Objavljeno: .
Ažurirano: 21. prosinca 2021.

Kurtanjek, Želimir (Zagreb, 15. VIII. 1946), fizičar, stručnjak za matematičko modeliranje kemijskih i biokemijskih procesa.

Na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu 1971. diplomirao je fiziku, a na sveučilištu u Houstonu (University of Houston) u SAD-u 1979. doktorirao disertacijom Reaction Rate Self-Oscillations During the Oxidation of Hydrogen Over Nickel. Radio je na odjelima u Sisku Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu (→ Metalurški fakultet) 1971–80. te na Prehrambeno-biotehnološkome fakultetu u Zagrebu od 1981., od 1998. kao redoviti profesor. Predavao je kolegije Mjerenja, regulacija i automatizacija procesa, Operacijska istraživanja, Matematičko modeliranje i vođenje industrijskih procesa te Reaktorsko inženjerstvo. Bio je dugogodišnji pročelnik Laboratorija za mjerenje, regulaciju i automatizaciju. Usavršavao se 1989. na Ghentskom sveučilištu u Belgiji (poslijedoktorski studij). Bio je 1992. gostujući profesor na Odjelu bioloških znanosti Sveučilišta Ulster u Coleraineu u Velikoj Britaniji. Umirovljen je 2014. Bavi se matematičkim modeliranjem kemijskih i biokemijskih procesa, inteligentnim upravljanjem u biotehnologiji, modeliranjem i optimalnim upravljanjem nestacionarnih stanja, a radio je i na nutritivnoj valorizaciji prehrane Hrvatske vojske. Autor je udžbenika Modeliranje u kemijskom inženjerstvu (sa Z. Gomzijem, 2019) i skripta Mjerenje i vođenje procesa (2002). Bio je 1998–2002. predsjednik Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa te 1998–2014. glavni urednik časopisa Chemical and Biochemical Engineering Quarterly. Član je HATZ-a od 1998. te dobitnik Nagrade »Rikard Podhorsky« 2011.


Ostali podatci
Što pročitati?

50 godina studija prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma: 1956–2006. Zagreb, 2006., str. 430.

A. Jurinjak Tušek: Tribute to Professor Želimir Kurtanjek. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly 32(2018) 4 (uvodnik).

Kurtanjek, Želimir
Fizičar, stručnjak za matematičko modeliranje kemijskih i biokemijskih procesa.

Opći podatci

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Uže područje