Objavljeno: .
Ažurirano: 18. siječnja 2022.

Vasić-Rački, Đurđa (Zagreb, 7. VII. 1946), kemijsko-tehnološka inženjerka, stručnjakinja za biokemijsko inženjerstvo.

Diplomirala je 1971. na Tehnološkome fakultetu (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) u Zagrebu, gdje je 1981. doktorirala disertacijom Oksidacija etanola u biokatalitičkom sustavu. Znanstveno se usavršavala 1985–86. u Institutu za biotehnologiju 2 Istraživačkog centra u Jülichu (Njemačka). Od 1972. radila je u Zavodu za reakcijsko inženjerstvo i katalizu Fakulteta, od 1992. kao redovita profesorica; umirovljena je 2016. Predavala je kolegije Bilanca tvari i energije, Uvod u ekoinženjerstvo, Reaktori i bioreaktori, Biokemijsko inženjerstvo, Ekoinženjerski laboratorij, Industrijske biotransformacije, Ekoinženjerski projekt, Kemijsko i biokemijsko inženjerstvo, Bioreakcijska tehnika, Biokemijsko inženjerstvo, Biokatalizatori i biotransformacije i dr. Bila je jedna od utemeljitelja i voditeljica sveučilišnoga interdisciplinarnoga specijalističkoga i doktorskoga studija Ekoinženjerstvo (2004).

Znanstveno se bavi biokemijskim inženjerstvom, napose enzimskim reakcijskim inženjerstvom i primijenjenom biokatalizom. Autorica je mnogobrojnih znanstvenih radova i voditeljica više domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata. Bila je predsjednica Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa (1995–99). Članica je HATZ-a (od 1993) i voditeljica Centra za zaštitu okoliša i razvoj održivih tehnologija (2009–16). Dobitnica je državne Godišnje nagrade za znanost (za 2005). Professor emerita Sveučilišta u Zagrebu je od 2017.


Ostali podatci
Što pročitati?

V. Tomašić: Dr. sc. Đurđa Vasić Rački, redovita profesorica u trajnom zvanju u mirovini. Kemija u industriji, 66(2017) 11–12, str. 700–701.

Vasić-Rački, Đurđa

Kemijsko-tehnološka inženjerka, stručnjakinja za biokemijsko inženjerstvo.

Opći podatci
Ime
Đurđa
Prezime
Vasić-Rački
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 07. 07. 1946.
Povezane osobe
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija