Objavljeno: .
Ažurirano: 18. srpnja 2022.

Zelić, Bruno (Osijek, 15. VII. 1973), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za bioprocese.

Diplomirao je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije 1996., gdje je doktorirao 2003. disertacijom Studij procesa biotransformacije glukoze u pirogrožđanu kiselinu u cijelim stanicama Escherichia coli (mentorica → Đ. Vasić-Rački). Na istom fakultetu radi od 1996., kao redoviti profesor od 2012. Na preddiplomskim i poslijediplomskim studijima predaje kolegije Bilanca tvari i energije, te Analiza i modeliranje ekoprocesa. Predstojnik je Zavoda za reakcijsko inženjerstvo i katalizu (2005–07., 2017–19), prodekan Fakulteta (2009–13) i dekan (2013–17). Voditelj je poslijediplomskoga specijalističkog studija Ekoinženjerstvo Sveučilišta u Zagrebu (2011–14., od 2017), te utemeljitelj poduzeća Comprehensive Water Technology u suvlasništvu Fakulteta i Sveučilišta. Znanstveno i stručno bavi se primjenom inženjerske metodologije u razvoju bioprocesa, provedbom biotransformacija i bioseparacijskih procesa u mikrostrukturiranim uređajima te razvojem matematičkih modela procesa. Suautor je udžbenika Environmental Engineering – Basic Principles (s V. Tomašić, 2008), više ekspertiza u suradnji s gospodarstvom, te dvaju patenata; glavni je urednik časopisa Chemical and Biochemical Engineering Quaterly (od 2018). Član je HATZ-a od 2012; voditelj HATZ-ova Centra za zaštitu okoliša i razvoj održivih tehnologija (od 2016) i Savjeta centara (od 2017). Dobitnik je HATZ-ove Nagrade »Vera Johanides« (2007), Godišnje državne nagrade za znanost za 2017. i drugih priznanja.


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Monografija. 1919. – 2009. Zagreb, 2009., str. 370.

Zelić, Bruno

Kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za bioprocese.

Opći podatci
Ime
Bruno
Prezime
Zelić
Mjesto i datum rođenja
Osijek, 15. 07. 1973.
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija