Objavljeno:
Ažurirano: 28. listopada 2020

Bauman, Egon (Virovitica, 7. X. 1924 – Zagreb, 17. XI. 2016), kemijski inženjer, stručnjak za kemijsko i prehrambeno inženjerstvo.

U Zagrebu je na Kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehničkoga fakulteta (od 1957. Tehnološki fakultet) diplomirao 1950. te doktorirao 1976. disertacijom Komparativna ispitivanja hidrodinamskih karakteristika nekih novijih izvedbi destilacionih tavana. Na Zavodu za anorgansku kemijsku tehnologiju Fakulteta zaposlio se već 1948. Od 1960. bio je asistent na kolegijima Kemijsko inženjerstvo i Tehnološke operacije na Odjelima u Sisku Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu. Ondje je od 1965. radio na Zavodu za naftnu i petrokemijsku tehnologiju. Predavao je i kolegije Osnovi kemijskog inženjerstva, Poluindustrijska postrojenja i Projektiranje industrijskih postrojenja. Godine 1976. vratio se u Zagreb, na odjel Tehnološkog fakulteta koji je kasnije prerastao u → Prehrambeno-biotehnološki fakultet (PBF). U zvanje redovitog profesora izabran je 1978. Predavao je kolegije Kemijsko i prehrambeno inženjerstvo, Fenomeni prijenosa te Modeliranje i simuliranje procesa. Bio je dekan Tehnološkog fakulteta 1974–77., potkraj 1980-ih direktor Instituta za kemijsko-procesno inženjerstvo Tehnološkoga fakulteta. Na PBF-u je bio predstojnik Laboratorija za tehnološke operacije 1979–89., te dekan 1988–90. Umirovljen je 1991. Uz to, bio je i direktor Instituta za metalurgiju Željezare u Sisku (1962–64), a kao stručnjak UNESCO-a za kemijsko inženjerstvo radio je 1968–70. na Regional Engineering Collegeu u Warangalu u Indiji.

Najprije se bavio istraživanjima otpornosti plastičnih masa na utjecaj kemikalija, analizom kemijsko-tehnoloških sustava, dobivanjem i oplemenjivanjem anorganskih sirovina, a zatim povezivanjem kemijskog i prehrambenog inženjerstva. Radio je u području ekstrakcije kapljevito-kapljevito te u području destilacije, bavio se problemima prijenosa topline pri smrzavanju te prijenosom tvari i topline pri sušenju prehrambenih proizvoda. Bio je suosnivač te 1986–98. urednik časopisa Chemical and Biochemical Engineering Quarterly. U Saboru SR Hrvatske bio je zastupnik 1982–86.


Ostali podatci
Što pročitati?

B. Tripalo: U spomen: Prof. dr. sc. Egon Bauman. Kemija u industriji 66(2017) 1–2, str. 106.

Ž. Olujić: Sjećanje na prof. Egona Baumana. Kemija u industriji 66(2017) 1–2, str. 107.

Ž. Olujić et al.: In memoriam: Prof. Egon Bauman 1923–2016. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, 31(2017) 1.

Iz arhive LZMK-a

BAUMAN, EGON. Hrvatski biografski leksikon, sv. 1, 1983., str. 547–548.

Bauman, Egon

Kemijski inženjer, stručnjak za povezivanje kemijskog i prehrambenog inženjerstva.

Opći podatci
Ime
Egon
Prezime
Bauman
Mjesto i datum rođenja
Virovitica, 07. 10. 1924.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 17. 11. 2016.
Povezane ustanove
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije,
Metalurški fakultet,
Prehrambeno-biotehnološki fakultet,
Tehnički fakultet u Zagrebu

Kategorije i područja