Objavljeno: .
Ažurirano: 7. listopada 2021.

Hraste, Marin (Sisak, 24. IX. 1938), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za inženjerstvo disperznih sustava.

Diplomirao je 1962. na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1972. disertacijom Studij raspodjele veličina čestica s posebnim osvrtom na mehaničke osobine cementnog kamena (mentor A. Bezjak). Na Fakultetu je u Zavodu za kemijsko inženjerstvo (danas Zavod za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo) radio od 1963., od 1982. kao redoviti profesor; umirovljen je 2008. Predavao je kolegije Operacije kemijske industrije, Prijenos tvari i energije, Sustavi jediničnih operacija, Mehaničko procesno inženjerstvo. Bio je višegodišnji predstojnik Zavoda, prodekan (1977–79) i dekan Fakulteta (1993–97). Stručno se usavršavao u poduzećima Boots Pure Drug u Nottinghamu (1960) i Kali-Chemie u Hannoveru (1964) te bio gostujući znanstvenik u Nacionalnom istraživačkom središtu NRC u Ottawi (1979) i višekratno na Tehničkome sveučilištu u Dresdenu.

Područje njegova rada jest inženjerstvo disperznih sustava, poglavito pretvorbe uzrokovane mehaničkim djelovanjem. Osobito se bavi istraživanjima grubodisperznih sustava u procesima nastajanja, kontaktiranja i mehaničke separacije, analizom značenja granulometrijskoga sastava za definiranje radnih uvjeta uređaja za usitnjavanje, aglomeriranje, suspendiranje i filtriranje te analizom odnosa između disperznih svojstava i reoloških značajki suspenzija i pasta. Autor je udžbenika Mehaničke operacije. Inženjerstvo disperznih sustava (1990) i Mehaničko procesno inženjerstvo (2003). Član suradnik HAZU-a postao je 1998., a redoviti član 2006; predsjednik je Znanstvenoga vijeća za tehnološki razvoj od 2019. Redoviti je član HATZ-a od osnutka 1993., te prvi tajnik Odjela za kemijsko inženjerstvo. Dobitnik je odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića (1997) te nagrade »Fran Bošnjaković« Sveučilišta u Zagrebu (2002). Od 2009. je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Monografija. 1919. – 2009. Zagreb, 2009., str. 273.

Mrežne poveznice

Osobna stranica Marina Hrastea. HAZU

Iz arhive LZMK-a

M. Kaštelan-Macan: HRASTE, MARIN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 5, 2002., str. 699.

Hraste, Marin

Kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za inženjerstvo disperznih sustava.

Opći podatci
Ime
Marin
Prezime
Hraste
Mjesto i datum rođenja
Sisak, 24. 09. 1938.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija