Objavljeno: .
Ažurirano: 3. lipnja 2022.

Johanides, Vera (Tompojevci kraj Vukovara, 8. X. 1917 – Zagreb, 16. VIII. 2000), biokemijska inženjerka, stručnjakinja za industrijsku mikrobiologiju te začetnica biotehnologije i ekološkoga inženjerstva u Hrvatskoj.

U Ljubljani je 1940. na Filozofskome fakultetu diplomirala kemiju, fiziku i matematiku te na Tehničkome fakultetu 1941. kemiju. Ondje je 1955. pri Slovenskoj akademiji znanosti i umjetnosti doktorirala disertacijom Antibiotici iz Aspergillus spp. U Zagrebu je od 1941. radila u carinarničkome kemijskom laboratoriju, a od 1945. bila je voditeljica kemijskog i mikrobiološkoga laboratorija Zagrebačke pivovare, unaprijedivši proizvodnju. Od 1950. radila je na Kemijsko-tehnološkom odsjeku → Tehničkoga fakulteta u Zagrebu (sv. 4), od 1964. kao redovita profesorica. Sudjelovala je 1956. u organizaciji prvoga studija biotehnologije (→ Prehrambeno-biotehnološki fakultet; PBF) te u organizaciji poslijediplomskih studija kemijske mikrobiologije, fermentacijske tehnologije, te biokemijskog inženjerstva i ekološkog inženjerstva, kojih je bila voditeljica 1965–83., odn. 1974–82., u doba kada su slične studije nudile tek rijetke europske zemlje. Bila je predstojnica Zavoda za tehničku botaniku i tehničku mikrobiologiju (danas Zavod za biokemijsko inženjerstvo PBF-a) 1958–61., predstojnica Katedre za biotehnologiju do 1980. te prorektorica Sveučilišta u Zagrebu 1984–86. Umirovljena je 1988.

Područja su njezina znanstvenoga i stručnoga interesa mikrobna sinteza biomase, antibiotika, enzima, mikrobna razgradnja ksenobiotika, mikrobiologija okoliša i kontinuirani fermentacijski procesi. Autorica je udžbenika Industrijska mikrobiologija (s A. Korčulanin, V. Marićem i S. Divjakom, 1976) te suautorica 14 patenata. Kao predsjednica Udruženja jugoslavenskih društava mikrobiologije i Hrvatskog društva za mikrobiologiju, supotpisnica je Dokumenta o osnivanju Europske federacije za biotehnologiju (1978). Od 1993. počasna je članica HATZ-a, a od 2003. HATZ mladim znanstvenicima dodjeljuje nagradu koja nosi njezino ime. Od 1997. je professor emerita Sveučilišta u Zagrebu. Bila je suradnica Tehničke enciklopedije LZ-a. Kao zaslužnoj za školovanje niza inženjera, magistara i doktora znanosti, 1994. dodijeljena joj je Nagrada »Fran Bošnjaković« Sveučilišta u Zagrebu.

Poprsje prof. emer. Vere Johanides u parku Doma HATZ-a u Zagrebu

Ostali podatci
Što pročitati?

Spomenica 30. obljetnice Prehrambeno-biotehnološkog studija. Zagreb, 1986., str. 50–52, 153, 163–164, 197–201.

N. Trinajstić: 100 hrvatskih kemičara. Zagreb, 2002., str. 78–79.

Z. Kniewald: In memoriam, Professor emeritus Vera Johanides. Tehničke znanosti, 8(2001) 1, str. 7.

Iz arhive LZMK-a

JOHANIDES, VERA. Hrvatski biografski leksikon, sv. 6, 2005., str. 502–503.

Johanides, Vera

Biokemijska inženjerka, stručnjakinja za industrijsku mikrobiologiju te začetnica biotehnologije i ekološkoga inženjerstva u Hrvatskoj.

Opći podatci
Ime
Vera
Prezime
Johanides
Mjesto i datum rođenja
Tompojevci kraj Vukovara, 08. 10. 1917.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 16. 08. 2000.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Uže područje