Objavljeno:
Ažurirano: 5. siječnja 2021

Marić, Vladimir (Dežanovac kraj Daruvara, 11. I. 1939 – Zagreb, 22. V. 2009), biotehnološki inženjer, stručnjak za primjenu biotehnologije u industrijskoj proizvodnji hrane i pića.

Na Biotehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu diplomirao je 1964. te doktorirao 1973. disertacijom Kinetika biosinteze proteina pri kultivaciji Candida lipolytica u podlozi s ugljikovodicima (mentor → V. Johanides). Bio je 1964–65. voditelj laboratorija u Daruvarskoj pivovari. Od 1966. radio je na Fakultetu (→ Prehrambeno-biotehnološki fakultet), od 1980. kao redoviti profesor. Predavao je kolegije Biokemijsko inženjerstvo, Industrijska mikrobiologija, Razvoj procesa i proizvoda u biotehnologiji i dr. Bio je predstojnik Zavoda za biokemijsko inženjerstvo 1980–84. i dekan Fakulteta 1984–88. Usavršavao se 1974. i 1978. u Mikrobiološkom institutu visoke tehničke škole u Zürichu (ETH Zürich) te na Sveučilištu u Birminghamu 1974–75.

Bavio se proizvodnjom bjelančevina s pomoću jednostaničnih organizama, primjenom biotehnologije u industrijskoj proizvodnji pića i hrane, prijenosom kisika u biokemijskim reaktorima, projektiranjem biotehnoloških procesa i pogona, te je bio specijalist pivarstva. Surađivao je s pivovarama u Zagrebu, Karlovcu, Daruvaru, Splitu, Skopju i dr. Suautor je patenta za integralni postupak sušenja i preradbe hmeljnih šišarica u pelete (2006). Zaslužan je i za razvoj proizvodnje kvaščeve i bakterijske biomase na metanolu i ugljikovodicima, što je u to doba bila vrhunska tehnologija na globalnoj razini. Objavio je udžbenike Industrijska mikrobiologija (1976., s V. Johanides i dr.), Biotehnologija i sirovine (2000), Biokemijsko inženjerstvo (2009., s B. Šantekom), knjigu Pivo – tekuća hrana (1995) te surađivao na izdanjima LZ-a (Hrvatska opća enciklopedija i Tehnički leksikon). Od 1995. do 2003. bio je član uprave Karlovačke pivovare i član Znanstvenoga savjetodavnog komiteta Europske federacije za biotehnologiju. Bio je redoviti član HATZ-a te pokretač i glavni urednik časopisa Svijet piva (1995–2005). Dobitnik je nagrade »Fran Bošnjaković« (2000) i državne Nagrade za životno djelo (2007).


Ostali podatci
Što pročitati?

B. Šantek, S. Novak: U spomen: Prof. dr. sc. Vladimir Marić. Kemija u industriji, 58(2009) 7–8, str. 364.

Uredništvo: Prof Dr Sc Vladimir Marić – Curriculum vitae. Food Technology and Biotechnology, 48(2010) 3, str. 253–254.

Iz arhive LZMK-a

D. Domijan: MARIĆ, VLADIMIR. Hrvatski biografski leksikon, 2017.

Marić, Vladimir

Biotehnološki inženjer, stručnjak za primjenu biotehnologije u industrijskoj proizvodnji hrane i pića.

Opći podatci
Ime
Vladimir
Prezime
Marić
Mjesto i datum rođenja
Dežanovac kraj Daruvara, 11. 01. 1939.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 22. 05. 2009.
Povezane ustanove
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Nagrada
Državne nagrade za znanost

Kategorije i područja