Uže područje: osnove biotehnologije


Kurtanjek, Želimir (Zagreb, 15. VIII. 1946), fizičar, stručnjak za matematičko modeliranje kemijskih i biokemijskih procesa.

Na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu 1971. diplomirao je fiziku, a na sveučilištu u…

Laćan, Marijan (Sisak, 8. XI. 1919 – Zagreb, 20. XI. 1981), kemijski inženjer, stručnjak za kemiju metaloorganskih, heterocikličkih i poliokso-spojeva.

Na Kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehničkoga fakulteta u…

Mildner, Pavao (Zagreb, 6. VI. 1918 – Zagreb, 20. II. 2012), kemijski i farmaceutski inženjer, stručnjak za djelovanje i strukturu enzima te začetnik moderne biokemije u…

Mrša, Vladimir (Zagreb, 1. VI. 1957), biokemijski inženjer, stručnjak za glikoproteine i kvasce.

Na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu diplomirao je biokemijsko inženjerstvo 1980. te doktorirao 1984. disertacijom Usporedba…

Šantek, Božidar (Ludbreg, 27. V. 1966), prehrambeno-tehnološki inženjer, stručnjak za bioprocesno inženjerstvo i industrijsku biotehnologiju.

Na Prehrambeno-biotehnološkome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1990. te doktorirao 1996. disertacijom Matematički…

Šarić, Marko (Knin, 22. VI. 1924 – Zagreb, 22. VII. 2019), liječnik, stručnjak za medicinu rada i epidemiologiju.

Na Medicinskome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1951.…

Šušković, Jagoda (Klobuk kraj Ljubuškog, BiH, 7. XI. 1955), biotehnološka inženjerka, stručnjakinja za mikrobnu biotehnologiju.

Na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1980. i doktorirala 1996. disertacijom Rast…

Tripalo, Branko (Split, 31. V. 1946), kemijski inženjer, stručnjak za mehaničke, toplinske i separacijske procese u prehrambenoj industriji.

Na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu (→ Fakultet…

Zgaga, Zoran (Zagreb, 13. IV. 1956 – Zagreb, 3. II. 2011), biotehnološki inženjer, stručnjak za molekularnu biotehnologiju i osnivač hrvatske genetike kvasaca.

Na biotehnološkome studiju Tehnološkoga…