Objavljeno: .
Ažurirano: 24. svibnja 2022.

Delić, Vladimir (Zagreb, 17. VII. 1935), biolog, stručnjak za genetičko inženjerstvo.

U Zagrebu je na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu (PMF) diplomirao 1960. te na Biotehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta (→ Prehrambeno-biotehnološki fakultet) doktorirao 1970. disertacijom Mutacije bakterije Streptomyces rimosus ATCC 10970 izazvane ultraljubičastim zračenjem (mentorica → V. Johanides). Od 1961. radio je u Istraživačkom institutu Plive (→ Pliva) kao suradnik istraživač na Mikrobiološkom odjelu. U Institutu je 1971–76. bio voditelj Odjela za mikrobnu i molekularnu biologiju, 1977–79. voditelj skupine za peptidne antibiotike, 1979–89. voditelj Odjela za biokemiju, a od 1989. radio je na tehnologiji rekombinantne DNA (→ genetičko inženjerstvo). Ondje je za znanstvenoga savjetnika izabran 1990. te prestao djelovati 1997. Istodobno je radio na PMF-u, od 1996. kao redoviti profesor. Predavao je kolegije Tehnologija rekombinantne DNA i Osnove biotehnologije. Umirovljen je 2005.

Bavio se molekularnom biologijom mikroorganizama i viših organizama te je radio na biokemijskim regulacijama biosintetskih procesa, izolaciji i karakterizaciji mutanata u biosintezi antibiotika i aminokiselina iz roda Streptomyces, na biosintezi purina i histidina u streptomiceta, njihovu genskom i biokemijskom mapiranju te na karakterizaciji derepresiranih mutanata. Bavio se i tehnologijom rekombinantne DNA u ketogenih bakterija, kloniranjem gena, konstrukcijom vektora te ekspresijom kloniranih gena. Autor je pet patenata među kojima i patenta za postupak dobivanja i uporabe mutanta bakterije Clostridium histolyticum u proizvodnji kolagenaze bez klostripaina (1991). Sudjelovao je u donošenju regulative u primjeni tehnologija rekombinantne DNA, odn. genetičkog inženjerstva. Suosnivač je te nekadašnji dopredsjednik → Hrvatske udruge genetičkih inženjera (2001).

Delić, Vladimir

Biolog, stručnjak za genetičko inženjerstvo.

Opći podatci
Ime
Vladimir
Prezime
Delić
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 17. 07. 1935.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF)
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija