Objavljeno: .
Ažurirano: 10. prosinca 2021.

Šušković, Jagoda (Klobuk kraj Ljubuškog, BiH, 7. XI. 1955), biotehnološka inženjerka, stručnjakinja za mikrobnu biotehnologiju.

Na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1980. i doktorirala 1996. disertacijom Rast i probiotičko djelovanje odabranih bakterija mliječne kiseline. Na Fakultetu radi od 1980., od 2004. kao redovita profesorica. Predaje kolegije Tehnologija antibiotika, Fiziologija industrijskih mikroorganizama, Proizvodnja enizma i enzimsko inženjerstvo, Biotehnološka proizvodnja lijekova i specifičnih kemikalija te Probiotici i starter kulture. Od 2003. pročelnica je Laboratorija za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura, a 2011–15. bila je predstojnica Zavoda za biokemijsko inženjerstvo. Područja su njezina znanstvenoga i stručnoga interesa antibiotici, enzimi, probiotici, prebiotici i starter kulture, posebice njihovi mehanizmi djelovanja, kinetika fermentacije, sinbiotička svojstva i antimikrobna aktivnost. Održala je mnoga javna predavanja o funkcionalnoj prehrani i važnosti probiotika. Autorica je skripata Biotehnološka proizvodnja lijekova i specifičnih kemikalija (sa S. Matošić, 1999), Proizvodnja enzima i enzimsko inženjerstvo (sa S. Matošić, 1999) i Probiotici i prebiotici (s B. Kos, 2000). Članica je HATZ-a od 2007. Dobitnica je Nagrade »Rikard Podhorsky« 2006. te Godišnje nagrade za znanost 2009.


Ostali podatci
Što pročitati?

50 godina studija prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma: 1956–2006. Zagreb, 2006., str. 505.

Šušković, Jagoda

Biotehnološka inženjerka, stručnjakinja za mikrobnu biotehnologiju.

Opći podatci
Ime
Jagoda
Prezime
Šušković
Mjesto i datum rođenja
Klobuk u Ljubuškom (BiH), 07. 11. 1955.
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Uže područje