Objavljeno: .
Ažurirano: 30. rujna 2021.

Glasnović, Antun (Zagreb, 6. XII. 1948), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za procesno inženjerstvo.

Diplomirao je 1972. na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije), gdje je doktorirao 1980. disertacijom Studij promjene stanja disperznog sustava cementa u prisustvu kemijski aktivnih supstancija (mentor → M. Hraste). Na Fakultetu je radio od 1972., od 2003. kao redoviti profesor; umirovljen je 2014. Predavao je kolegije Fenomeni transporta, Prijenos tvari i energije, Mehanika fluida, Reologija. Bio je predstojnik Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo (1995–97., 2009–13), prodekan (2002–05) i dekan Fakulteta (2005–09). Bavi se Mehaničkim i toplinskim procesnim inženjerstvom, tj. karakterizacijom disperznih sustava, prijenosnim pojavama, dinamikom njutnovskih i nenjutnovskih fluida, usitnjavanjem, filtracijom, miješanjem, sušenjem, kristalizacijom, adsorpcijom. Autor je srednjoškolskoga udžbenika Tehnološke operacije (sa S. Rozgajem, 2000) te pripadajućega Priručnika za nastavnike (sa S. Rozgajem, 2003). Bio je predsjednik (2001–05) i dopredsjednik (2005–07) Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa. Član je HATZ-a od 2012. i tajnik Odjela kemijskog inženjerstva (2013–17). Dobitnik je Nagrade »Fran Bošnjaković« Sveučilišta u Zagrebu (2007).


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Monografija. 1919. – 2009. Zagreb, 2009., str. 258.

Glasnović, Antun

Kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za procesno inženjerstvo.

Opći podatci
Ime
Antun
Prezime
Glasnović
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 06. 12. 1948.
Povezane osobe
Nagrada
Nagrada »Fran Bošnjaković«

Kategorije i područja
Kategorija