Objavljeno: .
Ažurirano: 19. svibnja 2022.

Bauman, Egon (Virovitica, 7. X. 1924 – Zagreb, 17. XI. 2016), kemijski inženjer, stručnjak za kemijsko i prehrambeno inženjerstvo.

U Zagrebu je na Kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehničkoga fakulteta (od 1957. Tehnološki fakultet) diplomirao 1950. te doktorirao 1976. disertacijom Komparativna ispitivanja hidrodinamskih karakteristika nekih novijih izvedbi destilacionih tavana. U Zavodu za anorgansku kemijsku tehnologiju Fakulteta zaposlio se već 1948. Od 1960. bio je asistent na kolegijima Kemijsko inženjerstvo i Tehnološke operacije na odjelima u Sisku Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu. Ondje je od 1965. radio u Zavodu za naftnu i petrokemijsku tehnologiju. Predavao je i kolegije Osnovi kemijskog inženjerstva, Poluindustrijska postrojenja i Projektiranje industrijskih postrojenja. Godine 1976. vratio se u Zagreb, na odjel Tehnološkog fakulteta koji je kasnije prerastao u → Prehrambeno-biotehnološki fakultet (PBF). U zvanje redovitog profesora izabran je 1978. Predavao je kolegije Kemijsko i prehrambeno inženjerstvo, Fenomeni prijenosa te Modeliranje i simuliranje procesa. Bio je dekan Tehnološkog fakulteta 1974–77., potkraj 1980-ih direktor Instituta za kemijsko-procesno inženjerstvo Tehnološkoga fakulteta. Na PBF-u je bio predstojnik Laboratorija za tehnološke operacije 1979–89., te dekan 1988–90. Umirovljen je 1991. Uz to, bio je i direktor Instituta za metalurgiju Željezare u Sisku (1962–64), a kao stručnjak UNESCO-a za kemijsko inženjerstvo radio je 1968–70. na Regional Engineering Collegeu u Warangalu u Indiji.

Najprije se bavio istraživanjima otpornosti plastičnih masa na utjecaj kemikalija, analizom kemijsko-tehnoloških sustava, dobivanjem i oplemenjivanjem anorganskih sirovina, a zatim povezivanjem kemijskog i prehrambenog inženjerstva. Bio je suosnivač te 1986–98. urednik časopisa Chemical and Biochemical Engineering Quarterly. U Saboru SR Hrvatske bio je delegat 1982–86.


Ostali podatci
Što pročitati?

B. Tripalo: U spomen. Prof. dr. sc. Egon Bauman. Kemija u industriji 66(2017) 1–2, str. 106.

Ž. Olujić: Sjećanje na prof. Egona Baumana. Kemija u industriji 66(2017) 1–2, str. 107.

In memoriam. Prof. Egon Bauman 1923–2016. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, 31(2017) 1.

Iz arhive LZMK-a

BAUMAN, EGON. Hrvatski biografski leksikon, sv. 1, 1983., str. 547–548.

Bauman, Egon

Kemijski inženjer, stručnjak za kemijsko i prehrambeno inženjerstvo.

Opći podatci
Ime
Egon
Prezime
Bauman
Mjesto i datum rođenja
Virovitica, 07. 10. 1924.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 17. 11. 2016.

Kategorije i područja