Objavljeno: .
Ažurirano: 2. prosinca 2019.

Lovreček, Branko (Zagreb, 18. IX. 1920 – Zagreb, 18. IV. 1996), kemijski inženjer, stručnjak za elektrokemiju.

Diplomirao je na Kemijskom odjelu Tehničkoga fakulteta (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) u Zagrebu 1943., gdje je doktorirao 1952. disertacijom Elektrokemijska oksidacija nikotina uz prenosioc kisik (mentor → M. Karšulin). Honorarno je radio u Institutu za industrijska istraživanja (od 1945), a 1946. zaposlio se u Zavodu za fizikalnu kemiju Tehničkoga fakulteta; od 1963. bio je redoviti profesor, a umirovljen je 1982. Predavao je kolegije Tehička elektrokemija, Elektrometalurgija, Elektrokemija, Tehnološki elektrokemijski procesi, Elektrokemijski reakcijski mehanizmi i Korozija i zaštita materijala. Na fakultetu je utemeljio Zavod za elektrokemiju i elektrokemijsku tehnologiju i bio njegov dugogodišnji predstojnik (1960–79), te starješina Kemijsko-tehnološkog odsjeka (1960–61). Znanstveno se usavršavao na sveučilištu Imperial College u Londonu (1952–53) i na Pennsylvanijskom sveučilištu u Philadelphiji (1957–59, 1968–69). Bavio se korozijom, elektrokemijskim inženjerstvom, mehanizmima elektrodnih reakcija, adsorpcijskim pojavama, elektrokemijom poluvodiča, organskom elektrokemijom, bioelektrokemijom, oksidnim slojevima, fotoelektrokemijom i dr.


Ostali podatci
Što pročitati?

M. Kaštelan-Macan: Vizionari kemijsko-inženjerskoga studija. Zagreb, 2004., str. 204–217.

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Monografija. 1919.–2009. Zagreb, 2009., str. 299.

Lovreček, Branko

Kemijski inženjer, stručnjak za elektrokemiju.

Opći podatci
Ime
Branko
Prezime
Lovreček
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 18. 09. 1920.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 18. 04. 1996.
Povezane osobe
Duić, Ljerka,
Eškinja, Ivan,
Golubović, Adrijano,
Gomzi, Zoran,
Karšulin, Miroslav,
Kunst, Branko,
Lipanović, Stjepan,
Matusinović, Tomislav,
Metikoš-Huković, Mirjana,
Petric, Nedjeljka,
Skansi, Darko

Kategorije i područja
Kategorija