Objavljeno: .
Ažurirano: 1. lipnja 2022.

Horvat, Predrag (Jurčevec u Maloj Subotici, 9. IX. 1953), biotehnološki inženjer, stručnjak za industrijsku mikrobiologiju.

Na Tehnološkome fakultetu u Zagrebu (→ Prehrambeno-biotehnološki fakultet; PBF) diplomirao je 1976. te doktorirao 1989. disertacijom Utjecaj faktora okoline na sintezu ureaze u stanicama bakterije Micrococcus varians i kinetiku razgradnje uree. Radio je 1977–81. u prehrambenom poduzeću Podravka u Koprivnici kao tehnički rukovoditelj Tvornice suhog aktivnog kvasca u izgradnji, u Tvornici poliesterskih vlakana u Varaždinu 1981–83. te u Institutu za sigurnost u Zagrebu 1983–85. Od 1986. radio je na PBF-u, od 2006. kao redoviti profesor. Usavršavao se na Tehničkom sveučilištu u Grazu (TU Graz) 2003–05. Predavao je kolegije Biokemijsko inženjerstvo i bioprocesna tehnika te Kinetika biotehnoloških procesa. Bio je prodekan Fakulteta 1995–96. Bavio se modeliranjem i prijenosom bioprocesa u veće mjerilo te matematičkim modeliranjem u razvoju bioprocesa i proizvoda. Autor je udžbenika Biokemijsko inženjerstvo (s M. Bošnjakom i dr., 1987). Suosnivač je Hrvatskoga društva za biotehnologiju 1991. Član je HATZ-a od 2009.


Ostali podatci
Što pročitati?

50 godina studija prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma 1956–2006. Zagreb, 2006., str. 402.

Horvat, Predrag
Biotehnološki inženjer, stručnjak za industrijsku mikrobiologiju.

Opći podatci
Ime
Predrag
Prezime
Horvat
Mjesto i datum rođenja
Jurčevec u Maloj Subotici, 09. 09. 1953.
Povezane osobe
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Uže područje