Objavljeno: .
Ažurirano: 17. prosinca 2021.

Varićak, Bogdan (Zagreb, 5. IX. 1898 – Zagreb, 4. IX. 1951), mikolog i botaničar, stručnjak za botaničku mikroskopiju.

Sin je matematičara → Vladimira Varićaka (sv. 4). Na prirodoslovnom studiju tadašnjega Mudroslovnog fakulteta diplomirao je i 1921. doktorirao disertacijom Studije o tađavici (mentor V. Vouk). Usavršavao se na sveučilištu Sorbonne u Parizu, baveći se citologijom gljiva mješinarki (lat. Ascomycota). Ondje je 1931. doktorirao disertacijom Contribution á Pétude du dévéloppement des Ascomycetes. Radio je u Higijenskom zavodu u Zagrebu kao mikolog, a od 1946. na zagrebačkome Tehničkom fakultetu. Ondje je 1946. osnovao Zavod za tehničku botaniku i tehničku mikrobiologiju, prethodnika današnjega Zavoda za biokemijsko inženjerstvo Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta, čime je znanstveno područje biotehnologije u Hrvatskoj dobilo snažan poticaj. Predavao je kolegije tehničke botanike, kao i kolegije Tehnička mikroskopija i Tehnička mikrobiologija. Bio je predstojnik Zavoda za tehničku botaniku i tehničku mikrobiologiju 1946–51. Radio je i u Zavodu za industrijsku ekologiju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije. Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa bila tehnička botanika, mikologija, posebice mješinarke, a bavio se i citološkim istraživanjima viših biljaka, poput sjemenjača. Autor je knjige Mikroskop. Teoretske osnove praktične mikroskopije (1950) te je preveo udžbenik Uvod u opću mikrobiologiju (autora P. Simonarta, izdan posmrtno 1952).


Ostali podatci
Što pročitati?

V. Vouk: In memoriam, Dr. Bogdan Varićak. Acta Botanica Croatica, 14–15(1956) 1, str. 205–207.

Varićak, Bogdan
Drugo izdanje knjige Mikroskop: teoretske osnove praktične mikroskopije, 1956.

Mikolog i botaničar, stručnjak za botaničku mikroskopiju.

Opći podatci
Ime
Bogdan
Prezime
Varićak
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 05. 09. 1898.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 04. 09. 1951.
Povezane osobe
Varićak, Vladimir

Kategorije i područja