Objavljeno: .
Ažurirano: 6. lipnja 2022.

Kniewald, Jasna (Zagreb, 24. VI. 1938 – Zagreb, 7. II. 2018), biotehnološka inženjerka, stručnjakinja za toksikologiju.

Na Biotehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta (→ Prehrambeno-biotehnološki fakultet; PBF) u Zagrebu diplomirala je 1962. te doktorirala 1965. disertacijom Kinetika adicije halogena i halogenovodičnih kiselina na nezasićene organske kiseline, praćena pomoću redoksokinetičkog efekta (mentori T. Marković i → P. Mildner). Znanstveno se usavršavala u Farmakološkom institutu Mario Negri u Milanu 1969–70. Na Zagrebačkom sveučilištu od 1962. radila je u Institutu za fizikalnu kemiju, a od 1975. na Tehnološkome fakultetu odn. na PBF-u od 1979., gdje je od 1988. bila redovita profesorica. Predavala je kolegije Toksikologija hrane, Osnove toksikologije, Toksikološki aspekti pripreme hrane, Metodika znanstvenog rada i Zaštita intelektualnog vlasništva. Osnovala je Laboratorij za toksikologiju (1988) kojega je bila pročelnica do umirovljenja 2008. Bavila se toksikologijom hrane i ekotoksikologijom, posebice toksikološkim učincima pesticida na reprodukciju, toksikinetikom i toksikodinamikom postojanih organskih spojeva te toksičnim učincima endokrino modulatornih spojeva. Bila je 1985–94. voditeljica dvaju međunarodnih projekata u suradnji s ministarstvom poljoprivrede SAD-a, za realizaciju kojih je primila više priznanja. Autorica je udžbenika Metodika znanstvenog rada (1993). Bila je članica predsjedništva Hrvatskoga biokemijskog društva (1981–95) i Hrvatskoga toksikološkog društva (1992–2007). Članica je HATZ-a od 1994. te dobitnica Medalje Akademije za 2015.


Ostali podatci
Što pročitati?

50 godina studija prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma 1956–2006. Zagreb, 2006., str. 418.

I. Kmetić: In memoriam. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 69(2018) 1, str. A5–A7.

Kniewald, Jasna

Biotehnološka inženjerka, stručnjakinja za toksikologiju.

Opći podatci
Ime
Jasna
Prezime
Kniewald
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 24. 06. 1938.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 07. 02. 2018.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Uže područje