Objavljeno: .
Ažurirano: 2. lipnja 2022.

Hrvatska udruga genetičkih inženjera (HUGI), stručna udruga osnovana 2001. u Zagrebu radi stručnog i objektivnog obavještavanja javnosti o temeljnim spoznajama i primjeni genetičkog inženjerstva. Neki su od ciljeva i djelatnosti udruge unapređenje i razvoj genetičkog inženjerstva u RH, rad na hrvatskom nazivlju iz područja genetičkog inženjerstva, pružanje stručne i znanstvene pomoći u izradbi pravilnika i zakona koji obuhvaćaju područje genetičkog inženjerstva te savjetodavne pomoći prigodom izradbe nastavnih planova i programa iz područja biologije i genetike i dr. Članovima mogu postati samo one osobe koje su u svom radu provodile metode genetičkog inženjerstva ili bile voditelji znanstvenih projekata koji su uključivali metode genetičkog inženjerstva. Hrvatska udruga genetičkih inženjera od 2012. dodjeljuje Nagradu »Zoran Zgaga« za najbolji diplomski rad u kojem su se rabile metode genetičkog inženjerstva. Predsjednici udruge su do sada bili profesori → Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta i → Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta (sv. 4) u Zagrebu → Vladimir Delić, Srećko Jelenić, → Zoran Zgaga, Hrvoje Fulgosi, Ivan-Krešimir Svetec, Nenad Malenica i Ivana Ivančić Baće.


Ostali podatci
Hrvatska udruga genetičkih inženjera

Stručna udruga osnovana 2001. u Zagrebu radi stručnog i objektivnog obavještavanja javnosti o temeljnim spoznajama i primjeni genetičkog inženjerstva.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
2001.