Objavljeno: .
Ažurirano: 31. svibnja 2022.

Franekić-Čolić, Jasna (Čelopek kraj Tetova, Makedonija, 16. II. 1945), biologinja, stručnjakinja za genotoksikologiju.

Na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu (PMF) u Zagrebu diplomirala je 1969. i doktorirala 1987. disertacijom Utjecaj klorokina i tozil-arginin metil-estera na genotoksičnost N-metil-N-nitro-N-nitrozogvanidina u kvascu Saccharomyces cerevisiae D7 i D6 (mentorica → M. Alačević). Od 1972. radila je na Prehrambeno-biotehnološkome fakultetu u Zagrebu, od 1996. kao redovita profesorica. Predavala je kolegije Biologija I i II, Imunologija, Ekogenetičke studije te Biologija višestaničnih eukariota i histologija. Bila je pročelnica Laboratorija za biologiju i genetiku mikroorganizama (1994–2010) te prodekanica Fakulteta (1990–95) i (1997–99). Usavršavala se na nacionalnom institutu zdravstva (Istituto Superiore di Sanita) u Rimu 1986., 1988. i 1990. Predavala je i na PMF-u, gdje je bila voditeljica poslijediplomskoga studija toksikologije. Područje je njezina znanstvenoga i stručnoga interesa proučavanje utjecaja kemijskih i fizičkih agensa na nasljedni materijal živih organizama. Bila je predsjednica Hrvatskoga biološkog društva 1998–2002. Članica je HATZ-a od 1994. te dobitnica Godišnje nagrade »Rikard Podhorsky« (2004).


Ostali podatci
Što pročitati?

50 godina studija prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma 1956. – 2006. Zagreb, 2006., str. 386.

Franekić-Čolić, Jasna

Biologinja, stručnjakinja za genotoksikologiju.

Opći podatci
Ime
Jasna
Prezime
Franekić-Čolić
Mjesto i datum rođenja
Čalopek kraj Omiša, 16. 02. 1945.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Uže područje