Objavljeno: .
Ažurirano: 4. prosinca 2021.

Skansi, Darko (Sumartin, 15. X. 1937 – Zagreb, 6. V. 2001), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za toplinske separacijske procese.

Diplomirao je 1961. na Tehnološkome fakultetu (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) u Zagrebu, gdje je doktorirao 1976. disertacijom Studij modela elektrokemijskog reaktora (mentor → B. Lovreček). Bio je zaposlen u Zavodu za mehaničko i toplinsko inženjerstvo Fakulteta od 1961., od 1987. kao redoviti profesor. Predavao je kolegije Operacije kemijske industrije, Osnove mehanizma prijenosa, Fenomeni transporta, Toplinske operacije, Toplinsko procesno inženjerstvo i dr. Bio je predstojnik Zavoda za mehaničko i toplinsko inženjerstvo (1982., 1990., 1993., 1995., 1999), te direktor Instituta za kemijsko procesno inženjerstvo Fakulteta (1977–80). Bavio se fenomenima prijenosa tvari i energije i toplinskim separacijskim procesima. Autor je priručnika za vježbe Prijenos tvari i energije (1988) i Tehnološke operacije – toplinske (1989).


Ostali podatci
Što pročitati?

Darko Skansi. Zagreb, 2008.

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Monografija. 1919. – 2009. Zagreb, 2009., str. 341.

Skansi, Darko

Kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za toplinske separacijske procese.

Opći podatci
Ime
Darko
Prezime
Skansi
Mjesto i datum rođenja
Sumartin na Braču, 15. 10. 1937.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 06. 05. 2001.

Kategorije i područja
Kategorija