Objavljeno: .
Ažurirano: 7. lipnja 2022.

Laćan, Marijan (Sisak, 8. XI. 1919 – Zagreb, 20. XI. 1981), kemijski inženjer, stručnjak za kemiju metaloorganskih, heterocikličkih i poliokso-spojeva.

Na Kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehničkoga fakulteta u Zagrebu (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) diplomirao je 1954., a na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu doktorirao 1957. disertacijom Prilog poznavanju peptidnih poliokso-spojeva. Od 1945. bio je namještenik u saveznim i republičkim institucijama SFRJ. U Zagrebu je 1955–57. radio u poduzeću Kemikalija te 1957–58. u Istraživačkom institutu tvornice → Pliva. Od 1958. bio je docent na Prehrambeno-tehnološkom odsjeku (poslije Biotehnološki odjel) novoosnovanoga Tehnološkog fakulteta, gdje je od 1965. bio redoviti profesor. Predavao je kolegije iz organske kemije te tehnologije vitamina i hormona. Bio je dekan Tehnološkoga fakulteta 1961–62. Zaslužan je za osnivanje Biotehnološkog i Kemijsko-tehnološkog odjela kao i kemijskih odjela na fakultetima u Splitu, Sisku, Osijeku i Banjoj Luci te na Vojnotehničkoj akademiji u Zagrebu, na kojima je bio prvi profesor organske kemije. Zaslužan je za izgradnju nove zgrade Biotehnološkog odjela (1962), odn. prostorija budućega → Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta.

Bavio se istraživanjima svojstava i reaktivnosti aromatičnih spojeva, posebice nebenzenoidnih, heterocikličkih azulena, poliokso-spojeva, tropona, ferocena, formazana i lignina te primjenom elektrokemijskih metoda u organskoj preparativnoj kemiji. Preveo je djelo Nomenklatura organskih spojeva. Sekcije D, E, F i H (s M. Šuprina i S. Kovač, 1988), čime je unificirao hrvatsku nomenklaturu organskih spojeva prema preporukama Međunarodne unije za čistu i primijenjenu kemiju. Suosnivač je časopisa Kemija u industriji (1952), a 1961–71. bio je predsjednik Saveza kemičara i tehnologa Hrvatske te je tako 1969. potaknuo utemeljenje skupova hrvatskih kemičara, koji se kao dvogodišnje smotre postignuća hrvatskih kemičara i kemijskih inženjera održavaju i danas.


Ostali podatci
Što pročitati?

V. Rapaić: Prof. dr. sc. Marijan Laćan – istaknuta ličnost Sisačko-moslavačke županije. Prirodoslovlje, 7(2007) 1–2, str. 87–96.

Iz arhive LZMK-a

LAĆAN, MARIJAN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 8, 2013., str. 509–510.

Laćan, Marijan

Kemičar, stručnjak za kemiju metaloorganskih, heterocikličkih i poliokso-spojeva.

Opći podatci
Ime
Marijan
Prezime
Laćan
Mjesto i datum rođenja
Sisak, 08. 11. 1919.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 20. 11. 1981.
Povezane osobe
Povezana poduzeća
Povezani časopisi

Kategorije i područja