Objavljeno: .
Ažurirano: 18. srpnja 2022.

Zgaga, Zoran (Zagreb, 13. IV. 1956 – Zagreb, 3. II. 2011), biotehnološki inženjer, stručnjak za molekularnu biotehnologiju i osnivač hrvatske genetike kvasaca.

Na biotehnološkome studiju Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu (→ Prehrambeno-biotehnološki fakultet) diplomirao je 1979. te doktorirao 1990. disertacijom Istraživanje popravka plazmidne DNA u kvasca Saccharomyces cerevisiae (mentor F. Fabre). Od 1979. radio je na Fakultetu, od 2003. kao redoviti profesor. Predavao je kolegije Molekularna genetika, Genetičko inženjerstvo, Izolacija, konstrukcija i održavanje proizvodnog soja te Genetika eukariota. Bio je prodekan Fakulteta 2003–07. U Centru za istraživanja Instituta Curie u Orsayu u Francuskoj usavršavao se 1985–88. Područja su njegova znanstvenog i stručnog interesa molekularna biotehnologija i genetičko inženjerstvo u biotehnologiji, posebice istraživanja u kvascima. Radio je na istraživanjima ispitivanja efikasnosti homologne rekombinacije koristeći integraciju plazmida (jednolančanog i dvolančanog) u kromosom → kvasca te se bavio proučavanjem palindroma u genomima i mehanizmima zamjene gena u kvascu. S Ivanom Krešimirom Svetecom i Berislavom Lisnićem otkrio je dva fenomena u domeni stabilnosti genoma. Jedan je od utemeljitelja Hrvatske udruge genetičkih inženjera (2001). Njemu u čast, od 2011. Udruga dodjeljuje nagradu za najbolji diplomski rad u kojem se primjenjuju metode genetičkog inženjerstva koja nosi njegovo ime. Od 2000. bio je suradnik HATZ-a.


Ostali podatci
Što pročitati?

M. Radman: U spomen na Zorana. Food Technology and Biotechnology, 49(2011) 1, str. 134–135.

P. T. Mitrikeski et al.: A pioneer of yeast genetics in Croatia. Zoran Zgaga’s contribution to make national research acknowledged worldwide. Periodicum biologorum, 114(2012) 1, str. 1–14.

50 godina studija prehrambene tehnologije, biotehnologije
i nutricionizma 1956. – 2006. Zagreb, 2006., str. 523.

Zgaga, Zoran

Biotehnološki inženjer, stručnjak za molekularnu biotehnologiju i osnivač hrvatske genetike kvasaca.

Opći podatci
Ime
Zoran
Prezime
Zgaga
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 13. 04. 1956.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 03. 02. 2011.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Uže područje