Objavljeno: .
Ažurirano: 5. studenoga 2021.

Alačević, Marija (Makarska, 19. IV. 1929 – Zagreb, 25. II. 2015), mikrobiološka inženjerka, stručnjakinja za mikrobiološku genetiku u prehrambenoj i kemijskoj industriji.

U Zagrebu je na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu 1954. diplomirala biologiju, a na Tehnološkome fakultetu 1965. doktorirala disertacijom Interspecijske rekombinacije vrsta roda Streptomyces (mentorica → V. Johanides). Radila je 1956–79. na Kemijsko-tehnološkome te 1956–94. na Prehrambeno-tehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta (→ Prehrambeno-biotehnološki fakultet), od 1978. kao redovita profesorica. Predavala je kolegije iz genetike mikroorganizama, za što se usavršavala u Rimu 1961. i 1964. Bila je predstojnica Zavoda za biokemijsko inženjerstvo 1990–95. te voditeljica Laboratorija za biologiju i genetiku mikroorganizama 1979–94. Umirovljena je 1994.

Bavila se genetikom industrijskih organizama, rekombinacijama streptomiceta, biosintezom histidina u vrsti Streptomyces rimosus, rekombinacijama među sojevima te vrste te redoslijedom genetičkih markera na njihovu kromosomu i njihovim genetičkim mapiranjem. Radeći na organizmima koji proizvode antibiotike, bila je dugogodišnja suradnica farmaceutskoga poduzeća → Plive. Autorica je mnogobrojnih radova te je objavljivala u časopisima Nature (1963), Mikrobiologija (1965), Journal of Genetical Microbiology (1973), Mutation Research (1991) i dr. Suosnivačica je Hrvatskoga genetičkog društva (1978). Dobitnica je Nagrade »Ruđer Bošković« 1981. Od 1997. je professor emerita Sveučilišta u Zagrebu. S → Miroslavom Radmanom (sv. 4) 2003. osnovala je Mediteranski institut za istraživanje života u Splitu.


Ostali podatci
Što pročitati?

J. Franekić, Z. Matijašević, J. Pigac: In Memoriam. Marija Alačević, professor emeritus (April 19, 1929 – February 25, 2015). Food Technology amd Biotechnology, 53(2015) 2, str. 249–250.

Iz arhive LZMK-a

J. Balabanić: ALAČEVIĆ, MARIJA. Hrvatski biografski leksikon, sv. 1, 1983., str. 46.

Alačević, Marija

Mikrobiološka inženjerka, stručnjakinja za mikrobiološku genetiku u prehrambenoj i kemijskoj industriji.

Opći podatci
Ime
Marija
Prezime
Alačević
Mjesto i datum rođenja
Makarska, 19. 04. 1929.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 25. 02. 2015.
Povezana poduzeća
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Uže područje