Objavljeno: .
Ažurirano: 7. listopada 2021.

Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista (HDPBN), strukovna udruga Prehrambeno-tehnološkoga fakulteta (PBF) u Zagrebu. Osnovana je 1999. pod nazivom Klub prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista s ciljem okupljanja i povezivanja članova koji su završili neki od studija PBF-a ili srodnih fakulteta radi razvijanja i unapređenja struke te očuvanja i obrane zajedničkih interesa. Stalni odbori za prehrambenu tehnologiju, ekologiju, biotehnologiju, nutricionizam, izdavaštvo, Statut i propise, znanstveno-stručne skupove i za međunarodnu aktivnost osnovani su 2003., a 2005. udruga mijenja naziv u današnji te se osnivaju podružnice u Osijeku, Koprivnici, Varaždinu, Rijeci, Splitu i Zadru. Godine 2015. HDPBN-u su pridružene udruge Hrvatsko društvo nutricionista i dijetetičara (HDND), Hrvatski zbor nutricionista (HZN) i Hrvatski akademski centar primijenjenog nutricionizma (HACPN). Samostalno i u suradnji HDPBN organizira predavanja, seminare, domaće i međunarodne znanstvene i stručne skupove, a od 2002. izdaje → Hrvatski časopis za prehrambenu tehnologiju, biotehnologiju i nutricionizam.

Predsjednici Hrvatskoga društva prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista
Frane Delaš 1999–2003., 2015–19.
Damir Karlović 2003–15.
Mario Šćetar od 2019.

 


Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista

Strukovna udruga Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1999.
Prijašnji nazivi

Klub prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista


Kategorije i područja