Objavljeno: .
Ažurirano: 8. veljače 2022.

Tripalo, Branko (Split, 31. V. 1946), kemijski inženjer, stručnjak za mehaničke, toplinske i separacijske procese u prehrambenoj industriji.

Na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) diplomirao je 1970. i doktorirao 1981. disertacijom Ispitivanje izmjenjivača topline s orebrenom površinom (mentor → D. Skansi). Na Biotehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta (→ Prehrambeno-biotehnološki fakultet; PBF) radio je od 1971., od 1991. kao redoviti profesor. Predavao je kolegije Tehnološke operacije, Osnove termodinamike i tehnoloških operacija, Fenomeni prijelaza, Energetika, Rashladna tehnika te Operacije i procesi u prehrambenoj industriji. Od 2002. bio je pročelnik Laboratorija za tehnološke operacije, 1983–84. predstojnik Zavoda za procesno inženjerstvo, 1985–86. direktor Prehrambeno biotehnološkog instituta (danas Centar za kontrolu namirnica PBF-a), te 1984–88. prodekan i 1999–2003. dekan Fakulteta. Na zahtjev UN-a izradio je nastavni plan i program te bio voditelj specijalističkoga studija Rashladna tehnika u ribarstvu za strane studente. Predavao je i na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. Umirovljen je 2014.

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa suvremene metode i procesi u područjima primijenjene
kemije, prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma. Bavi se izmjenom tvari i energije u proizvodnji hrane i biotehnologiji, razvojem i primjenom novih tehnologija i procesa te unapređenjem upravljanja i vođenja industrijske proizvodnje hrane i biokemikalija. Razradio je i postavio metodu ispitivanja sigurnosnih zaklopki za spremnike za kapljevita goriva prema standardu API 2000. Suautor je udžbenika Sušenje u prehrambenoj industriji (1991) i Ekstruzija u prehrambenoj industriji (1992) te monografije Tehnički fakultet 1919. – 1994. (1994). Bio je suradnik na Tehničkoj enciklopediji LZ-a. Predsjednik Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa bio je 2009–13. Član je HATZ-a od 2002. Od 2017. je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.


Ostali podatci
Što pročitati?

50 godina studija prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma: 1956–2006. Zagreb, 2006., str. 510.

D. Ćurić, M. Brnčić: Dr. sc. Branko Tripalo, redoviti profesor u trajnom zvanju u mirovini. Kemija u industriji, 66(2017) 11–12, str. 701–702.

Tripalo, Branko

Kemijski inženjer, stručnjak za mehaničke, toplinske i separacijske procese u prehrambenoj industriji.

Opći podatci
Ime
Branko
Prezime
Tripalo
Mjesto i datum rođenja
Split, 31. 05. 1946.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Uže područje