. Radni vijek proveo je u gospodarstvu i hrvatskoj kemijskoj industriji. Radio je u Zagrebačkoj električnoj centrali 1944–46. te tvornicama Pliva 1946–59., OKI (→ DIOKI) 1959–67. i INA od 1967. do umirovljenja 1985. Na Tehnološkome fakultetu habilitirao se 1959., a od 1975. bio je redoviti profesor PMF-a, gdje je predavao kolegij Stereokemija organskih spojeva. Predavao je kao gostujući profesor na američkim sveučilištima Massachusettsa (Amherst), Arizone (Tucson) i Michigana (Ann Arbor) te na Sveučilištu Johannes Gutenberg u Mainzu.

Znanstveno i stručno bavio se organskom kemijom prirodnih i sintetskih spojeva, određivanjem konfiguracija tih spojeva, sintezom i karakterizacijom optički aktivnih i regularnih polimera i kopolimera. Zaslužan je za sintezu novih lijekova i različitih petrokemijskih proizvoda, od kojih su mnogi zaštićeni patentima i našli praktičnu primjenu. Uveo je makromolekularne znanosti kao novu znanstvenu disciplinu i pokrenuo poslijediplomski studij na Sveučilištu u Zagrebu, a osnovao je i prvi institut za makromolekularne znanosti u tvornici OKI 1963. Autor je više od 200 znanstvenih radova objavljenih u uglednim svjetskim časopisima. Bio je glavni urednik časopisa Polimeri (1987–90). Od 1981. bio je izvanredni član HAZU-a, od 1991. redoviti član, a 1997–2003. bio je i prvi tajnik Razreda za tehničke znanosti. Bio je počasni član HATZ-a od 1998. Među ostalima, dobitnik je Nagrade »Ruđer Bošković« i Nagrade za životno djelo (1988).


Ostali podatci
Što pročitati?

N. Trinajstić: Dragutin Fleš (1921–2005). Croatica Chemica Acta, 78(2005) 4, str. A29–A30.

Dragutin Fleš 1921. – 2005. Spomenica preminulim akademicima, sv. 138., Zagreb, 2008.

Mrežne poveznice

Osobna stranica Dragutina Fleša. HAZU

Iz arhive LZMK-a

M. Kaštelan-Macan: FLEŠ, DRAGUTIN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 4, 1998., str. 297–298.

Fleš, Dragutin

Kemijski inženjer, stručnjak za organsku kemiju, pionir polimernih znanosti u nas.

Opći podatci
Ime
Dragutin
Prezime
Fleš
Mjesto i datum rođenja
Vukovar, 01. 08. 1921.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 11. 06. 2005.
Povezane osobe
Povezana poduzeća
Nagrada
državne nagrade za znanost
Povezani časopisi

Kategorije i područja