Objavljeno: .
Ažurirano: 5. studenoga 2021.

Jonjić, Stipan (Stjepan) (Zvirnjača, BiH, 14. VII. 1953), liječnik, stručnjak za virusnu biologiju i imunologiju.

Na Medicinskom fakultetu u Rijeci diplomirao je 1976. te doktorirao 1985. disertacijom T limfocitne subpopulacije u svinje karakterizirane monoklonskim protutijelima: komparativna analiza s homolognim subpopulacijama u čovjeka, miša i štakora. Na Fakultetu radi od 1979., od 1992. kao redoviti profesor. Bio je pročelnik Zavoda za histologiju i embriologiju od 1996., osnivač je i pročelnik Centra za proteomiku (od 2006) te je bio dekan Fakulteta 1999–2003. U Saveznom istraživačkom centru za virusne bolesti u Tübingenu u Njemačkoj usavršavao se 1982–83. i 1986. Bio je 1997–2007. profesor i pročelnik Zavoda za biologiju i medicinsku genetiku Medicinskog fakulteta u Mostaru.

Područja njegova znanstvenog i stručnog interesa su virusna biologija i imunologija te proteomika, znanost koja, povezujući biologiju, kemiju i računarstvo, proučava proteine kao nositelje svih bioloških funkcija i mete za lijekove. Autor je više od 170 znanstvenih radova te je prvi znanstvenik u Hrvatskoj koji je za svoja istraživanja tzv. pametnih rekombinantnih cjepiva dobio sredstva Europskog istraživačkog vijeća (Projekt GLIOVACC, 2012). Projekt se temelji na razvoju cjepiva za glioblastom, zloćudan i veoma agresivan oblik tumora na mozgu. Dobitnik je Nagrade »Ruđer Bošković« 1992., Nagrade HAZU-a 2002., Nagrade Akademije medicinskih znanosti Hrvatske 2009. i Nagrade za životno djelo 2012. Od 2006. član je upravnoga vijeća Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada. Bio je predsjednik Hrvatskog imunološkog društva 2002–06. Od 2012. član je Njemačke nacionalne akademije za znanost Leopoldine.

Jonjić, Stipan

Liječnik, stručnjak za virusnu biologiju i imunologiju.

Opći podatci
Ime
Stipan (Stjepan)
Prezime
Jonjić
Mjesto i datum rođenja
Zvirnjača u općini Kupres (BiH), 14. 07. 1953.
Nagrada
državne nagrade za znanost,
Nagrada HAZU

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Uže područje