Objavljeno: .
Ažurirano: 28. listopada 2020.

Brihta, Ivan (Brichta) (Osijek, 14. IV. 1903 – Zagreb, 28. XI. 1960), kemijski tehnolog, stručnjak za polimere.

Diplomirao je kemiju na Češkoj visokoj tehničkoj školi (České vysoké učení technické) u Pragu 1925., a doktorirao je disertacijom Određivanje toplina esterifikacije i dehidriranja kao entropije estera na bazi termodinamike na Tehnološkome fakultetu (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) u Zagrebu 1958. Isprva je radio kod privatnog industrijalca u Zagrebu, a 1933–41. u Tvornici grafičkih boja Chromos u Samoboru i u Tvornici boja i pokosti Moster. Nakon progona zbog židovskoga podrijetla, od 1943. djeluje pri Štabu NOVJ u Bariju te u ZAVNOH-u u Šibeniku, a nakon rata u Ministarstvu industrije i rudarstva NR Hrvatske. Od 1946. voditelj je Laboratorija za organsku sintezu Instituta za industrijska istraživanja pri istom ministarstvu (do 1954), te honorarni nastavnik Tehničkoga fakulteta (od 1956. Tehnološki fakultet) u Zagrebu. Među prvima se u nas bavio istraživanjima u području organske sinteze, termodinamike i tehničke katalize, prvi je sintetizirao umjetnu smolu (oko 1940), te je jedan od utemeljitelja domaće industrije umjetnih smola i polimernih materijala. Autor je knjiga Nauka, život i tehnika (s R. Podhorskym, 1933), Mogućnosti kemijskog iskorišćenja metana s osvrtom na noviji razvoj kemijske termodinamike (1940), Elektricitet i kemija (1946), Kataliza u kemijskoj industriji (1952). Bio je predsjednik Sekcije kemičara Društva inženjera i tehničara Hrvatske (→ Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa) 1947–49.


Ostali podatci
Što pročitati?

R. Podhorsky: Prof. dr ing. Ivan Brihta (1903–1960). Croatica chemica acta, 32(1960) 4, str. 237–239.

M. Kaštelan-Macan: Vizionari kemijsko-inženjerskoga studija. Zagreb, 2004., str. 228–238.

Iz arhive LZMK-a

S. Paušek Baždar: BRIHTA, IVAN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 2, 1989., str. 320.

Brihta, Ivan

Kemijski tehnolog, stručnjak za polimere.

Opći podatci
Ime
Ivan
Prezime
Brihta (Brichta)
Mjesto i datum rođenja
Osijek, 14. 04. 1903.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 28. 11. 1960.
Povezane osobe
Povezana poduzeća

Kategorije i područja