Objavljeno:
Ažurirano: 15. srpnja 2020

Chemical and Biochemical Engineering Quarterly (CABEQ), međunarodni znanstveni časopis → Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKIT). Izlazi od 1987. kao dio europske inicijative Alpe-Adria za unapređenje regionalne suradnje, odn. kao službeno glasilo HDKIT-a, → Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Slovenskog kemijskog društva i Austrijske udruge za bioprocesnu tehniku. Izlazi četiri puta na godinu u tiskanom i elektroničkom obliku, a objavljuje radove domaćih i inozemnih autora iz područja kemijskog inženjerstva i biokemijskog inženjerstva na engleskom jeziku. Od 2006. dostupan je na portalu znanstvenih i stručnih časopisa RH. Indeksiran je u važnijim međunarodnim bazama podataka, ima međunarodno uredništvo, a izlazi uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja RH.

Glavni urednici časopisa Chemical and Biochemical Engineering Quarterly
Egon Bauman

1987–99.

Želimir Kurtanjek

2000–18.

Marko Rogošić

Bruno Zelić

od 2019.

 

 


Ostali podatci
Što pročitati?

E. Bauman i Ž. Kurtanjek: 15 Years of CABEQ: Initiative, Present and Future. Kemija u industriji, 51(2002) 3, str. 127-130.

Mrežne poveznice

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, Chemical and Biochemical Engineering Quarterly

Chemical and Biochemical Engineering Quarterly. Hrčak, portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa

Chemical and Biochemical Engineering Quarterly
Naslovnica prvoga broja, 1987.

Znanstveni časopis Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa.

Opći podatci
Mjesto izdavanja
Zagreb
Početak izlaženja
1987.
Povezane osobe

Kategorije i područja