Uže područje: osnove biotehnologije


Alačević, Marija (Makarska, 19. IV. 1929 – Zagreb, 25. II. 2015), mikrobiološka inženjerka, stručnjakinja za mikrobiološku genetiku u prehrambenoj i kemijskoj industriji.

U Zagrebu je na…

Ban, Siniša (Ćukovec kraj Ludbrega, 12. IX. 1914 – Zagreb, 5. VI. 2007), kemijski inženjer i biotehnolog, zaslužan za razvoj studija prehrambene tehnologije i biotehnologije.

U Zagrebu je diplomirao na…

Bauman, Egon (Virovitica, 7. X. 1924 – Zagreb, 17. XI. 2016), kemijski inženjer, stručnjak za kemijsko i prehrambeno inženjerstvo.

U Zagrebu je na Kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehničkoga…

bioreaktor (fermentor), reakcijska posuda u kojoj su osigurani kontrolirani uvjeti za biokemijsku pretvorbu (biokonverziju) supstrata (sirovine, podloge) u željen proizvod djelovanjem živih stanica ili staničnih dijelova (biokatalizatora). Kao ključan dio…

Biotehnička zaklada, zaklada → Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu. Osnovana je 1996. s ciljem promicanja biotehnologije, prehrambene tehnologije, nutricionizma i zaštite okoliša, kao prva zaklada među visokoškolskim institucijama u Hrvatskoj.…

Demerec, Milislav (Kostajnica, 11. I. 1895 – Laurel Hollow, SAD, 12. IV. 1966), genetičar, stručnjak za bakterijsku genetiku.

Završio je 1916. Više gospodarsko učilište u Križevcima,…

Duraković, Senadin (Stolac, BiH, 23. II. 1937 – Zagreb, 22. III. 2017), biotehnološki inženjer, stručnjak za mikrobiologiju i mikotoksikologiju u prehrambenoj industriji.

Na Biotehnološkom odjelu Tehnološkoga…

Franekić-Čolić, Jasna (Čelopek kraj Tetova, Makedonija, 16. II. 1945), biologinja, stručnjakinja za genotoksikologiju.

Na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu (PMF) u Zagrebu diplomirala je 1969. i doktorirala 1987. disertacijom Utjecaj klorokina i tozil-arginin…

Glancer-Šoljan, Margareta (Teslić, BiH, 30. VIII. 1944 – Zagreb, 31. XII. 2008), kemijska inženjerka, stručnjakinja za mikrobnu ekologiju i obradbu otpadnih voda.

Na Tehnološkome fakultetu u…

Hrvatsko društvo za biotehnologiju (HDB), znanstveno-stručna udruga koja okuplja biotehnologe i stručnjake srodnih struka, osnovana 1990. u Zagrebu. Djeluje s ciljem unapređivanja svih grana biotehnologije i sustava izobrazbe stručnjaka, javnoga…

Ježek, Damir (Požega, 10. VIII. 1966), prehrambeno-tehnološki inženjer, stručnjak za obradbu i kontrolu sirovina u prehrambenoj industriji.

Na Prehrambeno-biotehnološkome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1990. te doktorirao 1999.…

Johanides, Vera (Tompojevci kraj Vukovara, 8. X. 1917 – Zagreb, 16. VIII. 2000), biokemijska inženjerka, stručnjakinja za industrijsku mikrobiologiju te začetnica biotehnologije i ekološkoga inženjerstva u…

Jonjić, Stipan (Stjepan) (Zvirnjača, BiH, 14. VII. 1953), liječnik, stručnjak za virusnu biologiju i imunologiju.

Na Medicinskom fakultetu u Rijeci diplomirao je 1976. te doktorirao 1985. disertacijom T…

Kos, Blaženka (Zagreb, 23. X. 1968), prehrambeno-biotehnološka inženjerka, stručnjakinja za probiotičku aktivnost bakterija mliječne kiseline.

Na Prehrambeno-biotehnološkome fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1992. i doktorirala 2001. disertacijom Probiotički…

Kostial-Šimonović, Krista (Osijek, 19. XII. 1923 – Zagreb, 29. IV. 2018), liječnica, stručnjakinja za toksikologiju.

Na Medicinskome fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1949. i doktorirala 1955.…