Objavljeno: .
Ažurirano: 8. veljače 2022.

Šantek, Božidar (Ludbreg, 27. V. 1966), prehrambeno-tehnološki inženjer, stručnjak za bioprocesno inženjerstvo i industrijsku biotehnologiju.

Na Prehrambeno-biotehnološkome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1990. te doktorirao 1996. disertacijom Matematički modeli miješanja i prijenos u veće mjerilo za horizontalni rotirajući cijevni bioreaktor (mentori → V. Marić i → P. Horvat). Od 1991. radi na Fakultetu, od 2008. kao redoviti profesor. Predaje kolegije Biokemijsko inženjerstvo, Biokemijsko inženjerstvo i bioprocesna tehnika, Izdvajanje i pročišćavanje biotehnoloških proizvoda, Projektiranje biotehnoloških procesa i Tehnologija piva. Pročelnik je Laboratorija za biokemijsko inženjerstvo, industrijsku mikrobiologiju i tehnologiju slada i piva od 2004. Bio je gostujući profesor na Tehničkome fakultetu u Bielefeldu u Njemačkoj 2001–02. Područja njegova znanstvenoga i stručnoga interesa su bioprocesno inženjerstvo i industrijska biotehnologija. Autor je udžbenika Biokemijsko inženjerstvo (s V. Marićem, 2009) te patenta za proizvodnju mliječne kiseline iz škrobnih sirovina s pomoću amilolitičke bakterije mliječne kiseline (s A. Slavica, S. Novakom i A. Trontel, 2016). Član je HATZ-a od 2015. te dobitnik Godišnje nagrade »Rikard Podhorsky« 2014. Dobitnik je Godišnje nagrade za znanost 2004.


Ostali podatci
Što pročitati?

50 godina studija prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma: 1956–2006. Zagreb, 2006., str. 494.

Šantek, Božidar
Prehrambeno-tehnološki inženjer, stručnjak za bioprocesno inženjerstvo i industrijsku biotehnologiju.

Opći podatci
Ime
Božidar
Prezime
Šantek
Mjesto i datum rođenja
Ludbreg, 27. 05. 1966.
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Uže područje